Vad är unikt med Kärnbibeln?


parentes

Parenteser expanderar

Flera ord skrivs inom parentes efter huvudordet för att visa på betydelsen av grundtextens ord och grammatik.

hakparentes

Hakklamrar förklarar

Texten inom hakklamrar är tillägg av översättarna. Denna text finns inte med i grundtexten men underlättar förståelsen.

900+ bilder

Bilder och kartor insprängda i texten. Även arkeologiska fynd och andra illustrationer hjälper till att göra översättningen relevant och intressant.

Lättläst layout

När Bibeln räknar upp ett antal olika saker så listas dessa i punktform eller i en numrerad lista. Detta format gör det lättare att se strukturen och förklaringar av nyckelord blir mer överskådlig.

Positiva rubriker!

Grundtexten har vare sig kapitel eller rubriker. Svenska kärnbibeln försöker så långt som möjligt ta citat från bibeltexten själv som rubrik. Istället för "den förlorade sonen" används rubriken "liknelsen om den återfunne sonen"!

alef

Hebreiska tecken

Bokstäverna i det hebreiska alfabetet är mer än bara bokstäver. De är symboler och har också ett talvärde. I de psalmer och andra alfabetiska textavsnitt som utgår från de hebreiska konsonanterna förklaras vilken bokstav som används.

Mer än en översättning


Tre översättningar i en – förutom den vanliga översättningen också en förenklad och en fördjupad version.

alef

Kärnbibeln

Den vanliga expanderade översättningen med kärnfulla kommentarer i texten.

I den digitala versionen finns också länkar till referenser, platser, personer och grekiska/hebreiska ord som nämns.

alef

Kärnbibeln – helt enkelt

En förenklad version utan alla klamrar. Tänkt för högläsning och då man vill läsa större sammanhang.

Det är denna förkortade version som visas i popup-rutor i referenser i digitala utgåvor.

alef

Kärnbibeln – interlinjär

Interlinjär version som exakt följer grundtexternas ordföljd och grammatik.

Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Tusentals timmar har redan lagts av volontärer.

Anpassa läsningen


Justera textstorleken så att det passar dina ögon och din enhet. Det går även att ta bort bilder och rubriker. Prova dig fram till en layout som passar telefonen, surfplattan, datorn eller projektorn i kyrkan. Inställningarna är också åtkomliga mellan inledningen och första kapitlet i varje bibelbok.

Interlinjär version med lexikon


Klickar man på ett versnummer så visas en interlinjär version med grundtextens ordföljd på svenska. Klickar man på ett ord öppnas lexikonet.

Interlinjär version Mat 1:1


Hittills har den som velat ta ett steg närmare grundtexterna främst varit hänvisad till engelska resurser. Vad det gäller NT på svenska finns Studiebibeln i fem band (1983, Normans Förlag), men det är få förunnat att ha tillgång till detta eftertraktade verk som säljs på antikvariat för tusentals kronor.

I Kärnbibelns lexikon online kan man se beskrivning, synonymer, ursprung, alla referenser, kopplingen mellan grekiska och hebreiska ord. Allt detta och mycket mer finns helt fritt att använda under rubriken "Gå djupare" på hemsidan!

Integrerad Bibelatlas


Alla Bibelns 1300+ platser | Över 50 museer och nationalparker med biblisk anknytning.

Filmer


Under arbetets gång har efterforskningar gjorts på plats, samtidigt passade vi på att spela in några filmer.

Tidsplan | 2004-2024


Arbetet började 2004 som en enmansöversättning – nu är över 100 personer med i arbetet!

Kyrkoårets texter

2011-2013 gavs tre böcker med alla texter som ingår i kyrkoåret ut i en provöversättning på Sjöbergs förlag.

Nya Testamentet

2017 blev en första elektronisk version klar. Tryckt utgåva våren 2019 på Sjöbergs förlag.

Gamla Testamentet

Sedan mars 2023 finns hela Bibeln i första elektronisk version här på hemsidan.

Tryckt helbibel

Målet är våren 2024, just nu pågår arbete med korrektur, kommentarer, kartor, bilder och lexikon. Läs mer här.

Om översättningen


Använder flera ord för att förmedla grundtexten

Där det behövs, används flera svenska ord för att förmedla grundtextens fulla betydelse. Målet är att en svensk läsare på 2000-talet ska tillgodogöra sig Bibeln så långt det är möjligt på samma sätt som när den skrevs.

Svenska Kärnbibeln använder sig av ett system med parenteser och hakklamrar:

() - Expandering av grundtexten, flera svenska ord används för att måla grundtextens ord och grammatik.

[] - Tillägg, som inte finns i grundtexten, med uppgifter för att lättare tolka bibelstället.

Man kan säga att innehållet i parenteserna och hakklamrarna är noter som är inlagda i texten och formaterade så att de kan läsas tillsammans med bibeltexten om man vill.

Det är en välsignelse för ett land att ha flera översättningar. Guds ord är så rikt och har så många dimensioner så ju fler översättningar man har desto klarare framträder grundtexten. Svenska Kärnbibeln är den första expanderade översättningen på svenska, på engelska finns det flera, där den kanske mest kända är The Amplified Bible.

31162

ANTAL VERSER ÖVERSATTA

931

BILDER
 

776159

ORD

29155

FÖRKLARINGAR

Vilka står bakom översättningen?


Grundsyn - Bibeln är Guds Ord

Svenska Kärnbibeln är ett ideellt projekt som påbörjades 2003. Sedan 2011 arbetar Jonas Bergsten heltid med översättningen som huvudöversättare tillsammans med ett team med korrekturläsare, pastorer och teologer.

Sjöbergs förlag i Örebro har gett ut tryckta provöversättningar och senast en tryckt utgåva av NT.

Även om en expanderad översättning har bättre möjlighet att visa på flera tolkningar än en traditionell översättning, så är det ofrånkomligt att synen på Bibeln kommer att påverka arbetet. Översättningen följer en grundsyn där vi tror på Bibeln som Guds Ord.

Jonas Bergsten

Sedan 2011 ägnar sig Jonas heltid på ideell basis med arbetet med Svenska Kärnbibeln!

Jonas Bergsten huvudöversättare
Joel Sjöberg

Sjöbergs förlag startade år 2000 i Joels källare och är idag ett välkänt förlag med en stor läsekrets.

Joel Sjöberg Sjöbergs förlag

Sagt om Kärnbibeln


Översättningen har blivit väl mottagen inom svensk kristenhet

Senaste från bloggen


Det finns så många skatter i bibeln. Här kan du ta del av vad vi hittat under arbetets gång! | Gå till bloggen

Kapitel och verser i Bibeln

Indelningen i kapitel och verser som vi har i våra Biblar är en relativt ny företeelse som kom till först på medeltiden. Varken de hebreiska eller grekiska manuskripten har någon kapitel- eller versindelning. Bibelns bokrullar har dock...

Kyrkoåret – alla tre årgångar

Nu finns Kyrkoåretstexter alla årgångar med Kärnbibeln i handeln. I denna bok finns bibeltexterna för kyrkoårets alla 77 söndagar och högtider samlade. Varje kapitel inleds med en överskådlig presentation av temat och en betraktelse. Sedan...

Sändaren skriver om arbetet

Jonas Bergsten har arbetat med Svenska Kärnbibeln i 19 år. Tack vare alla människor som bär på specialkunskaper är nu hela Bibeln översatt och håller på att bearbetas i ett försök att komma så nära kärnan som möjligt. Så nu kan du...

Hör gärna av dig


Synpunkter och kommentarer tas tacksamt emot. Vill du få uppdateringar om arbetet finns också ett nyhetsbrev som skickas ut varje månad.