7785 – שׁוֹק (shoq)

lår


Typ:
Substantiv
Hebreiska: שׁוֹק (shoq)
Uttal: shåq
Talvärde: 406 (300 + 6 + 100)    ord med samma talvärde
Ursprung: från H7783 (שׁוּק)
Användning: 20 ggr i GT

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet shoq till följande:

βραχίωνbrachionG1023arm
σκέλοςskelosG4628ben

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

leg

Engelsk beskrivning

1) leg, thigh
1a) of man; specifically the lower leg (calf) as opposed to the thigh
1b) of sacrificial animal; specifically the thigh, upper leg, hind leg, as the portion eaten


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Referenser (20 st)


2 Moseboken (2)

Och du ska ta bort det feta från baggen och fettsvansen och det feta som täcker inälvorna och hinnorna som är över levern och de två njurarna och fettet som är på dem och det högra lårstycket, för detta är en bagge till invigning,
Och du ska helga viftoffrets bröststycke och lyftoffrets lår, som är viftat och som är upplyft från invigningsbaggen, det som är Arons och det som är hans söners.

3 Moseboken (8)

Och den högra skuldran ska han ge till prästen som ett viftoffer från hans shalomoffer.
Den bland Arons söner som offrar blodet och det feta från shalomoffret, han ska ha den högra skuldran som sin del.
Viftoffersbringan och viftofferskuldran har jag tagit från Israels söner från deras shalomoffer, och gett det till Aron, prästen, och till hans söner som en förordning (ordagrant "saker inristat") för evigt bland Israels söner.
Och han tog det feta och länden och allt det feta som var på inälvorna och hinnorna som är över levern och de två njurarna och deras fett, och den högra skuldran,
och från korgen med osyrat bröd som var inför Herrens (Jahves) ansikte [2 Mos 25:30], tog han en osyrad brödkaka och en kaka med inoljat bröd och en kaka och lade dem på det feta och på den högra skuldran.
Och bröststycket och den högra skuldran viftade Aron som ett viftoffer inför Herrens (Jahves) ansikte, som Mose hade befallt.
Och bröstet som viftats och skuldran som viftats ska ni äta på en ren plats, du och dina söner och dina döttrar med dig, för det är din föreskrivna del och dina söners föreskrivna del som är givet av offret från Israels söners shalomoffer.
Skuldran och bröstet ska de föra fram med offren gjorda med eld av fett, för att vifta det som ett viftoffer inför Herrens (Jahves) ansikte, och det ska vara ditt och dina söners med dig, det är en evig förordning (ordagrant "saker inristat") som Herren (Jahve) har befallt."

4 Moseboken (2)

Och prästen ska vifta dem som ett viftoffer inför Herren (Jahve), detta är helgat (avskilt) till prästen, tillsammans med viftofferstycket (bröstet från baggen) och låret, och därefter kan nasiren dricka vin.
Och deras kött ska vara ditt, som viftoffersbringan och det högra låret. Det ska vara ditt.

5 Moseboken (1)

Herren (Jahve) ska slå dig på knäna och på benen med smärtande (ordagrant kokande) sår, som du inte kan bli botad från, från fotsulan till toppen av ditt huvud.

Domarboken (1)

Och han slog dem på låret över höften med en stor slakt och han gick ner och bodde i klippans klyfta i Etam. [Det finns en stad nära Betlehem som heter Etam (2 Krön 11:6), men den ligger för långt österut, och Simson är inte i en stad. Det vanligaste förslaget är Arak Ismain (ett område med många grottor) just utanför Simsons hemstad Tsora i Juda.]

1 Samuelsboken (1)

Och kocken tog upp låret och det som var på det och satte det framför Saul. Och [Samuel] sade: "Se vad som har blivit sparat, sätt det framför dig och ät, för det har sparats till dig för den bestämda tiden och jag säger: Jag har bjudit in folket." Så Saul åt med Samuel den dagen.

Psaltaren (1)

Han har [verkligen] inte sin glädje (lust) i stridshästens styrka,
    hans behag står inte till (han fröjdar sig inte över) en människas starka ben.
    [Han imponeras inte av mänskliga arméer och en krigares starka vader.]

Ordspråksboken (1)

Som benen på den lame hänger kraftlösa,
    så är ett ordspråk i munnen på en dåre.

Höga Visan (1)

Hans ben är som pelare av marmor som står på socklar av fint guld.
Hans utseende är som Libanons, utvalda (absolut bästa) som cedrarna.

Jesaja (1)

Ta kvarnstenarna och mal mjöl,
    ta av din slöja [kan syfta på status som gift, se 1 Mos 24:65 eller symbol på rikedom, se Jes 3:23],
riva av (lyft upp) kjolen, blotta benet,
    vada genom floderna [de med välstånd hade bärare som bar dem över vadställena].

Daniel (1)

Benen var av järn.
Fötterna delvis av järn och delvis av lera. [Statyn är uppbyggd av fem olika material: guld, silver, koppar, järn och lera. Materialet i varje sektion, från huvudet ner till fötterna, minskar i värde men ökar i styrka. Det minskade värdet kan tala om moraliskt förfall i de efterföljande rikena. Den ökade styrkan om en ökad grymhet och hårdhet.]Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.