| 2024-01-02 | Kärnbibeln

Uttryck – stilfigurer

Här samlas olika uttryck.

Akrostiskt mönster

Akrostikon

Begynnelsebokstäverna i flera åtföljande ord formar nya ord. I Esters bok finns flera sådana exempel. Guds namn JHVH finns inkodad framlänges i följande verser, akrostiskt mönster för Guds namn Jahve, se Est 1:20; 5:13; 5:20; 7:7.

I Ester 3:11-12 finns ett märkligt kodat budskap. Med ett intervall på 6 bokstäver står det Haman v´Satan rajach som betyder "Haman och Satan stinker." Nummer sex är människans tal.

Allitteration

När flera ord efter varandra börjar på samma bokstav eller ljud. Det kan jämföras med rim, där ord slutar med samma ljud.  Det är inte alltid lätt att se detta i en översättning. Några exempel är Ps 44:17, 2 Tim 3:2-3, Jak 3:17.

Antanaclasis

En upprepning av samma ord där ordet har olika betydelser förstärker. Det används t.ex. i 1 Sam 1:24 där det står att "ynglingen var bara en yngling", vilket förstärker att Samuel var mycket ung.

Antiklimax

Paulus använder sig av denna form när han beskriver hur Jesus uppenbarade sig för honom. I två paralella utryck med siffror som ökar, inkluderar han sig själv som "en förtidigt född" i ett antiklimax, se 1 Kor 15:5-8.

Antites

Absolut motsats inom samma område. I Mal 1:2-5 finns exempel på flera antitetiska kiastiska strukturer.

Besjälning

Konkreta objekt får mänskliga drag.

Captaio benevolentiae

Antik retoriska form av tal och skrift med inledande smickrande ord. Det används i talen som finns återgivna i Apg 24:3; 24:10 och 26:3.

Inclusio

En inramning

Hyperbol

En medveten överdrift för att få fram en poäng.

Kiasm

En kiasm ...

Oxymoron

En omöjlig kombination som visar på en djupare mening.

Parallellism

Upprepning där samma sak skrivs med andra ord för att betona. Det kan vara också vara en kontrast.

Polar-merismos

kväll och morgon i skapelseberättelsen är ett exempel, se 1 Mos 1:3

Stegring/klimax

En beskrivning av något som ökar.

Trikolon

En vers som har tre rader kallas trikolon. Ett exempel är Job 19:12 där versen består av tre rader. Det som definierar att versen har tre rader är att det då finns tre tydliga parallella ord/uttryck.

Rapportera ett problem