Vad är unikt med Kärnbibeln?


Korta förklaringar och bilder i texten

Parenteser

Både hebreiskan och grekiskan är ett bredare språk än våra moderna språk. Det finns ofta flera synonymer med skillnader i nyanser där svenskan bara har ett ord. Flera ord skrivs inom parentes efter huvudordet för att måla upp betydelsen.

Hakklamrar

Texten inom hakklamrar är tillägg av översättarna. Denna text finns inte med i grundtexten men underlättar förståelsen. Man kan säga att detta är kommentarer som är insatta i texten så man kan läsa både bibeltexten och förklaringen på samma gång.

900+ bilder

I översättningen finns bilder och kartor från de platser där Bibelns berättelser utspelar sig. Även arkeologiska fynd och andra illustrationer hjälper till att göra översättningen relevant och intressant.

Lättläst layout

När Bibeln räknar upp ett antal olika saker så listas dessa i punktform eller i en numrerad lista. Detta format gör det lättare att se strukturen och förklaringar av nyckelord blir mer överskådlig.

Positiva rubriker!

Grundtexten har vare sig kapitel eller rubriker. Svenska kärnbibeln försöker så långt som möjligt ta citat från bibeltexten själv som rubrik. Istället för "den förlorade sonen" används rubriken "liknelsen om den återfunne sonen"!

Hebreiska tecken

Bokstäverna i det hebreiska alfabetet är mer än bara bokstäver. De är symboler och har också ett talvärde. I de psalmer och andra alfabetiska textavsnitt som utgår från de hebreiska konsonanterna förklaras vilken bokstav som används.

Integrerad Bibelatlas


Den elektroniska versionen har alla Bibelns platser kopplade till Google karta

Hur mycket är översatt?


Arbetet började 2005 och pågår för fullt – målet att bli klart är 2023.

Kyrkoårets texter

2011-2013 gavs tre böcker med alla texter som ingår i kyrkoåret ut i en provöversättning på Sjöbergs förlag.

Nya Testamentet

2017 blev en första elektronisk version klar. Tryckt utgåva våren 2019 på Sjöbergs förlag.

Gamla Testamentet

Mars 2023 finns hela Bibeln i första elektronisk version på hemsidan. Fortfarande kvarstår en hel del arbete med korrektur, kommentarer, kartor, bilder och lexikon.

Om översättningen


Använder flera ord för att förmedla grundtexten

Där det behövs, används flera svenska ord för att förmedla grundtextens fulla betydelse. Målet är att en svensk läsare på 2000-talet ska tillgodogöra sig bibeln så långt det är möjligt på samma sätt som när den skrevs.

Svenska Kärnbibeln använder sig av ett system med parenteser och hakklamrar:

() - Hebreiskt/grekiskt ords fulla betydelse

[] - Tillägg av översättarna med uppgifter för att lättare tolka bibelstället

Man kan säga att innehållet i parenteserna och hakklamrarna är noter som är inlagda i texten och formaterade så att de kan läsas tillsammans med bibeltexten om man vill.

Det är en välsignelse för ett land att ha flera översättningar. Guds ord är så rikt och har så många dimensioner så ju fler översättningar man har desto klarare framträder grundtexten. Svenska Kärnbibeln är den första expanderade översättningen på svenska, på engelska finns det flera, där den kanske mest kända är The Amplified Bible.

Några exempel


Parenteser expanderar


Jag ger er ett nytt bud: Välj att älska varandra (med en ren, självuppoffrande kärlek). På samma sätt som jag har älskat er ska ni välja att älska varandra.

Johannes 13:34 Kärnbibeln

Klamrar förklarar


Käre Theofilos [som betyder "den som älskar Gud" eller "älskad av Gud"], i den första (tidigare) avhandlingen (volymen) jag skrev [Lukasevangeliet], har jag redogjort för allt som Jesus började göra och lära fram till den dag han blev upptagen, sedan han genom den helige Ande hade gett sina befallningar åt dem som han utvalt till apostlar (budbärare).

Apostlagärningarna 1:1-2 Kärnbibeln

Om Guds ord


När porten till ditt ord öppnas upp (som när en stängd dörr slås upp), ger den [öppnade porten] ljus (uppenbarelse) och förståelse (urskillningsförmåga) för enkla (öppna, villiga) människor.

Psalm 119:130 Kärnbibeln

Från Bibelns sista kapitel


Den som hör [Anden och bruden säga detta, den som lyssnar och får detta brev uppläst eller själv läser detta brev],
    uppmanas att säga: "Kom!"
Den som törstar [längtar efter mer av Gud],
    uppmanas att komma!
Den som vill,
    uppmanas att fritt (gratis) ta emot livets vatten.

Uppenbarelseboken 22:17 Kärnbibeln

23571

ANTAL VERSER ÖVERSATTA

831

BILDER
 

776159

ORD

18838

FÖRKLARINGAR

Vilka står bakom översättningen?


Grundsyn - Bibeln är Guds Ord

Svenska Kärnbibeln är ett ideellt projekt som påbörjades 2003. Sedan 2011 arbetar Jonas Bergsten heltid med översättningen som huvudöversättare tillsammans med ett team med korrekturläsare, pastorer och teologer.

Sjöbergs förlag i Örebro har gett ut tryckta provöversättningar och senast en tryckt utgåva av NT.

Även om en expanderad översättning har bättre möjlighet att visa på flera tolkningar än en traditionell översättning, så är det ofrånkomligt att synen på Bibeln kommer att påverka arbetet. Översättningen följer en grundsyn där vi tror på Bibeln som Guds Ord.

Jonas Bergsten

Sedan 2011 ägnar sig Jonas heltid på ideell basis med arbetet med Svenska Kärnbibeln!

Jonas Bergsten huvudöversättare
Joel Sjöberg

Sjöbergs förlag startade år 2000 i Joels källare och är idag ett välkänt förlag med en stor läsekrets.

Joel Sjöberg Sjöbergs förlag

Sagt om Kärnbibeln


Översättningen har blivit väl mottagen i svensk kristenhet

Från bloggen


Det finns så många skatter i bibeln. Här kan du ta del av vad vi hittat under arbetets gång!

Sioamdammen ska grävas ut helt

Så sent som 2004 hittades delar av Siloadammen i Jerusalem. Nu nästan 20 år senare har israeliska arkeologimyndigheten IAA fått tillstånd av markägaren att gräva ut hela området. Inom närmsta årens utgrävningar kommer vi se vad som finns...

Stort delmål nått – varje vers översatt!

Varje vers i Svenska Kärnbibeln har nu en översättning! Efter 19 år är detta stora mål klart. Nu finns en översättning på Bibelns alla 31162 verser. Fortfarande återstår förstås mycket jobb med korrektur, kommentarer, bilder,...

Det närmar sig – 200 verser kvar

Det börjar närma sig... kör dagligen skriptet som räknar ut status och nu är det under 200 verser kvar! Även om det kvarstår en hel del puts, korrektur, kommentarer, kartor, och bilder, så är det ändå en milstolpe att se fram emot...

Hör gärna av dig


Tveka inte att höra av dig. Synpunkter och kommentarer tas tacksamt emot.