| 2024-03-07 | Kärnbibeln

Generös copyright

Kärnbibeln har en generös copyright som gör det enkelt och smidigt att använda översättningen. Det vi fritt fått som gåva vill vi fritt få ge vidare för att få välsigna Guds rike!

En av anledningarna att arbetet med Kärnbibeln skapades 2004 var just att få en översättning som kunde få användas i olika databaser på nätet.

Vid den här tiden var det hård copyright på alla översättningar och när vi skapade Bibel och lovsångsdatabasen Praisegate 2003 så rörde det sig om hundratusentals kronor per år för varje översättning i licenskostnader. De flesta databaser på nätet använde då de enda översättningarna som var Public domain (fri från upphovsrätt) vilket var den äldre svenska översättningen 1917 och den engelska King James översättning. Vi använde 1917 års översättning och Strongs interlinjära översättning kopplad till KJV.

När YouVersion lanserad sin Bibelapp 2008 började klimatet mjukna och fler och fler översättningar kunde börja användas utan dyra licenser.

Citera från Kärnbibeln

Det är fritt att citera från Kärnbibeln. Vid typsättning kan man gärna låta parenteser och klamrar ha en 80% storlek på text. På sociala medier kan man dela bilder och text fritt. Även i videoklipp på YouTube osv är det fritt att använda översättningen utan att begära tillstånd, men hör gärna av dig ändå, kanske kan vi hjälpa till att sprida materialet så fler nås av evangeliet.

I tryckta medier är det också fritt att citera. Är det någon eller några bibelverser kan man skriva SKB eller Kärnbibeln efter versen. Det officiella namnet är Svenska Kärnbibeln som man då kan ange i t.ex. en tryckt boks titelsida. Eftersom arbetet är pågående ange gärna år om texten hämtas från nätet och revision om det är från tryckt utgåva.

Vill man inte ta med alla klamrar eller parenteser i en vers så är det ok att hoppa över dem. Ibland kan det vara något speciellt ord som man vill belysa. Dock kan vara bra att ange att man inte har med hela texten.

Du får använda alla bilder och material som Kärnbibeln har. I vissa fall äger vi inte copyright utan har fått tillåtelse att använda en bild, då får du kontakta aktuell innehavare av copyright för den aktuella bilden.

Databaser

Vill man använda översättningen digitalt så finns den i USFM format på Bible Digital Library (BDL). Det är t.ex. från denna databas som Bibelappen YouVersion hämtar Svenska Kärnbibelns översättning. Behövs andra format kontakta oss gärna så försöker vi hjälpa till att få fram det.

Fortfarande är lexikon, atlas, persongalleri och interlinjära versioner under uppbyggnad, men vill du ta del av materialet så hör gärna av dig.

Den licenstyp som vi använder oss av primärt är CC BY-NC-ND. Detta innebär att du får kopiera och dela materialet vidare under villkoret att Kärnbibeln nämns, icke-kommersiellt och inte modifierar materialet. Här kan du läsa mer.

Fritt har ni fått – fritt ska ni ge

Den princip som Kärnbibeln lutar sig mot är uppmaningen i Matteus 10 som Jesus ger till apostlarna som sänds ut. I Matt 10:8 står det Fritt har ni fått, fritt ska ni ge.

Läser man två verser till så står det även att arbetaren är värd sin lön (Matt 10:10).

Vi tror att Gud kommer välsigna alla de som lagt ner tusentals timmar i detta ideella projekt. Istället för att vi sätter en prislapp på det som vi själva fått som gåva, så väljer vi att få ge det vidare, och förtröstar på Gud som vår försörjare på alla områden.

Det är intressant att ordningen först är ge och sedan försörjning. Gud vet att arbetaren behöver lön för sitt uppehälle, men principen är att först vara generös och ge!

Rapportera ett problem