Blogg | 2021-09-17 | Kärnbibeln

Bibelläsningsplan i judisk tradition

bloggimage

Judarna har haft en lång tradition av att läsa sin Bibel regelbundet. Det anses att prästen Esra är den som lade grunden till den tradition som finns än idag där man läser Torah (de fem Moseböckerna) varje år. Uppdelningen är gjord i ett avsnitt för varje vecka. Totalt finns det 54 så kallade parashat som är plural av parasha och helt enkelt betyder avsnitt.

 


till tabellen

Varför just 54 avsnitt?

Anledningen till att det är 54 avsnitt (parashat) på ett år har att göra med den judiska kalendern som är en månkalender. För att vårhögtiderna alltid ska infalla på våren och hösthögtiderna på hösten har man ett system med 7 skottmånader under 19 år. De 12 åren som då bara innehåller 12 månader har 50 veckor medan de 7 skottåren som har 13 månader har 54 veckor. För att hinna med hela läsningen när det inte är ett skottår har fyra av de årens sabbater dubbla läsningar.

 

Haftarah – läsning från profeterna

Förutom Torah-avsnitten finns det också en läsning som kallas haftarah. Den tillkom knappt 200 år före Jesu tid då grekerna ockuperade Israel och under en period förbjöd all läsning av Torah. Det var belagt med dödsstraff att bli påkommen med denna läsning. För att kringgå detta började man i stället att läsa de övriga Skrifterna och utvecklade en praxis där man för varje vecka valde avsnitt ur Profeterna och Skrifterna som avhandlade samma ämnen som den veckans Torah-avsnitt. När man sedan kunde återuppta Torah-läsningen efter Mackabéerupproret valde man att behålla läsningen även från de andra delarna av Tanach. Att det var så ser vi i NT då Jesus en specifik sabbat får läsa ett avsnitt från Jesaja när han besöker synagogan.

Variationer

Inom judendomen finns det två huvudgrenar: askenasiska och sefardiska judar. I huvudsak följer man samma plan men det finns variationer i indelningen av läsningen mellan dessa grupper. Det är anledningen till att man kan se lite olika uppdelningar för hur läsningen ska fördelas över året, men båda traditionerna läser hela Torah på ett år och börjar och slutar samtidigt på den dag som heter Simchat Torah, och är den åttonde dagen i Lövhyddohögtiden. Den dagen börjar man med att läsa de sista verserna i Femte Mosebok, sedan rullar man tillbaka hela bokrullen till början och läser de första verserna i Första Mosebok. Detta är en dag som präglas av stor glädje och man brukar bära ut Torah-rullarna på gatorna utanför synagogorna och dansa med dem på axeln hela natten. I dagens Israel är det en av de nätter då det finns ett juridiskt undantag som tillåter dessa ljudliga festligheter natten lång. Annars finns det en ordningsstadga som kräver att man inte har störande aktiviteter utomhus nattetid.

När det kommer till vilka texter som läses som haftara finns det också vissa skillnader mellan grupperna. Till att börja med har aldrig samtliga avsnitt av Profeterna och Skrifterna ingått i den årliga läsningen. Sedan finns det skillnader i vilka textavsnitt de olika grupperna läser. Viktigast att notera här dock är att det runt år 90 och ett par år framåt gjordes en stor revidering av en grupp rabbiner som i huvudsak var fariséer. De samlades i Tiberias efter templets förstörelse (år 70) för att diskutera hur man skulle leva ut judendomen i praktiken när man inte längre hade templet och kunde offra som föreskrivet. Men dessutom var det mycket viktigt för dessa rabbiner att göra judendomen judisk, i motsats till den gren inom judendomen som vid det här laget hade börjat kallas för kristendom. Därför blev en av de viktigaste uppgifterna att plocka bort de haftara-avsnitt som kunde peka mot att Jesus var den utlovade Messias. Följaktligen tog man bort exempelvis Jesaja 53, Psalm 22 och alla andra avsnitt som alltför tydligt kunde tolkas som bevis för Jesu Messianska anspråk. Idag kan man se att vers 1-9 i Jesaja 61 (som Jesus läser i synagogan) saknas på sabbat Nitsovim då man idag läser Jes 61:10-63:9. Veckan innan läser man Jes 60:1-22.

Det som rabbinerna i Tiberias också gjorde var att skapa den bönbok, Siddur, som judarna använder än idag. Även här finns det mindre variationer men det allra mesta är oförändrat och gemensamt för alla judar i hela världen. En stor del av texterna är rena bibelcitat framför allt från Psaltaren, men samtliga böcker i GT har bidragit till dessa böner.

Det finns en liten gruppering inom judendomen som enbart läser Torah och inte läser vare sig Profeterna eller Skrifterna och inte heller Talmud och Mishna som är två judiska skrifter som kan betraktas som utläggningar av bibeln. Bland en del judar har dock i synnerhet Talmud, som är en nedteckning av den muntliga traditionen, kommit att bli nästan viktigare än Bibeln själv.

Hela Bibeln behövs

Torah räcker inte, för då skulle Gud inte ha behövt ge oss resten av Bibeln. Men med det sagt kan man ändå konstatera att allt som bibeln avhandlar omnämns först i Torah. Det finns ingenting i resten av Bibeln som inte på något sätt är omnämnt i de fem första böckerna. Det finns rabbiner som säger att Profeterna och Skrifterna bara är kommentarer till Torah. Så kan man se på det, men det är att undervärdera Guds Ord. Hela Bibeln är lika viktig. Däremot blir det svårt att förstå resten av Bibeln om man saknar den grund som ges i Torah. Därför är det en mycket god idé att läsa igenom Moseböckerna varje år. Ett sätt att göra det på är att följa den judiska uppdelningen med ett begränsat avsnitt varje vecka.

Att följa den judiska läsningen av Tanach, det som vi kallar för GT är ett bra sätt att läsa stora delar av Bibeln regelbundet. Framför allt får vi då med oss de absolut viktigaste böckerna i hela bibeln, nämligen Torah, i vår läsning.

Varje sabbat i den judiska traditionen har ett eget namn och i denna plan används de namnen. De härstammar från de inledande orden i varje veckas läsning.

Förutom veckans avsnitt läser alla judar som firar sabbat Psalm 23 varje fredagskväll året runt.

I tillägg till veckoläsningen finns det också särskilda läsningar som hör ihop med årets högtider.

  • Pesach, som är den judiska påsken läser man framför allt de texter som hör ihop med sedermåltiden, där ingår bland annat ett flertal psalmer ur Psaltaren. Josua och även Höga Visan brukar också läsas.
  • Shavuot, som är den judiska pingsten läser man Ruts bok.
  • Den 9 Av, då man sörjer de båda templens förstöring, läser man Klagovisorna.
  • Under månaden Elul, som föregår hösthögtiderna, läser man Höga Visan.
  • Jom Teruah, Basunklangens högtid, nyåret, som även kallas Rosh Hashana (årets huvud, ett modernt namn som kom till under 1600-talet), läser man Skapelseberättelsen men också 1 Mosebok kapitel 21 och 22 samt 1 Sam 1:1-2:10
  • Jom Kippur, den stora Försoningsdagen, läser man Jona bok.
  • Under Lövhyddohögtiden läser man Predikaren.
  • Under Purim läser man Esters bok.

 

De 54 avsnitten

Parashat (avsnitt) Torah Haftarah
Bereshit (I begynnelsen) 1 Mos 1:1-6:8 Jes 42:5-43:10
Noach (Noa) 1 Mos 6:9-11:32 Jes 54:1-55:5
Lech Lecha (Dra ut) 1 Mos 12:1-17:22 Jes 40:27-41:16
Vayera (Och han visade sig) 1 Mos 18:1-22:24 2 Kung 4:1-37
Chayel Sarah (Saras liv) 1 Mos 23:1-25:18 1 Kung 1:1-31
Toldot (Generationer) 1 Mos 25:19-28:9 Mal 1:1-2:7
Vayetze (Och han gick ut) 1 Mos 28:10-32:2 Hos 12:13-14:9
Vayishlach (Och han sände) 1 Mos 32:3-36:43 Obadja 1:1-21
Vayshev (Och han satte sig, bosatte sig) 1 Mos 37:1-40:23 Amos 2:6-3:8
Miketz (Vid slutet av) 1 Mos 41:1-44:17 1 Kung 3:15-4:1
Vayigash (Och han kom nära) 1 Mos 44:18-47:27 Hes 37:15-28
Vayechi (Och han levde) 1 Mos 47:28-50:26 1 Kung 2:1-12
Shmot (Namn, plural) 2 Mos 1:1-6:1 Jes 27:6-28:13; 29:22-23
Vayera (Och han visade sig) 2 Mos 6:2-9:35 Hes 28:25-29:21
Bo (Kom, Gör entré) 2 Mos 10:1-13:16 Jer 46:13-28
BeShalash (När han lät gå) 2 Mos 13:17-17:16 Dom 4:4-5:31
Yitro (Jetro) 2 Mos 18:1-20:26 Jes 6:1-7:6; 9:5-6
Mishpatim (Domar) 2 Mos 21:1-24:18 Jer 34:8-22; 33:25-26
TeRumah (Offrande) 2 Mos 25:1-27:19 1 Kung 5:12-6:13
Tetsaveh (Du ska befalla) 2 Mos 27:20-30:10 Hes 43:10-27
Ki Tisa (När du lyfter upp) 2 Mos 30:11-34:35 1 Kung 18:1-39
Vayachel (Och han församlade) 2 Mos 35:1-38:20 1 Kung 7:13-26, 40-50
PeKudei (Räknandet av) 2 Mos 38:21-40:38 1 Kung 7:51-8:21
Vayikra (Och han kallade) 3 Mos 1:1-6:7 Jes 43:21-44:23
Tsav (Befall) 3 Mos 6:8-8:36 Jer 7:21-8:3; 9:22-23
Shmini (Åtta) 3 Mos 9:1-11:47 2 Sam 6:1-7:17
Tazriah (Hon bar säd) 3 Mos 12:1-13:59 2 Kung 4:42-5:19
Metsora (Den smittade) 3 Mos 14:1-15:33 2 Kung 7:3-20
Acharei mot (Efter döden)
Denna sabbat inföll den 14/15 maj 1948 och dessa texter lästes i alla synagogor över hela världen när staten Israel utropades precis före sabbatens ingång sent på fredag eftermiddag.
3 Mos 16:1-18:30 Amos 9:7-15
Kedoshim (De heliga) 3 Mos 19:1-20:27 Hes 20:2-20; 22:1-19
Emor (Säg) 3 Mos 21:1-24:23 Hes 44:15-31
BeHar (På berget) 3 Mos 25:1-26:2 Jer 32:6-27
BeChukotai (I mina förordningar, ”saker inristat”) 3 Mos 26:3-27:34 Jer 16:19-17:14
BaMidbar (I öknen) 4 Mos 1:1-4:20 Hos 2:1-22
Nasso (Lyft upp) 4 Mos 4:21-7:89 Dom 13:2-25
BeHaalotcha (I din etablering) 4 Mos 8:1-12:16 Sak 2:10-4:7
Shelach Lecha (Sänd för dig själv) 4 Mos 13:1-15:41 Jos 2:1-24
Korach (Kora) 4 Mos 16:1-18:32 1 Sam 11:14-12:22
Chukat (Förordning av) 4 Mos 19:1-22:1 Dom. 11:1-33
Balak 4 Mos 22:2-25:9 Mika 5:6-6:8
Pinchas 4 Mos 25:10-29:40 1 Kung 18:46-19:21
Matot (Stammar) 4 Mos 30:1-32:42 Jer 1:1-2:3
Masei (Resor till) 4 Mos 33:1-36:13 Jer 2:4-28; 3:4
Dvarim (Ord) 5 Mos 1:1-3:22 Jes 1:1-27
VaEtchanan (Och jag förhandlade) 5 Mos 3:23-7:11 Jes 40:1-26
Ekev (Som ett resultat) 5 Mos 7:12-11:25 Jes 49:14-51:3
ReEh (Se!) 5 Mos 11:26-16:17 Jes 54:11-55:5
Shoftim (Domar) 5 Mos 16:18-21:9 Jes 51:12-52:12
Ki Tetze (När du går ut) 5 Mos 21:10-25:19 Jes 54:1-10
Ki Tavo (När du går in) 5 Mos 26:1-29:9 Jes 60:1-22
Nitzavim (Du står) 5 Mos 29:10-30:20 Jes 61:10-63:9
Vayelech (Och han gick) 5 Mos 31:1-30 Jes 55:6-56:8
HaAzino (Ge ditt öra!-Lyssna!) 5 Mos 32:1-52 2 Sam 22:1-51

 
Mer från bloggen


Ny tröja med Jeremia 1:4-5

av Kärnbibeln |
Så roligt att får samarbeta med duktiga designers. Tidigare har Melody Sundberg hjälpt oss att göra loggan för Kyrkoåretstexters sida. På frågan om hon ville göra en design med Kärnbibelns text på Jeremia 1:4-5 svarade hon ja! Här är...

Ny dansk Bibel 2036!

av Kärnbibeln |
Danska Bibelsällskapet tar nu initiativ till en helt ny översättning av Bibeln. Man har fått 16 miljoner till arbetet från A.P. Møllerske Støttefond. Det är över 30 år sedan, närmare bestämt 1992, som det danska bibelsällskapet gav ut...

Vem är jag i Jesus – löften från Bibeln!

av Kärnbibeln |
En Jesu efterföljare har inget skäl till att ha en dålig självbild. Dessa fantastiska Bibelställen visar på vem man är som kristen. Så här ser Gud på vem du är! Läs gärna dessa bibelställen högt för dig...

Grekiska ord – talvärden

av Kärnbibeln |
I de tre språk som Bibeln är skriven på (hebreiska, arameisk och grekiska) motsvarar varje bokstav också ett talvärde. Den första bokstaven är 1, den andra 2, osv. Summerar man bokstäverna i varje ord får man ordets talvärde.Detta...

Hebreiska ord – talvärden

av Kärnbibeln |
I de tre språk som Bibeln är skriven på (hebreiska, arameisk och grekiska) motsvarar varje bokstav också ett talvärde. Den första bokstaven är 1, den andra 2, osv. Summerar man bokstäverna i varje ord får man ordets talvärde.Detta...

Arameiska ord – talvärden

av Kärnbibeln |
I de tre språk som Bibeln är skriven på (hebreiska, arameisk och grekiska) motsvarar varje bokstav också ett talvärde. Den första bokstaven är 1, den andra 2, osv. Summerar man bokstäverna i varje ord får man ordets talvärde.Detta...

Nya produkter i webshoppen!

av Kärnbibeln |
Nu har vi uppdaterat shoppen med flera nya spännande produkter! Allt från airpodfodral med Rom 10:17 ("Tron kommer av det man hör"), förkläde med texten "smaka och se", ryggsäck med Kärnbibelnlogga, tygväska med Gal 6:2 "bär varandras...

Ge bort ett gåvobevis!

av Kärnbibeln |
Ett kapitel i GT är i genomsnitt 25 verser långt. Slår man ut den beräknade kostnaden att översätta Bibeln, så blir det ungefär 40 kr per vers. Vi har tagit fram ett gåvobevis, så vill du ge bort ett kapitel eller några verser som...

Kärnbibeln merch – produkter med budskap

av Kärnbibeln |
Nu har vi lanserat vår egna webshop med produkter med Kärnbibelns logga. Detta är ett sätt att få sprida det glada budskapet om Jesus. Varför inte ha en mössa med Kärnbibelns logga, bjuda på kaffe med en kopp som har en bibelvers eller ha en...

Ny milstolpe – 3000 verser kvar!

av Kärnbibeln |
Arbetet går framåt med Kärnbibeln, denna vecka passerade vi ännu en milstolpe – 3 000 verser kvar! Det innebär att 91% av hela Bibeln är klar! Nu är alltså 28 162 verser av Bibelns alla 31 162 verser översatta i en första...

Intervju i Inblick om tiden i Israel

av Kärnbibeln |
Tidningen Inblick gjorde ett reportage från vistelsen i Israel där Kärnbibeln nu blir klar på plats! Berättar om patriarkernas väg, Arad och andra spännande arkeologiska fynd och platser i Israel. Här är länk till artikeln, eller klicka...

Nu finns grekiska översättningen av GT i Kärnbibeln

av Kärnbibeln |
Nu finns den grekiska översättningen av Gamla Testamentet – Septuaginta (LXX) – med i Kärnbibeln. Slår man upp en vers så kan man nu både se den hebreiska texten och den grekiska översättningen. Denna översättning var den...

Hebreiska lexikonet klart i första version!

av Kärnbibeln |
Denna vecka avslutade en av volontärerna för Kärnbibeln, Peter Hauge, en stor milstolpe. Alla närmare 9 000 hebreiska ord har nu fått en svensk översättning! Nu finns Bibelns alla grekiska och hebreiska ord på svenska. Under menyn "Gå...

Fem röda kvigor – på plats i Israel inför nya året 5773!

av Kärnbibeln |
Det är fantastiskt spännande att få vara på plats i Israel och översätta det sista i GT för Kärnbibeln. Satt nyligen och gjorde lite korrektur i Fjärde Mosebok och lade in en bild på en röd kviga som behövs för ett offer, där man sedan...

Ny milstolpe – 5000 verser kvar!

av Kärnbibeln |
Arbetet går framåt med Kärnbibeln, denna vecka passerade vi ännu en milstolpe – 5 000 verser kvar! Nu är alltså 26 197 verser av Bibelns alla 31 162 verser översatta i en första version! De åtta böcker som återstår...

Nyhetsbrev September – på plats i Israel för finalen av GT!

av Kärnbibeln |
Här är senaste nyhetsbrevet. Nu är vi på plats i Israel för finalen av översättningen av GT!   Här kan du läsa brevet.   Vill du ta få nyhetsbrevet en gång i månaden till din e-post så kan du lägga till din...

Bibelkalendern 2023

av Kärnbibeln |
Bibelkalendern är tänkt att vara en användbar häng-kalender med extra plats för egna anteckningar varje dag och även utrymme att skriva noteringar i högerkolumnen. Varje månad har en bild och bibelvers. Kalendern har också med kyrkoåret...

Intervjun om utgrävningen av Bibliska Livna

av Kärnbibeln |
Här finns länk till intervjun på dagen.se.                

Nyhetsbrev – juli

av Kärnbibeln |
Här är senaste nyhetsbrevet. Det handlar lite om utgrävningar i Bibliska Livna, hur en försening ledde till välsignelse med dop i Jordanfloden och som vanligt lite statistik var vi befinner oss i översättningsarbetet.   Här kan...

Utgrävning av Josuas altare – Kiasm med förbannelser hittat, äldsta fyndet med Gudsnamnet JHVH

av Kärnbibeln |
Väldigt spännande fynd på vid utgrävningarna av Josua altare på norra delen av berget Ejval (Ebal). På en presskonferens i torsdags i Houston tillgängliggjorde man fyndet som hittades 2019 när man nu gick igenom materialet från tidigare...