| 2023-02-08 | Kärnbibeln

Bibelböcker förkortningar

Här är en lista över Bibelns böcker och de förkortningar som Kärnbibeln använder. I tabellen finns även den internationella USFM koden som används i Bibelprogram, det är en tre bokstävers kod.

 

Bok nr. Kortform Långt namn USFM
1 1 Mos Första Moseboken GEN
2 2 Mos Andra Moseboken EXO
3 3 Mos Tredje Moseboken LEV
4 4 Mos Fjärde Moseboken NUM
5 5 Mos Femte Moseboken DEU
6 Jos Josua JOS
7 Dom Domarboken JDG
8 Rut Rut RUT
9 1 Sam Första Samuels­boken 1SA
10 2 Sam Andra Samuels­boken 2SA
11 1 Kung Första Kunga­boken 1KI
12 2 Kung Andra Kunga­boken 2KI
13 1 Krön Första Krönike­boken 1CH
14 2 Krön Andra Krönike­boken 2CH
15 Esra Esra EZR
16 Neh Nehemja NEH
17 Est Ester EST
18 Job Jobs bok JOB
19 Ps Psaltaren PSA
20 Ords Ordspråks­boken PRO
21 Pred Predikaren ECC
22 Höga V Höga Visan SNG
23 Jes Jesaja ISA
24 Jer Jeremia JER
25 Klag Klago­visorna LAM
26 Hes Hesekiel EZK
27 Dan Daniels bok DAN
28 Hos Hosea HOS
29 Joel Joel JOL
30 Amos Amos AMO
31 Ob Obadja OBA
32 Jona Jona JON
33 Mika Mika MIC
34 Nah Nahum NAM
35 Hab Habackuk HAB
36 Sef Sefanja ZEP
37 Hag Haggai HAG
38 Sak Sakarja ZEC
39 Mal Malaki MAL
40 Matt Matteus­evangeliet MAT
41 Mark Markus­evangeliet MRK
42 Luk Lukas­evangeliet LUK
43 Joh Johannes­evangeliet JHN
44 Apg Apostla­gärningarna ACT
45 Rom Romarbrevet ROM
46 1 Kor Första Korintier­brevet 1CO
47 2 Kor Andra Korintier­brevet 2CO
48 Gal Galater­brevet GAL
49 Ef Efesier­brevet EPH
50 Fil Filipper­brevet PHP
51 Kol Kolosser­brevet COL
52 1 Thess Första Thessaloniker­brevet 1TH
53 2 Thess Andra Thessaloniker­brevet 2TH
54 1 Tim Första Timoteus­brevet 1TI
55 2 Tim Andra Timoteus­brevet 2TI
56 Tit Titus­brevet TIT
57 Filemon Filemon­brevet PHM
58 Heb Hebreer­brevet HEB
59 Jak Jakobs brev JAS
60 1 Pet Första Petrus­brevet 1PE
61 2 Pet Andra Petrus­brevet 2PE
62 1 Joh Första Johannes­brevet 1JN
63 2 Joh Andra Johannes­brevet 2JN
64 3 Joh Tredje Johannes­brevet 3JN
65 Jud Judas brev JUD
66 Upp Uppenbar­elseboken REV
Rapportera ett problem