Rapportera ett problem eller föreslå en ändring

Vilket område gäller ärendet?
Vad handlar problemet om?*
Vad heter du?

Båda fälten är frivilliga och vi ger inte vidare ditt namn till andra aktörer.

Lämna din epostaddress så kan vi kontakta dig om vi har fler frågor

Vi sparar epostaddressen tillsammans med ärendet och ger den inte vidare till andra aktörer.

Beskriv problemet/förslaget*
Ladda upp en bild på problemet eller ett word document som beskriver det

Du kan ladda upp max 3 filer i taget. En fil får vara max 10mb stor. Vi tar bara emot bilder (jpg/png), word document och pdf


*Obligatorisk