Om Andra Krönike­bokenInnehållsförteckning


Personer BETA
Gå djupare – läs grundtexten BETA

Nu finns även en interlinjär version kopplad till 2 Krönikeboken och vi håller på och bygger upp det hebreiska lexikonet. Dessa och fler verktyg (som atlas, tidslinje, familjeträd osv.) finns under menyn "Gå djupare". Klicka på versnummret eller skriv en vers i sökrutan, t.ex. 2 Krön 1:1 så kommer du till den interlinjära versionen.

Tips! För att göra det lättare att slå upp behöver du inte skriva kolon mellan kapitel och vers, det går bra med mellanslag "2 Krön 1 1".

Andra Krönike­boken

11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 41 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 51 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13…. och började tacka [med öppna händer – prisa, hylla och erkänn] Herren (Jahve), för han är god,
    för evigt (i evighet) varar hans nåd (omsorgsfulla, trofasta kärlek), då blev huset, Herrens (Jahves) hus, uppfyllt av en molnsky, 14 61 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 71 2 3… och tackade [med öppna händer – prisa, hylla och erkänn] Herren (Jahve), för han är god,
    för evigt (i evighet) varar hans nåd (omsorgsfulla, trofasta kärlek). 4 5 6 7 8 9 10

Herren visar sig för Salomo (1 Kung 9:1-9)

[Nu följer Herrens svar till Salomos bön. Innehållet är samma som i 1 Kung 9:1–9, men här i vers 11–12 beskrivs det mer i detalj.]

11 12
13Om jag tillsluter (håller tillbaka) himlarna så att inget regn faller,
    eller om jag befaller gräshoppan att fördärva landet [landets grödor],
    eller om jag sänder pest (epidemier, plågor, sjukdomar) bland mitt folk,
14men om [då] mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn (som mitt namn har utropats över)
    ödmjukar sig (böjer sina knän),
    och ber (bönfaller; medlar) [står i gapet mellan Gud och folket]
    och söker mitt ansikte (vädjar/frågar efter min närvaro)
    och vänder om från sina onda vägar,
då ska jag
    höra det [lyssna till deras bön] från himlarna [som var tillslutna, se vers 13],
    och förlåta deras synd,
    och hela (bota, läka; hebr. rafa – laga/sy ihop) deras land.

[Budskapet riktas till Guds eget folk. De som tillhör honom måste först böja sig inför honom. Den hebreiska formen nifal ger den passiva betydelsen att de ska låta sig ödmjukas. De behöver också be (verbet står i formen hitpael – dualt, dvs. något som kräver två för att kunna göras). Sedan kommer uppmaningen att söka Guds ansikte – här används formen piel som betonar och intensifierar sökandet. Till sist krävs att de omvänder sig och inte fortsätter att synda (verbet står i den vanliga formen qal). Gör de dessa fyra saker lovar Gud att lyssna och agera utifrån sin nåd till försoning och läkedom för deras land.]

15
16 17 18 19 20 21 22 81 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 91 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 111 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 131 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 141 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 161 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 171 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 191 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21… de skulle sjunga: "Tacka [med öppna händer – prisa, hylla och erkänn] Herren (Jahve) – för evigt (i evighet) varar hans nåd (omsorgsfulla, trofasta kärlek)." 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 221 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 231 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 241 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 251 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 261 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 271 2 3 4 5 6 7 8 9 281 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 … Palmstaden [Jeriko, se 5 Mos 34:3]16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 291 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 301 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 311 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 321 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Gud (Eloha) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
(2 Krön 32:30) Hiskias tunnel (eller Siloakanalen) är en drygt 530 meter lång tunnel som binder samman Gihonkällan med Siloadammen. Tunneln byggdes av kung Hiskia när Israel angreps av assyrierna på 700-talet f.Kr. Tunnel skulle trygga Jerusalems vattenförsörjning och samtidigt blockera vattentillgången utanför och därmed försvåra en belägring.

Hiskias tunnel (eller Siloakanalen) är en drygt 530 meter lång tunnel som binder samman Gihonkällan med Siloadammen. Tunneln byggdes av kung Hiskia när Israel angreps av assyrierna på 700-talet f.Kr. Tunnel skulle trygga Jerusalems vattenförsörjning och samtidigt blockera vattentillgången utanför och därmed försvåra en belägring.

31 32 33 331 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 341 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 351 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 361 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
© 2022 Svenska Kärnbibeln