kroppen (45)

I kategori:     Människan
Subkategorier:     huvud, mun, hand, fot, mage, armar, ben, sjukdomar

Ord i kategorin kroppen

panna, bönekapsel (tofafah) – H2903

panna (metsach) – H4696

öga (ajin) – H5869a

huvud, ledare, topp (rosh) – H7218a

läpp, språk, viskning, kant (safah) – H8193

finger (etsba) – H0676

tumme, stortå (bohen) – H0931

minsta finger (qoten) – H6995

fot (margelah) – H4772

häl, hov, fotsteg (aqev) – H6119

arm (ezroa) – H0248

arm (zeroa) – H2220

höft (jarech) – H3409

lår (shoq) – H7785

sjukdom, illamående (devaj) – H1741

svag (davaj) – H1742

sjukdom (choli) – H2483

sjukdom (madve) – H4064

sjukdom (machaleh) – H4245a

sjukdom (machalah) – H4245b

sjukdom (machaloj) – H4251

hudsjukdom, svampinfektion, mögel, lepra, spetälska (tsara) – H6879

feber (qadachat) – H6920

flamma, blixt, feberhetta (reshef) – H7565

tärande sjukdom (shachefet) – H7829

sjukdom (tachalo) – H8463

huvud (resh) – A7217

tå, finger (etsba) – A0677

höft (jarcha) – A3410

panna (metopon) – G3359

öga (omma) – G3659

sken, ansikte (opsis) – G3799

tunga (glossa) – G1100

mun (stoma) – G4750

finger (daktulos) – G1147

häl (pterna) – G4418

arm (brachion) – G1023

svaghet, åkomma, sjuklighet (astheneia) – G0769

vara svag, vara sjuk, (astheneo) – G0770

svagheter (asthenema) – G0771

svag, sjuk (asthenes) – G0772

sjukdom (nosema) – G3553

sjukdom (nosos) – G3554

i feber, vara febersjuk, lida av brännande hetta (puresso) – G4445

feber (puretos) – G4446