| 2023-08-24 | Kärnbibeln

Hebreiska alfabetet

Det hebreiska alfabetet består av 22 bokstäver. Från början var bokstäverna bilder som illustrerade bokstaven. Dessa piktogram har också en betydelse som ofta förstärker ordens betydelse. Bokstäverna har också ett talvärde. De första tio har värdet 1–9, sedan följer tiotal från 10–90. De fyra sista är 100, 200, 300 och 400.

De 22 bokstäverna

Det finns 22 bokstäver i det hebreiska alfabetet. Fem av dessa har också en annan form om bokstaven förekommer sist i ett ord. Denna slutform kallas Sofit.

Nr Bokstav (slutform) Namn Piktogram Talvärde
1 א   Alef oxe 1
2 ב   Bet hus 2
3 ג   Gimel kamel 3
4 ד   Dalet stängd tältdörr 4
5 ה   He människa med uppsträckta händer 5
6 ו   Vav tältpinne 6
7 ז   Zain svärd 7
8 ח   Chet staket 8
9 ט   Tet en korg 9
10 י   Jod hand eller arm 10
11 כ ך Kaf handflata 20
12 ל   Lamed herdestav eller en oxpiska 30
13 מ ם Mem våg eller vatten 40
14 נ ן Nun frö eller fisk. Det moderna ordet Nun betyder att fortsätta, avkomma och arvinge. 50
15 ס   Samech pelare, sköld eller törnbuske 60
16 ע‎   Ajin öga 70
17 פ ף Pe mun 80
18 צ‎ ץ Tsade fiskkrok eller en man som böjt sig ned i ödmjukhet 90
19 ק‎   Qof baksidan på ett huvud eller ett nålsöga 100
20 ר‎   Resh huvud från sidan 200
21 ש‎   Shin två tänder 300
22 ת   Tet Ett kors, troligtvis två korslagda pinnar som markerade en plats. 400

Den tolfte hebreiska bokstaven är Lamed (ל). Den är storleksmässigt den längsta bokstaven i det hebreiska alfabetet. Det gör att den är väl synlig eftersom det är den enda bokstaven som är så hög så den sticker upp ovanför den tänkta topplinjen längs överkanten på bokstäverna. Detta gör att när man skriver alfabetet så blir det två grupper med 11 bokstäver i varje grupp, där Lamed inleder den andra gruppen.

Här nedan är Lamed markerat gult (alfabetet läses från höger till vänster):

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

Sofit - slutform

Fem bokstäver har en annan slutform, det är Kaf, Mem, Nun, Pe, Tsadi. Hebreiska sofit (סופית) betyder final/slut. Kommer denna bokstav sist i ett ord används denna form.

Dagesh – prick i ordet

Dagesh är en prick som placeras mitt i vissa bokstäver för att ange uttal. Dagesh betyder betoning.

בּ med dagesh (med en prick i mitten) uttals B

ב utan dagesh (en prick) uttals V

Det finns även användning av dagesh som kan placeras i nästan alla bokstäver. Denna betoning kallas då Dagash-chazaq eller Dagash-forte. Vad denna markering gör att den dubblerar konsonanten. Det används för att indikera att det blir ett avbrott eller andrum i ordet. T.ex. så וַיִּהְיוּ (vajeho) så hjälper det läsaren att se att man ska säga vaj-je-jo. Första delen är "vaj", sedan börjar man om med j igen, så det blir "je" följt av sista delen "jo".

Maqqaf – bindestreck

För att slå ihop två ord till ett nytt ord används ett bindestreck, en sk "bindare" maqqaf. Tecknet skrivs som ett bindestreck i den övre tänkta linjen ־.

Nikud – markering för uttal av vokalljud

Nikud är ett system med olika markeringar under bokstäverna för att ange vokalljud.

Symbol Namn Translitterering Kommentar
בְ Shva e Två lodrätta prickar. Shva behandlas som en vokal och skrivs med "e" där det behövs. Eftersom Shva inte formellt är en vokal utan ett eget tecken som kan vara både tyst och ljudande använder vi det som en vokal när det behövs för att underlätta läsningen i förhållande till en svensk kontext.
מֹ Cholem o En prick ovanför övre vänstra hörnet
קֻ Qibbuts u Tre diagonala punkter under bokstaven
וּ Shorek
(Vav-Shruka)
o Bokstaven Vav med en punkt i mitten till vänster. Traditionellt translittereras detta ofta med "u", men eftersom det är ett o-ljud så använder Kärnbibeln bokstaven "o".
וֹ Cholam (Vav-Chaluma, Cholam Male) ó Bokstaven Vav med en punkt över (eller lite till vänster). Uttals som "å". Kärnbibeln använder bokstaven o med accenttecken (ó).
בִ Chirek i En prick under bokstaven
בֶ Segol e Tre prickar som formar en triangel
בֵ Tsere e Två prickar under bokstaven
בָ Kamats a Två linjer under bokstaven, liknar ett T
בַ Patach a Horisontell linje under bokstaven

Translitterering

Det finns olika sätt att translitterera hebreiskan. Följande system används i Kärnbibeln.

Bokstav Namn Translitterering Kommentar
א Alef - Tyst konsonant som inte transkriberas. Tillhörande vokal avgör vilken bokstav som väljs.
ב Bet (utan dagesh) v
בּ Bet (med dagesh) b I början på ord och även när det är dubblerande dagesh inuti ord
ג Gimel g
ד Dalet d
ה He h
ו Vav v
ז Zain z
ח Chet ch
ט Tet t
י Jod j
כ Kaf k
ל Lamed l
מ Mem m
נ Nun n
ס Samech s
ע‎ Ajin - Tyst konsonant som inte transkriberas. Tillhörande vokal avgör vilken bokstav som väljs.
פ Pe p
צ‎ Tsade ts
ק‎ Qof q
ר‎ Resh r
שׂ‎ Shin (punkt till vänster) s
שׁ Shin (punkt till höger) sh
ת Tet t

Rapportera ett problem