Bibeln - en fantastisk bok

Vad är det som gör att Bibeln toppar försäljningssiffrorna över världens mest sålda bok år efter år! När den nya norska översättningen kom ut 2011 var den årets mest sålda bok i Norge.

I generation efter generation har Bibelns ord skapat hopp och tro.

 

Huvudbudskap

Om man ska sammanfatta hela Bibeln så handlar den om att det finns en Gud som längtar efter att få ha en relation med människan. I Bibelns första kapitel säger Gud hur det han skapat är gott. I Bibelns sista vers finns en önskan om att Herren Jesu nåd ska vara med varje människa. Det finns dock något som stör i den här Gudsrelationen och det är synden.

 

Tillförlitlig

Bibeln är inte en geografi- eller historiebok, men den nämner geografiska platser och historiska händelser. Händelserna kring Jesu tid beskrivs t.ex. av flera sekulära samtida historiker. Den judiska historikern Josefus är nog den mest kända. En annan är Tacitus som var en romersk historiker. Deras verk och andra bekräftar den historiska noggrannheten i Bibeln.

Varje år sker också arkeologiska upptäckter som stödjer Bibelns äkthet. T.ex. 2009 hittades staden Magdala som varit borta i närmare 2000 år! I slutet på 1800-talet var en av bibelkritikernas främsta argument att Kapernaum, Korasin och Betsaida inte hade hittats. Alla dessa har hittats på 1900-talet.