Gå djupare – läs grundtexten BETA

Nu finns även en interlinjär version kopplad till Hesekiel och vi håller på och bygger upp det hebreiska lexikonet. Dessa och fler verktyg (som atlas, tidslinje, familjeträd osv.) finns under menyn "Gå djupare". Klicka på versnummret eller skriv en vers i sökrutan, t.ex. Hes 1:1 så kommer du till den interlinjära versionen.

Tips! För att göra det lättare att slå upp behöver du inte skriva kolon mellan kapitel och vers, det går bra med mellanslag "Hes 1 1".

Hesekiel

11I det trettonde året …2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22Ovanför huvudena på de levande varelserna fanns det något som liknade något utspänt (expanderat), det strålade som med färger av is och var utspänt över deras huvuden.

[Här används först det hebreiska ordet raqia som betyder att expandera, göra större, hamra ut som en plåt och sedan det hebreiska ordet nata expandera, spänna ut, vara utspänt. Här anas fler än de tre rumsdimensionerna och tid, se 2 Sam 22:10.]

23 24 25

26Över plattformen som var ovanför deras huvuden syntes något som liknade en tron. Den såg ut som safir (blå ädelsten). Högt ovanför tronen satt en som till utseendet liknade en människa. 27Från det som föreföll vara hans höfter och uppåt såg jag något som liknade en glänsande bronsfärgad ring av eld runtomkring honom (skinande som smält metall). Från hans höfter och nedåt såg jag något som liknande eld, som gav ett strålande ljus omkring honom. 28Detta sken runt honom såg ut som regnbågen i ett moln en regnig dag. Detta var hur Herrens härlighet (ära, makt) visade sig för mig.

När jag såg detta, föll jag ner på mitt ansikte, och jag hörde rösten av någon som talade. 21Han sade till mig: "Du människobarn (hebr. ben-adam), ställ dig upp på dina fötter så ska jag tala med dig."

[Herren använder termen ben adam som betyder människobarn eller Adams son när han tilltalar Hesekiel. Frasen används 93 ggr.]

2Under tiden han talade med mig, kom en vind (ande) i mig och reste mig upp på mina fötter, och jag hörde honom tala. 3Han sade till mig: "Du människobarn, jag sänder dig till Israels hus, till de hednafolk som gör uppror mot mig. Både de och deras fäder har gjort uppror mot mig fram till denna dag. 4 5 6 7
     8Men du, människorbarn, hör nu på vad jag säger till dig. Var inte upprorisk som detta upproriska folk. Öppna din mun och ät det jag ger dig." [Lyssna nu och ta emot mitt budskap, och utför sedan det.] 9Sedan tittade jag och såg en hand som sträcktes ut mot mig, och i den låg en bokrulle. 10Han rullade ut den framför mig. På både fram och baksidan var det skrivet klagan (uttrycker sorg), suckar (uttryck för smärta) och jämmer. [Vanligtvis skrev man bara på insidan av rullen, men så stor var Israels synd och dom att det var skrivet på båda sidor av skriftrullen.] 31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 41 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 51 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 61Herren (Jahves) ord kom till mig. Han sade:

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 71Herren (Jahves) ord kom till mig. Han sade:

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 81 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 91 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 111 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Herren (Jahves) ord kom till mig. Han sade:

15 16 17[Herren uppmanar Hesekiel] "Säg därför [till Israeliterna som blivit bortförda i fångenskap]: 'Så säger Herren Gud: Jag ska samla er bland folken och föra er tillbaka från de länder dit ni skingrats, och åt er ska jag ge Israels land.'
     18När de återvänt dit ska de ta bort alla avskyvärda avgudar och alla deras vidrigheter [tillhörande ritualer och tillbedjan] som finns där.
     19Jag ska ge dem ett odelat (nytt) hjärta [som inte är splittrat mellan avgudadyrkan och sann gudstillbedjan] och fylla dem med en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur deras kropp och ge dem ett hjärta av kött, 20så att de följer mina bud och håller sig till mina stadgar och lever efter dem. Så ska de vara mitt folk, och jag ska vara deras Gud. 21 22 23 24 25 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Herren (Jahves) ord kom till mig. Han sade:

18 19 20 21Herren (Jahves) ord kom till mig. Han sade:

22 23 24 25 26Herren (Jahves) ord kom till mig. Han sade:

27 28 131Herren (Jahves) ord kom till mig. Han sade:

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 141 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Herren (Jahves) ord kom till mig. Han sade:

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 151Herren (Jahves) ord kom till mig. Han sade:

2 3 4 5 6 7 8 161Herren (Jahves) ord kom till mig. Han sade:

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 171Herren (Jahves) ord kom till mig. Han sade:

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 181Herren (Jahves) ord kom till mig. Han sade:

2 3 4 5 6 7 8Om han inte tar ut ockerräntor på de han lånar ut, den som håller tillbaka sin hand från det som är orätt, som fäller sanna domar mellan människor. 9 10 11 12 13som tar ockerränta på det som han lånar [i det som borde varit ett lån i välvilja för att hjälpa en utsatt broder]. Ska han [den sonen] få leva? Nej, han ska inte få leva. Han har gjort alla dessa avskyvärdheter, därför ska han förvisso dö. Hans blod ska komma över honom. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
     30Därför ska jag döma er, israeliter, var och en efter hans gärningar, förkunnar (säger, proklamerar) Herrarnas Herre (Adonai Jahve, den högste allsmäktige Guden, som trots sin storhet ändå är närvarande bland sitt folk). Vänd om (kom tillbaka)! Vänd er bort från era brott, så att de inte får er på fall. 31Kasta bort alla era överträdelser som ni har begått mot mig. Skapa er ett nytt hjärta och en ny ande. Varför skulle ni välja att dö, israeliter? 32Jag har ingen glädje i någons död, förkunnar (säger, proklamerar) Herrarnas Herre (Adonai Jahve), så vänd om och lev! 191 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45Herren (Jahves) ord kom till mig. Han sade:

46 47 48 49 211Herren (Jahves) ord kom till mig. Han sade:

2 3 4 5 6 7 8Herren (Jahves) ord kom till mig. Han sade:

9 10 11 12 13 14 15

[Ordet för att smälta betecknar en förändring som inte går att stå emot. Människorna skakar av skräck och kan inte göra någonting åt situationen.] 16 17 18Herren (Jahves) ord kom till mig. Han sade:

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 221Herren (Jahves) ord kom till mig. Han sade:

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Herren (Jahves) ord kom till mig. Han sade:

18 19 20 21 22 23Herren (Jahves) ord kom till mig. Han sade:

24 25 26 27 28 29 30 31 231Herren (Jahves) ord kom till mig. Han sade:

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 241 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Herren (Jahves) ord kom till mig. Han sade:

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Dom över hednanationer

251Herren (Jahves) ord kom till mig. Han sade: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 261 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 271Herren (Jahves) ord kom till mig. Han sade: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 281Herren (Jahves) ord kom till mig. Han sade: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Herren (Jahves) ord kom till mig. Han sade: 21 22 23 24 25 26 291 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 301Herren (Jahves) ord kom till mig. Han sade: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 311 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 321 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Förestående dom och framtida välsignelser (Kap 33-39)

Individuellt ansvar och Herrens rättvisa dom

331Herren (Jahves) ord kom till mig. Han sade: 2 3 4 5 6 7 8 9
     [Herren talar till Hesekiel under exilen i Babylon och ger uppmuntrande ord om att han vill återupprätta Israel.]

10Du människobarn, säg till Israels hus:
"Ni säger: 'Våra överträdelser och synder tynger oss (har kommit i fatt oss), och vi förgås (ruttnar, förfaller) genom dem. Hur ska vi kunna leva (få liv igen)?' "
     11Svara dem: "Så sant jag lever, säger Herrarnas Herre (Adonai Jahve), jag gläder mig inte åt den ogudaktiges död, utan föredrar att den ogudaktige vänder om från sin väg och lever. Vänd om, vänd om från era onda vägar! Varför skulle ni välja att dö [när ni kan få leva], ni av Israels hus?"
12Du människobarn, säg till dina landsmän:
"Den rättfärdiges rättfärdighet räddar inte honom den dagen då han bryter min lag [gör uppror och lämnar tron], och den ogudaktiges ogudaktighet leder inte till hans fall om han omvänder sig från sin ogudaktighet. Den rättfärdige kan inte leva på sin rättfärdighet om han syndar (och missar målet). 13Om jag försäkrar liv till den rättfärdige, och han förlitar sig på sin [egen] rättfärdighet [sitt rykte om sig att göra det som är rätt] och börjar handla orätt, då ska ingen av hans rättfärdiga gärningar bli ihågkomna. Han kommer att dö på grund av den orätt han gjort.
     14Om jag säger till den gudlöse: 'Du kommer att dö', men han vänder om från sin synd och handlar rätt och rättfärdigt: 15

Om han återlämnar det han tagit i pant.
    [Vid lån fick den skuldsatte lämna ifrån sig sin mantel, men den skulle lämnas tillbaka innan solen gick ner, se 2 Mos 22:26.]
Om han ger tillbaka det han stulit (plundrat).
Om han lever efter livets bud (vandrar med Gud) utan att göra det som orätt.

Då ska han verkligen leva, och han ska inte dö. 16Inga av hans tidigare synder han har begått ska bli ihågkomna och användas mot honom. Han har handlat rätt och rättfärdigt och ska verkligen leva."
17 18 19 20 21 22 23Herren (Jahves) ord kom till mig. Han sade:

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Fåraherdar och får

341Herren (Jahves) ord kom till mig. Han sade:

2 3 4 5 6 7 8 9 10

11Detta är vad Herrarnas Herre (Adonai Jahve, den högste allsmäktige Guden, som trots sin storhet ändå är närvarande bland sitt folk) säger: Se, jag själv ska söka efter (ta hand om, vara engagerad i) mina får och leta efter dem (vårda dem). 12Som när en herde letar efter sin hjord när han kommer till sina kringspridda får, så ska jag ta hand om mina får. Jag ska rädda dem från alla platser dit de spritts på en molnig, mörk dag. 13Jag ska föra ut dem från de främmande folken, och samla in dem från främmande länder. Jag ska föra dem till deras eget land. Jag ska valla (leda, föda) dem på Israels berg, vid bäckarna och de bebodda platserna i landet.
     14Jag ska låta dem få äta på goda betesplatser. Israels höga berg ska bli deras betesmark (hem). Där ska de lägga sig i lummiga betesmarker, och de ska äta saftigt bete på Israels berg. 15Jag ska själv föra mina får ut på bete, och själv göra så att de lägger sig ner [för att vila], säger Herrarnas Herre.
     16Jag ska söka efter de förlorade och föra tillbaka de som drivits bort (tvingats bort mot sin vilja). Jag ska förbinda de skadade, och stärka de svaga. Men de feta och de starka ska jag förgöra. Jag ska mata dem med dom (rättvisa ska skipas).
     17Vad det gäller er, mina får, säger Herrarnas Herre (Adonai Jahve, den högste allsmäktige Guden, som trots sin storhet ändå är närvarande bland sitt folk): Jag ska döma mellan får och får, mellan baggar och getter. 18Räcker det inte för er att beta på den bästa betesmarken, måste ni också trampa ner det som är kvar med era fötter? När ni dricker rent vatten, måste ni också grumla det som är kvar genom att trampa med era fötter? 19Ska mina får behöva äta det ni har trampat ner med era fötter, och dricka det ni smutsat ner med era fötter?
     20Det är därför som Herrarnas Herre säger till dem: Se, jag ska själv döma mellan de feta fåren [förtryckarna] och de magra fåren [de ödmjuka]. 21Eftersom ni armbågar er fram och knuffar undan alla svaga, och stångar de svaga fåren och stöter bort dem, 22därför ska jag rädda mina får, de ska inte längre vara byte. Jag ska döma mellan får och får.
     23Jag ska resa upp en herde över dem [mina får], och han ska föda dem, nämligen min tjänare David [en förebild av Jesus, Joh 10:14]. Han ska föda (mata, leda och skydda) dem och vara deras herde. 24Jag, Herren, ska vara deras Gud och min tjänare David ska vara furste bland dem. Jag, Herren, har talat.
     25Jag ska sluta ett fredsförbund med dem. Jag ska göra slut på vilddjuren i landet, så man kan bo tryggt i öknen och till och med sova i skogarna. 26Jag ska göra dem och området runt mitt berg till en välsignelse. Jag ska låta regn komma i rätt tid, regnskurar som ger välsignelse. 27Markens träd ska bära sin frukt och jorden ska ge sin gröda. De ska leva tryggt i sitt land. När jag bryter sönder deras ok och räddar dem från dem som har förslavat dem, då ska de veta (förstå, inse) att jag är Herren.
     28De ska inte längre vara ett byte för andra folk, och vilddjuren ska inte längre äta upp dem. De ska bo tryggt och ingen ska hota dem (skrämma dem). [Då Jesus regerar som kung i tusenårsriket, se Jes 60:21, 61:3.] 29Jag ska ge dem planteringar som gör dem berömda [välkända över hela världen]. Aldrig mer ska landet drabbas av hungersnöd. Aldrig mer ska andra folk håna dem.
     30De ska veta (förstå, inse) att jag, Herren, deras Gud, är med dem och att de är mitt folk Israel, säger Herrarnas Herre (Adonai Jahve, den högste allsmäktige Guden, som trots sin storhet ändå är närvarande bland sitt folk).

31Ni är mina får,
    fåren i min hjord.
Ni är människor (en mänsklig flock),
    och jag är er Gud,
säger Herrarnas Herre (Adonai Jahve).

Edoms fall och Israels återupplivande

351Herren (Jahves) ord kom till mig. Han sade:

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 361 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Herren (Jahves) ord kom till mig. Han sade:

17 18 19 20 21 22 23

[Följande stycke domineras av verbformen wqatal den form som mer än de övriga är ständigt pågående, utan början och utan slut – evighetens verbform. Kärnbibeln översätter med presens, vilket här både inkluderar dåtid och framtid, och visar på ett pågående skeende.]

24För jag hämtar (tar) er från hednafolken,
    ja, jag samlar er från alla länder
    och jag för er till ert [eget] land.

25Och jag stänker rent vatten på er så att ni blir rena;
    från alla era orenheter (hebr. tomah) [3 Mos 15:19 24; 4 Mos 19:20]
    och från alla era avgudar
ska jag rena (tvätta, förnya) er.

26Jag ger er ett nytt hjärta (sinne, sinnelag) [en pånyttfödelse]
    och en ny ande [med nya rätta motiv] inom er.
Jag tar (vänder) bort stenhjärtat ur er kropp (ert kött)
    och ger er ett hjärta av kött.

[Det hårda hjärtat – som inte kan ta emot den goda säden – byts ut mot ett nytt hjärta öppet för Guds ord, se Hes 11:19‑20; 18; 31; Jer 31:33; Matt 13:5, 15, 20.]

27Jag ska fylla er med min egen Ande,
    och jag ska se till att ni följer mina stadgar
och håller mina påbud (bindande juridiska beslut – hebr. mishpat)
    och gör (lever efter) dem.
28Då ska ni få bo i det land jag gav till era fäder,
    och ni ska bli mitt folk
    och jag ska vara er Gud.
29Och jag ska frälsa er från alla era orenheter (hebr. tomah).

Jag ska ropa på kornet,
    och låta det växa ymnigt,
    och inte låta någon hungersnöd komma över er.
30 31 32 33 34 35 36 37 38

Dal med döda ben

371Herrens hand (Guds kraft och hans närvaro) kom över mig, och med sin Ande leddes jag bort till en dal, och den var full med gamla ben. 2Han lät mig gå runt bland dem. Jag insåg att det var mängder av [människo-]ben i dalen, och de var alldeles förtorkade.

[Detta är en bild på en andlig torka över ett folk, se vers 11. Benen står för död, och många ben för en stor död, och enligt judisk tradition är det något avskyvärt att lämna benen öppna utan att gräva ner dem. En mer hopplös situation än detta går inte att beskriva.]

3Han sade till mig: "Människa, kan dessa ben få liv igen?" Jag svarade: "Herrarnas Herre (Adonai Jahve, den högste allsmäktige Guden, som trots sin storhet ändå är närvarande bland sitt folk), du vet."
     4Då sade han till mig: "Profetera över dessa ben och säg till dem: Ni förtorkade ben, hör Herrens ord. 5Detta är vad Herrarnas Herre säger till dessa ben. Se på detta, jag ska göra så att ande (anda) kommer in i dig och du ska leva. 6Jag ska fästa senor vid er, ge er kött och muskler och täcka er med hud. Jag ska ge er ande, och ni ska leva. Då ska ni förstå att jag är Herren."
     7Jag profeterade så som jag blivit befalld. Under tiden då jag profeterade hördes ett [dundrande] ljud och ett rassel, och benen kom tillsammans, ben till ben. 8Under tiden jag tittade såg jag hur senor och muskler kom fram, och hud täckte dem ovanifrån, men det var ingen ande i dem.
     9Då sade han till mig: "Profetera [en andra gång] och tala till anden, – ja profetera du människa – och säg till anden: Detta säger Herrarnas Herre, kom från de fyra väderstrecken och blås (andas) på dessa döda kroppar så att de får liv."
     10Jag profeterade så som jag blivit befalld. Då kom anden in i dem, och de fick liv och de ställde sig upp på sina fötter, en enormt stor skara. 11 12Profetera därför och säg till dem: "Så säger Herren Herren (Adonai Jahve, den högste allsmäktige Guden, som trots sin storhet ändå är närvarande bland sitt folk): Jag ska öppna era gravar och hämta upp er ur dem, mitt folk, och föra er hem till Israels land. 13Då ska ni inse att jag är Herren, när jag öppnar era gravar och hämtar upp er ur dem, mitt folk. 14Jag ska låta min Ande (vind) komma in i er så att ni på nytt får liv, och jag ska låta er bo i ert land. Sedan ska ni veta att jag Herren har talat detta, och att jag också gjort detta, säger Herren."

En framtida nation under en kung

15Herrens ord kom till mig: 16"Du människa, tag en trästav och skriv på den:
'För Juda och alla israeliter associerade med honom.'
Ta sedan en annan trästav och skriv på den:
'För Josef, Efraim och alla israeliter associerade med honom.'
17För dem samman som en trästav, så att de blir förenade till ett i din hand.
     18När dina landsmän säger: 'Ska du inte förklara vad detta betyder?' 19Så säg till dem: 'Så säger Herrarnas Herre (Adonai Jahve, den högste allsmäktige Guden, som trots sin storhet ändå är närvarande bland sitt folk): Se, jag ska ta Josefs trästav som är i Efraims hand och alla israeliter som är associerade med honom och lägga den på Judas trästav, och göra dem till en trästav – de ska bli ett i min hand.'
     20Trästavarna som du skriver på ska du hålla i din hand framför dem. 21Säg sedan till dem: 'Detta är vad Herrarnas Herre säger: Se jag ska föra israeliterna från hednafolken dit de har vandrat bort. Jag ska samla dem från alla håll och föra dem till deras land. 22Jag ska göra dem till ett enda folk i landet, på Israels berg, en kung ska regera över dem alla. De ska aldrig mer vara två folk och aldrig mer vara delade i två riken. 23 24 25 26 27 28.' "

Gog och Magog

381Herren (Jahves) ord kom till mig. Han sade:

2"Människobarn, vänd ditt ansikte mot Gog i Magogs land [nuvarande Turkiet], mot ledaren över Rosh, Meshek och Tubal [Kappadokien, också i nuvarande Turkiet, se 1 Mos 10:2], och profetera mot honom 3och säg: Så säger Herren Gud (Aonai Jahve): Se, jag är emot dig Gog, du ledare över Rosh, Meshek och Tubal.

[Hebreiska ordet rosh är vanligt och betyder "huvud". Det kan antingen vara ett namn på ett land eller tolkas som ett förstärkande adjektiv till ordet ledare i vers 1‑2 så att Gog blir en "storfurste". När det grekiska översättningen Septuaginta gjordes ca 250 f.Kr. i Alexandria översatte man inte rosh till huvud, utan till ett landområde "Rosh" som då var känt. När den latiska översättningen gjordes på medeltiden valdes dock att tolka ordet som "huvud". Det gjorde att den engelska översättningen King James översatte till "chief prince". Antika källor beskriver dock ett land Resh. Även rent gramatiskt så talar konstruktionen för att det är tre länder som nämns.]

4Jag ska föra dig omkring och sätta krokar i dina käftar. Jag ska föra dig ut med hela din här, hästar och ryttare, alla klädda i full rustning, en enorm skara, beväpnade med stora och små sköldar, och alla med svärd i hand. 5Perser, nubier och puteer är med dem, alla med sköld och hjälm, 6Gomer och alla dess härar, Togarmas folk längst upp i norr och alla dess härar – många folk har du med dig.
     7Rusta dig och gör dig redo med alla de skaror som har samlats hos dig och ta befäl över dem. 8Efter lång tid ska du kallas till tjänst. I kommande år ska du tåga in i ett land som har fått ro från svärdet. De som bor där har samlats från många folk upp till Israels berg som länge legat öde. De har förts ut från folken, och alla bor där nu i trygghet. 9Dit ska du dra upp. Du ska komma som ett oväder och vara som ett moln som täcker landet, du med alla dina härar och med de många folk som följer dig.
     10Så säger Herren Gud: Den dagen ska tankar komma upp i ditt hjärta, och du ska tänka ut onda planer. 11Du ska säga: 'Jag ska dra upp mot det obefästa landet, jag ska angripa dem som bor där i trygghet, alla som bor där utan murar, bommar eller portar.' 12Du vill plundra och röva och vända din hand mot ödelagda platser som nu är bebodda igen, och mot ett folk som har samlats från hednafolken och nu har boskap och ägodelar där de bor i landets mitt. 13Då ska Saba och Dedan och Tarshishs köpmän och alla furstarna fråga dig: 'Har du kommit för att röva? Har du samlat dina skaror för att plundra, för att hämta silver och guld, för att ta boskap och gods, för att ta stort byte?'
     14Profetera därför, du människobarn, och säg till Gog: Så säger Herren Gud: På den tiden, när mitt folk Israel åter bor i trygghet, ska du veta det. 15Du ska komma från ditt land längst upp i norr, du själv och många folk med dig, alla ridande på hästar – en stor skara, en talrik här. 16Du ska dra upp mot mitt folk Israel som ett moln för att täcka landet. I kommande dagar ska det ske. Jag ska låta dig komma över mitt land, för att hednafolken ska lära känna mig när jag inför deras ögon visar mig helig på dig, Gog.
     17Så säger Herren Gud: Är du inte den som jag talade om i forna tider genom mina tjänare, Israels profeter? År efter år profeterade de att jag skulle låta dig komma över dem. 18Och det ska ske på den dagen när Gog ska komma mot Israels land, förkunnar (säger, proklamerar) Herren Gud (Adonai Jahve), då ska min brinnande vrede resa sig i mina näsborrar. 19För i min svartsjuka och i min vredes eld har jag talat: "Sannerligen, på den dagen ska det bli en stor skakning i Israels land,
     20så att fiskarna i havet och fåglarna under himlarna och markens vilda djur och allt som kryper på marken och alla människor som är på jordens ansikte, ska skakas av min uppenbarelse (närvaro) och bergen ska kastas ner och de branta platserna ska falla och varje mur ska falla till marken. 21Och jag ska kalla på svärdet mot honom över alla mina berg, förkunnar (säger, proklamerar) Herren Gud (Adonai Jahve). Varje mans svärd ska vara (vändas) mot hans bror. 22Och jag ska ivra mot honom med pest och med blod, och jag ska låta det regna över honom och över hans armé och över mycket folk som är med honom, ett häftigt störtregn och stora hagelstenar, eld och svavel. 23Så ska jag förhärliga mig själv och helga mig själv och jag ska göra mig själv känd (intimt förtrogen) i ögonen på många folk, och de ska veta (känna till, vara intimt förtrogna med) att jag är Herren (Jahve).

391Och du människoson [Hes 2:1], profetera mot Gog och säg: "Så säger Herren Gud (Adonai Jahve), här är jag mot dig Gog, du ledare över Rosh, Meshech och Tuval [Hes 38:2], 2och jag ska vända dig om och leda (dra; driva) dig vidare och ska få dig att komma från de yttersta (bortersta) delarna i norr, och jag ska föra dig upp på Israels berg, 3och jag ska slå din båge ur din vänstra hand, och ska se till att dina pilar faller ur din högra hand. 4Du ska falla på Israels berg, alla dina arméer och folket som är med dig. Jag ska ge dig till alla slags rovgiriga fåglar och fältets djur ska sluka dig. 5Du ska falla på det öppna fältet, för jag har talat det, förkunnar (säger, proklamerar) Herren Gud (Adonai Jahve). 6Och jag ska sända en eld över Magog och över dem som vistas i trygghet på öarna, och de ska veta (känna till, vara intimt förtrogna med) att jag är Herren (Jahve).
     7Och mitt heliga namn ska jag göra känt (låta bli en intim kunskap) mitt ibland mitt folk Israel. Jag ska inte längre tillåta att mitt heliga namn blir vanhelgat (hädat), och länderna ska veta (känna till, vara intimt förtrogna med) att jag är Herren (Jahve) den Helige i Israel. 8Se, den kommer och det ska ske (verkligen hända), förkunnar (säger, proklamerar) Herren Gud (Adonai Jahve). Detta är dagen som jag har talat (berättat) om.
     9De som bor i Israels städer ska gå ut och göra eld av vapnen och använda dem som bränsle, både de stora sköldarna och de små sköldarna, bågarna och pilarna och dolkarna och spjuten, och de ska elda dem i sju år (oavbruten eld), 10så att de inte ska behöva använda några av fältens träd som ved och inte heller behöva några träd i skogen (till ved), för de ska elda sina vapen, och de som tog dig som byte ska du nu ta som byte, och de som rövade ska ni nu beröva, förkunnar (säger, proklamerar) Herren Gud (Adonai Jahve).
     11Och det ska ske på den dagen att jag ska ge Gog en plats som är lämpad för begravning i Israel, deras dal som passerar öster om havet, och den ska hindra (stoppa) dem som passerar och där ska de begrava Gog och hans skaror, och de ska kalla (namnge) den "Hamon Gogs dal". [Hebr. hamon betyder "stor mängd" men även oljud, tumult, vrål och dån. Betydelsen kan vara dalen där hela Gogs talrika armé är begravd, eller dalen där det sista vrålet från Gog hördes.]
     12I sju månader ska Israels hus begrava dem så att landet bli (rituellt) rent. 13Ja, allt folket i landet ska begrava dem, och det ska bli ett rykte om dem på den dag då jag ska bli förhärligad, förkunnar (säger, proklamerar) Herren Gud (Adonai Jahve).
     14Och de ska avskilja män med en fast anställning, som ska vandra genom landet tillsammans med dem som ska begrava dem som finns kvar på marken (landets ansikte) och rena det (rituellt). Efter de sju månaderna ska de genomleta (landet). 15Och när de vandrar runt ska de genomvandra landet och när de ser människoben ska de sätta upp en markering så att de som begraver kan begrava dem i Hamon Gogs dal. 16Hamona ("en stor skara") ska också vara namnet på en stad. Så ska de rena landet (rituellt). [Hamona är den feminina formen för ordet för "en stor skara", se även vers 11. Den grekiska översättningen översätter med det grekiska ordet "begravningsplats".]
     17Människobarn, så säger Herren Gud: Säg till alla slags fåglar och till markens alla djur: Samla er, kom hit och samlas från alla håll till mitt slaktoffer, till ett stort slaktoffer som jag ordnar åt er på Israels berg. Ni ska få äta kött och dricka blod. 18Ni ska få äta kött av hjältar och dricka blod av jordens furstar, som av baggar och lamm, bockar och tjurar, alla gödda i Bashan✱. 19Ni ska få äta er mätta av fett och dricka tills ni är berusade av blod från det slaktoffer som jag ordnar åt er. 20Mätta er vid mitt bord av ridhästar och ryttare, av hjältar och allt slags krigsfolk, säger Herren Gud.
     21Jag ska uppenbara min härlighet bland hednafolken, så att de alla ser min dom som jag har verkställt och hur jag låtit min hand drabba dem. 22Israels folk ska inse att jag är Herren deras Gud, från den dagen och för all framtid. 23Hednafolken ska förstå att Israels folk fördes bort i fångenskap för sin missgärning, eftersom de var trolösa mot mig, så att jag måste dölja mitt ansikte för dem. Jag lämnade dem då i deras fienders hand så att de alla föll för svärd. 24Jag handlade med dem som deras orenhet och brott förtjänade, och jag dolde mitt ansikte för dem.
     25Därför säger Herren Gud: Nu ska jag göra slut på Jakobs fångenskap och förbarma mig över hela Israels folk och brinna av iver för mitt heliga namn. 26De ska glömma sin skam och all trolöshet de visat mig, då de nu bor i trygghet i sitt land utan att någon skrämmer dem. 27När jag för dem tillbaka från folken och samlar dem från deras fienders länder, visar jag min helighet genom dem inför många hednafolks ögon. 28Då ska de inse att jag är Herren deras Gud, som förde dem bort i fångenskap bland hednafolken och sedan samlade dem till deras eget land igen och inte lät någon enda bli kvar där. 29Jag ska inte mer dölja mitt ansikte för dem, eftersom jag har utgjutit min Ande över Israels hus, säger Herren Gud."

Guds härlighet återvänder till templet

Templet mäts

Hesekiels vision av det nya templet är väl strukturerat i sju delar som formar en kiasm. Den första central och sista delen handlar om hur landet mäts ut.

A Templet mäts, Hes 40:1‑42:20
  B Guds härlighet från öster, Hes 43:1‑12
    C Stadgar för tempeltjänsten Hes 43:13‑44:31
      D Landets mått Hes 45:1‑12
    D' Stadgar för tempeltjänsten, Hes 45:13‑46:24
  B' Den dubbla floden österut, Hes 47:1‑12
A' Landes gränser, Hes 47:13‑48:35

401 ... 2 3Han förde mig dit, och se, såg en man vars utseende var som koppar [han glänste och strålade]. I handen hade han ett linsnöre och en mätstav. Han stod vid porten.

[Mätstav är heb. "qane" och används för kvist och strå. Det har också blivit ett grekiskt låneord "kanna" och "kanon". Ordet har kommit att få betydelsen rättesnöre och används om Bibelns böcker och den kristna kanon.]

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 411 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 421 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Guds härlighet från öster

431Han lät mig gå till porten, den port som vätter åt öster. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Stadgar för tempeltjänsten

13Dessa var måtten …14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 441

Gylleneporten är nu stängd, precis som Hesekiel profeterar (Hes 44:1).

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Landes mått

4512 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Stadgar för tempeltjänsten

13Detta är …14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 461 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Vattnet från templet

471Sedan förde han [ängeln som ledde Hesekiel] mig tillbaka till templets ingång. Då såg jag att vatten (dubbla vatten) rann fram under tröskeln och rinna österut, för templets framsida låg på östra sidan. Vattnet kom från den högra sidan av templet och rann på den södra sidan av altaret. [Upp 22:1] 2Han förde mig ut genom den norra porten och förde utanför till den yttre porten, som vänder mot öster. Och se, vatten (dubbla vatten) flöt från den södra (högra) sidan.

[Hebreiskan har förutom singular och plural även dual som innebär två, ändelsen "-jim" indikerar detta. Dualformen används både för "vatten" och "floden" i detta kapitel.]

3Mannen [ängeln] började gå österut med ett mätsnöre i handen.
Han mätte upp tusen alnar [525 meter längs med vattnet österut]
    och förde mig [lät mig gå fram] genom vattnet – som nådde mig till fotknölarna.

4Han mätte upp tusen [alnar] till [nu totalt 1 050 meter öster om templet längs med vattnet]
    och förde mig [lät mig vada ut] genom vattnet – som nu nådde mig till knäna.

Han mätte upp tusen [alnar] till [nu totalt 1575 meter öster om templet längs med vattnet],
    och förde mig [lät mig vada] genom vattnet – som nu nådde till midjan.

5Han mätte upp tusen [alnar] till [nu totalt 2100 meter öster om templet längs med vattnet],
    det var nu var en flod (en ström – hebr. nachal) som jag inte kunde korsa,
    för vattnet (de dubbla vattnen) var högt – vatten att simma i,
    en flod som man inte kunde korsa [vada över].
6Han [ängeln som ledde Hesekiel i den himmelska visionen] sade till mig: "Människobarn, har du sett detta?"

Sedan förde han tillbaka mig till strandkanten. 7När jag kom tillbaka upptäckte jag en enormt stor mängd träd längs med flodens båda sidor [det var något som jag inte lagt märke till tidigare]. 8Han sade till mig:
"Dessa dubbla vatten (den dubbla strömmen – hebr. majim) flyter österut genom landet och kommer sedan ner i öknen (hebr. Arabia) [judeiska öknen öster om Jerusalem]. När de sedan rinner ut i havet [Döda havet] – där vattnet är stillastående – så blir det friskt (helas det).

[Idag finns inga fiskar eller andra levande varelser i Döda havet på grund av dess höga mineralhalt.]

9

Ein Gedi vid Döda havets västra sida.

Överallt den dubbla floden (den dubbla strömmen – hebr. nachalajim) flyter fram ska det vimla av liv (ska det finnas svärmar av insekter). Det ska finnas ett överflöd av fisk, för när vattnet kommer dit [till Döda havet] blir det friskt. Allt får liv där floden rinner fram. 10Fiskare ska stå utmed den, från Ein-Gedi [ordagrant: 'getkällan' – en sötvattenkälla på västra Döda havets strand] till Ein-Eglajim [ordagrant: 'två kalvars källa' – antingen i nordvästliga hörnet eller på östra sidan] ska deras nät ligga på tork. De ska fånga många olika sorters fisk, samma överflöd som i det stora havet [Medelhavet]. 11Men gölar och dammar [som är avskurna från det friska vattnet] kommer fortfarande att vara salta.
     12Längs med flodens båda stränder ska alla sorters fruktträd växa. Deras blad ska aldrig vissna och deras frukt aldrig ta slut. Varje månad bär de frukt, eftersom deras vattenkälla kommer från helgedomen. Deras frukt ska användas som mat och deras blad ska ge läkedom."

Landes gränser

13Detta säger Herren Herren (Adonai Jahve): Detta är de gränser (teritorium) som ska gälla när ni fördelar landet mellan Israels tolv stammar. Josef skall ha två andelar. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 481 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
© 2022 Svenska Kärnbibeln