| 2018-03-29 | Kärnbibeln

Svenska Bibelöversättningar

Sverige är välsignat med många olika översättningar. Den första bibeln var Gustav Vasas bibel som kom ut på 1500-talet. Sedan dess har det gjorts närmare ett fyrtiotal olika svenska översättningar, och många av dem finns i sin tur i flera revideringar. Det är bra med många översättningar, ju flera översättningar desto tydligare framträder Guds ord.

I Jonas Dagsons bok Vilken Bibel? (utgiven på XP-Media 2013, ISBN 978-91-86683-37-5) finns en genomgång av tjugoen svenska översättningar, bl.a. Svenska Kärnbibeln.

 

 

Alla översättningar

Nedan lista är en sammanställning av alla de svenska översättningar som gjorts.

Utgivningsår Översättning
2022 (GT) Svenskbibel
2021 (GT, NT) The Message - på svenska
2019 (NT tryckt) Svenska Kärnbibeln
2018 (NT) NT på lätt svenska
2017 (NT, delar av GT) Svenska Kärnbibeln
2015 (GT, NT) NuBibeln
2014 (NT) Folkbibeln 15
2012, 13, 15 (NT) The Message - på svenska
2011 (GT,NT) Fribibel
2011 (kyrkoåret) Svenska Kärnbibeln
2009 (NT) Svenskbibel
2003 (NT) Nya Levande Bibeln
2003 (NT) Reformationsbibeln
2000 (GT,NT) Bibelkommissionen, Bibel 2000
1996 (GT) Viveka Heyman
1998 (GT,NT) Folkbibeln 98
1997 (NT) Svensk Kyrkobibel
1996 (evangelierna + Apg) Odebergs översättning
1992, 2003, 2017 (GT,NT) Nya Världens översättning (Jehovas vittnen)
1981 (NT) Bibelkommisionen, NT81
1980 (NT) Bo Giertz översättning
1974 (GT,NT) Levande Bibeln (Boken)
1970 (Markus) Per Blocks översättning
1970 (Lukas) Ivar Harries översättning
1970 (Matteus) Bertil Gärtners översättning
1969 (Lukas) Herman Ljungviks översättning
1964-66 (NT) David Hedegårds översättning
1962 (Markus) Eric Grönlunds översättning
1961 (NT) Darbys översättning
1917 (GT,NT) Bibelkommisionen 1917
1911 (NT) Helge Åkessons översättning
1912 (NT) Bibelkommissionen översättning 1912
1908 (NT) Stadfästa Normalupplagan 1908
1883 (NT) Stadfästa Normalupplagan 1883
1883-94 (NT) Paul Peter Waldenström översättning
1884-90 (NT, delar av GT) Otto Myrbergs översättning
1863 (NT) Lektorernas översättning
1858-65 (NT, GT) Melins översättning
1849-55, 1861 (NT, GT) Fjellstedts översättning
1703 (GT,NT) Karl XIIs bibel
1618 (GT,NT) Gustav II Adolfs bibel
1526 (NT), 1541 (GT) Gustav Vasas bibel

Svenska Kärnbibeln

En expanderad översättning som använder flera svenska ord för att beskriva grundtextens ord. Har även bilder och noter inlagda i texten. Den elektroniska versionen har en Bibelatlas kopplad till översättningen.

Typ: Expanderad
NT: 2019 (tryckt utgåva)
GT: 2011 (alla texter i kyrkoåret, arbetet med hela GT pågår)
Hemsida: karnbibeln.se

ISBN: 978-91-86935-12-2, 978-91-86935337, 978-91-86935-71-9

NuBibeln

Översättningen är gjord från den hebreiska, arameiska och grekiska grundtexten. En lättläst texttrogen översättning med ett modernt svenskt språk. Bakom projektet står Biblica, tidigare känt som Internationella bibelsällskapet, som bland annat gett ut Levande Bibeln och Nya Levande Bibeln i Sverige. Aila Annala har varit huvudöversättare.

Typ: Ord för ord
NT/GT: 2015
Hemsida: sjobergsforlag.se/biblar/nubibeln

ISBN: 978-91-88247-33-9

The Message

En modern parafras översättning av Eugene Peterson som undervisade unga teologer i hebreiska och nytestamentlig grekiska i många år innan han blev församlingspastor. The Message började växa fram i församlingsarbetet, och efter 30 år tog den form som en ny bibelöversättning och kom ut 2002 i USA. Den har spridits över hela den engelskspråkiga världen, och tio år senare har NT översatt till svenska, och november 2021 kom hela Bibeln i tryckt utgåva. Den svenska versionen finns bara i tryckt utgåva, inte digitalt.
Typ: Parafras
NT: 2012
GT: Psaltaren (2013), Ordspråksboken, Predikaren och Höga visan (2015), hela GT (2021)
Hemsida: www.messagebible.com (på engelska)

ISBN: 978-91-7387-313-0

Folkbibeln 98,15

Svenska Folkbibeln en väl etablerad översättning som också fått mycket positiv kritik för både sin trohet mot grundtexten och för sitt språk. Översättningen kom ut 1998, och 2015 kom Nya Testamentet ut i en grundligt reviderad utgåva.

Typ: ord-för-ord
NT: 1998, reviderad 2015
GT: 1998
Hemsida: www.folkbibeln.net

ISBN: 978-91-88430-42-7

NT på lätt svenska

Texten är framtagen i ett samarbete mellan Hanna Wallsten, författare, och Mikael Tellbe, docent i Nya testamentet. Utgångspunkten har varit Bibel 2000 men på ett mer lättläst språk. Mikael har språk- och faktagranskat texten, där vissa texter har översatts på nytt. Resultatet är en text med enklare ord, kortare meningar och modernare språk. Bakom Bibeln står Bibelsällskapet och LL-förlaget (som ger ut lättlästa böcker, del av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM).

Typ: parafras / ord-för-ord
NT: 2018
Hemsida: Boken i bibelbutiken

ISBN: 978-91-88073-23-5

Fribibel

En modern översättning av Bibeln som är fri att använda. Arbetet sker öppet och alla kan delta och kommentera översättningen under tiden som den framställs på sidan wiki.fribibel.se.

Typ: ord-för-ord
NT/GT: 2011 (pågående interaktiv översättning)
Hemsida: www.fribibel.se

Svenskbibel

En lättläst översättning av Ragnar Blomfelt som undviker otidsenliga ord och begrepp och svårförståeliga formuleringar. Översättningen är varken helt ordagrann eller helt dynamisk (fri). Det är kontexten som har fått avgöra stilform.

Typ: ord för ord/parafras
NT: 2009
Psaltaren: 2016
GT: 2022
Hemsida: www.svenskbibel.se

Reformationsbibeln

1994 startade arbetet med att ge en ny språkdräkt av Reformationsbibeln (Karl XII:s Bibel från 1702). Översättningen utgår ifrån den äldsta grekiska grundtexten som kallas Textus Receptus (TR), det är samma som den engelska översättningen King James Version är byggd på. De flesta andra översättningarna utgår från Westcott-Hort.

Typ: ord för ord
Engelsk motsvarighet: King James Version
NT: 2003, 2016
GT: pågår nu
Hemsida: www.bibel.se

ISBN: 978-91-974234-1-0, 978-91-974234-2-7

Levande bibeln / Nya Levande Bibeln

Internationella Bibelsällskapets översättning med ett modernare språk. Handbok för livet använder sig bla av denna text. Levande Bibeln är en översättning från engelskan. Originalet skrevs av en man som hette Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt.

Typ: parafras
Engelsk motsvarighet: Living Bible
NT: 1974, 2003 (Nya Levande Bibeln)
GT: 1977, arbetet med Nya Levande Bibeln
Utgivare: Internationella Bibelsällskapets
Hemsida: www.biblica.com, www.biblegateway.com

ISBN: 978-91-86935-87-0,  978-91-85853-57-1

Bibel 2000

Den senaste statliga översättningen som har översatt bibeln till en modern och tydlig svenska som gör den tillgänglig för så många som möjligt i vår tid. Arbetet påbörjades år 1972. Nio år senare gavs Nya Testamentet ut (NT81). År 2000 var även Gamla testamentet klart, därav varav namnet Bibel 2000.

Typ: ord för ord
NT: 1981, 2000
GT: 2000
Hemsida: www.bibeln.se

ISBN: 91-526-9908-0

Viveka Heyman

Viveka Heyman (1919-2013), var en svensk journalist, författare, översättare. Hon vistades i Israel 1949-1954 och har gjort en egen friare översättning med en judisk angreppsvinkel av delar av GT. Höga visan (1960), Predikaren (1961), Jobs bok (1969), Ordspråksboken (1970), Samuels bok (1977), Jesajas bok (1977), Första Mosebok (1979) Psaltaren (1982) och Profeterna (1996).

Typ: ord för
ord/parafras
Delar av GT: 1960-1996

Svensk Kyrkobibel

Per Jonsson (1928-1998). En av grundarna av Evangelisk-lutherska bekännelsekyrkan. Finns likheter med Karl XII:s bibel från 1703.

Typ: ord för ord
NT: 1997

Odebergs översättning

Hugo Odeberg (1998-1973). Odeberg var en inflytelserik teolog och exeget på Lunds universitet med stort intresse för de judiska skrifterna. År 1946 skriver Bibeltrogna vänner avtal med Hugo om att göra en översättning av Nya Testamentet. Men Odeberg fastnar på Romarbrevet 1:20 och kommer inte längre. Efter hans död ges det han översatt ut.

Typ: ord för ord
De fyra evangelierna och Apostlagärningarna: 1940-talet, utgiven 1996

Nya Världens översättning (Jehovas Vittnen)

Översatt från den engelska versionen.

Typ: ord för ord
NT, GT: 1992, 2003, 2017

Online: JW.org hemsida

NT81

Bibelkommissionens nya översättning. Arbetet påbörjades 1972 och 1981 gavs nya testamentet ut, arbetet fortsatte med gamla testamentet som blev klart år 2000, se Bibel 2000.

Typ: ord för ord
NT: 1981

Bo Giertz översättning

Den svenske biskopen Bo Giertz (1905-1998) gjorde en modern översättning att utgå från när han författade kommentarer till alla Nya testamentets böcker. Efter sin pensionering 1970, tog Giertz på allvar itu med sin översättning av Nya testamentet, som blev klar 1981.

Typ: ord för ord/parafras
NT: 1981

ISBN: 978-91-979821-5-3

Per Blocks översättning - så berättade Markus

Per Block (1935-).

Typ: ord för ord
NT: Markusevangeliet, 1970

ISBN: länk till Libris

Ivar Harries översättning - så berättade Lukas

Ivar Harrie (1899-1973).

Typ: ord för ord
NT: Lukasevangeliet, 1970

ISBN: länk till Libris

Bertil Gärtners översättning - så berättade Matteus

Bertil Gärtner (1924-2009). Gärtner var biskop i Göteborgs stift. Han var en av de första forskarna att skriva om Dödahavsrullarna. Han översatte också Matteusevangeliet.

Typ: ord för ord
NT: Matteusevangeliet, 1970

ISBN: länk till Libris

Herman Ljungviks översättning - Lukasevangeliet

Herman Ljungvik (1896-?).

Typ: ord för ord
NT: Lukas, 1969

ISBN: länk till Libris

David Hedegårds översättning

David Hedegård (1891-1971). Översättningen fick stor spridning, särskilt i frikyrkan och genom Gideoniterna som delade ut den. Till översättningen finns även förklarande noter.

Typ: ord för ord
NT: 1964-66

ISBN: 978-91-979821-5-3, elektronisk version

Eric Grönlunds översättning - Markusevangeliet

Eric Grönlund, utgav 1962 en översättning av Markusevangeliet avsedd mest "för den ungdom som kommit att stå som främlingar för kristna ord och tankar". Den använder sig ibland av slangord vilket var uppseendeväckande. Titeln är - "Vi vann!" sa Markus.

Typ: parafras
NT: Markusevangeliet

Darbys översättning

John Nelson Darby (1800-1882).

Typ: Linjär (följer grundtextens ordföljd)
NT: 1855 (tyska), 1867 (engelska), 1961 (svenska)

1917 års översättning

Den statliga översättningen som påbörjades 1773.

Typ: ord för ord
GT,NT: 1917

Helge Åkesons översättning

Helge Åkeson (1831-1904). Översättningen följer den grekiska grundtexten nästan ord för ord. Detta är en linjär översättning. Detta var en av de första icke statliga översättningarna så översättningen fick möta mycket kritik. En av punkterna var att Åkesson inte trodde på ett evigt straff (helvetet). Ordet "evigt" har översatts med evärdigt/tidsålderlig. Detta ledde till att Helge uteslöts från Baptistsamfundet. Han var med och bildade Fribaptisterna 1894 (idag en del av Evangeliska Frikyrkan, EFK).

Typ: Linjär (följer grundtextens ordföljd)
NT: 1911, 1926  (reviderad)

Normalupplagan

När en bibelkommission 1773 tillsattes för att ta fram en ny bibelöversättning kom det att dröja 144 år innan de var klara och gav ut 1917 års översättning. Under tiden gav kommissionen ut tio andra versioner av NT. Två av dessa godkändes för bruk i kyrkans och skolans undervisning, och kallas för normalupplagor.

Typ: ord för ord
NT: 1883,1908 (godkända)
NT: 1773, 1912, flerår?

Waldenström översättning med förklaringar

Paul Peter Waldenström (1838-1917). Var en av grundarna av Svenska Missionsförbundet 1878 (sedan 2011 en del av Equmeniakyrkan).

Typ: ord för ord
NT: 1886, 1894
GT: Psaltaren, Jesaja 53

På nätet:

NT Del 1 - Matt-Apg (Projekt Runeberg)

NT Del 2 - Rom-Upp (Projekt Runeberg)

Jesaja 53 - Smärtornas man (Projekt Runeberg)

ISBN: Länk till Libris

Myrbergs översättning

Otto Ferdinand Myrberg (1824-1899). Myrberg var universitetslärare. Förutom NT översatte han även Job, Psaltaren, Ordspråksboken, Predikaren, Höga Visan.

Typ: ord för ord
NT, delar av GT: 1890
Web:  Elektronisk version (GT)

Lektorernas översättning

En översättning av Nya Testamentet gjord av lektorerna Per Magnus Elmblad, Axel Falk och Gustav Löwenhielm, samtliga medlemmar i EFS styrelse.

Typ: ord för ord
NT: 1863

Melins översättning

Hans Magnus Melin (1805-1877). Varsam bearbetning av tidigare översättning men mer ordagrann.

Typ: ord för ord
NT, GT: 1858-65

Pdf: Reformationsbibelns hemsida

Fjellstedts översättning

Karl XII:s översättning med Peter Fjellstedts kommentarer med mer ordagranna översättningsförslag.

NT,GT: 1849-55, 1861, 1890

Pdf: Reformationsbibelns hemsida

Karl XIIs bibel

Reviderad version af Gustav Vasas bibel.

NT,GT: 1703

Gustav II Adolfs bibel

Reviderad version af Gustav Vasas bibel.

Typ: ord för ord
NT,GT: 1618

Gustav Vasas bibel

Den första svenska bibeln, i stor del översatt från på Martin Luthers tyska bibelöversättning.

Typ: ord för ord
NT: 1526
GT: 1541