Nu finns översättningen på YouVersion!

Nu finns Kärnbibelns text på Bibelappen YouVersion. Läs Kärnbibeln på YouVersions app. För tillfället hanterar inte appen bilder och atlaslänkar, men Kärnbibelns text med parenteser och klamrar finns nu tillgänglig i världens största Bibelapp - något vi är så glada över!    

Ny Android App version

En ny version Android appen för Kärnbibeln har släppts idag. Versionen har nu menyer på svenska och några mindre uppdateringar. Här kan du ladda ner senaste versionen som är 1.0.3.   Uppdatering iOS appen Arbetet med iOS appen pågår och vi hoppas kunna släppa en version med inbyggd bibelatlas vilket gör att Applestore kommer att tycka att appen är tillräckligt unik för...

Nya dokument i Dödahavsrullarna!

Med hjälp av ny teknik från NASA kan man få fram dolda bokstäver och text från gamla fragment som sparats från Dödahavsfynden. Det verkar som man hittat ett hittills okänt manuskript, samt nya avsnitt från Tredje och femte Moseboken. Allt detta tillkännagavs under en konferens i Jerusalem i tisdags (2018-05-01).     Avancerad bildteknik ger nytt liv åt gamla...

Påskbetraktelse

I Predikaren 7:9 står det att ”Slutet är bättre än början, tålamod bättre än högmod”. Det svåra är inte att börja med något, utan att ha tålamod att avsluta det. Behöver jag nämna om träningen som vi skulle börja med efter jul, eller det där påbörjade byggprojektet … Det finns ändå något hoppfullt i påståendet att slutet är bättre än dess början. Även om...

Apple stoppar Kärnbibelns app

Apples nya policy som infördes sommaren 2017 stoppar Kärnbibelns app. Även Bibel 2000 appen som legat flera år på Apple Store plockas bort i höstas. Anledningen är att en Bibel-app är för lik en bok, och har för lite funktionalitet. Detta uppmärksammades av tidningen Dagen, här finns länk till artikeln. Arbetet pågår nu att göra om iOS appen så att den får mer...

Ordet ”och” i listor

I bibelns språk (hebreiska och grekiska) har man inte samma möjligheter för layout som vi har idag. Vi kan använda fetstil, göra punktlistor osv i en text. Det finns dock hundratals sätt som bibeln använder sig av för att betona och belysa olika saker i texten. Ett av dem är hur ordet "och" används i en lista. Det korrekta sättet att skriva en lista på i svenskan och även hebreiska...

Bokstaven ”H” i Abrahams och Saras namn

I första Moseboken kapitel 17 kan man läsa om hur Gud ger Abram och Sara nya namn. Det är nu tjugofyra år sedan Gud hade gett dem löftet om ett barn. De har själva försökt "hjälpa Gud" och tjänstekvinnan Hagar har fött sonen Ismael. När Gud talar igen och förnyar sitt löfte är Ismael tretton år gammal, och Abraham 99 år gammal. Det är alltså så här situationen ser ut när...