2480 – ἰσχύω (ischuo)

kan, kunna, förmå, bero, behärska


Typ:
VERB
Grekiska: ἰσχύω (ischuo)
Uttal: is-khoo-o
Talvärde: 2010 (10 + 200 + 600 + 400 + 800)    ord med samma talvärde
Ursprung: Från G2479
Användning: 28 ggr i NT

Motsvarande hebreiska/arameiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till ischuo :

אַבִּירabbirH0047stark, mäktig
אָזַרazarH0247rusta
אֵלelH0410Gud, gud
אָמֵץametsH0553bli stark, göra hård, att styrka, förhärda, bli frimodig
גִּבּוֹרgibborH1368mäktig, hjäte, tapper, våldsam
גָּבַרgavarH1396tillta, utbreda, stiga, ha övertag, förmå
חָזַקchazaqH2388stärka, bli stark, fast, säker, tapper
חַ֫יִלchajilH2428här, armé, styrka, effektiv, rikedom
יָכֹלjacholH3201kunna
כָּבַרkavarH3527hopa
כֹּחַkoachH3581areptil, krokodil
כָּרַעkaraH3766krypa ihop
מִשְׁעָןmishanH4937astöd
נָגַעnagaH5060röra vid
נָצַחnatsachH5329leda
נָשַׂגnasagH5381hinna upp
עָזַזazazH5810bli stark, få makt
עָצֹםatsomH6105abli mäktig, växa sig stort
עָצַרatsarH6113avstanna, upphöra, förhindra
עָרִיץaritsH6184hänsynslös, förtryckande
פָּרַץparatsH6555bryta igenom, utbreda, föröka
קָצֵרqatserH7116kort, maktlös, hetlevrad
רוּםromH7311alyfta upp
תְּקֵףteqefA8631växa sig starkt

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

can (could) (9), "be able" (6), "avail" (3), "prevail" (3), "be whole" (2), "cannot + 3756" (1), "can do" (1), "may" (1), translated miscellaneously (3)

Engelsk beskrivning

 1. To be strong.
  1. To be strong in body, to be robust, to be in sound health.
 2. To have power.
  1. To have power as shown by extraordinary deeds.
   1. To exert, wield power, to have strength to overcome.
  2. To be a force, avail.
  3. To be serviceable.
  4. To be able, can.


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal förekomster
V-AAI-1PVerb Aorist Aktiv Indikativ första person Plural -4
V-AAI-2PVerb Aorist Aktiv Indikativ andra person Plural -2
V-AAI-2SVerb Aorist Aktiv Indikativ andra person Singular -2
V-AAI-3PVerb Aorist Aktiv Indikativ tredje person Plural -6
V-AAI-3SVerb Aorist Aktiv Indikativ tredje person Singular -9
V-FAI-3PVerb Futurum Aktiv Indikativ tredje person Plural -2
V-IAI-3PVerb Imperfekt Aktiv Indikativ tredje person Plural -5
V-IAI-3SVerb Imperfekt Aktiv Indikativ tredje person Singular -4
V-PAI-1SVerb Närvarande Aktiv Indikativ första person Singular -4
V-PAI-3SVerb Närvarande Aktiv Indikativ tredje person Singular -8
V-PANVerb Närvarande Aktiv Infinitiv -2
V-PAP-GSMVerb Närvarande Aktiv Particip Genitiv Singular Maskulin -2
V-PAP-NPMVerb Närvarande Aktiv Particip Nominativ Plural Maskulin -4


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Referenser (28 st i TR)


Matteusevangeliet (4)

"Ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta (styrka, kvalitet, blir till en dårskap), hur kan det då bli salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut [som grus på vägarna] och trampas ner av människorna. [Rent salt, natriumklorid, som vi använder i dag kan inte förlora sin sälta. Det gällde dock inte det salt som utvanns från Döda havet på Jesu tid. Detta mineralrika salt kunde urlakas om det utsattes för omgivningens fukt. Ordet för "mister sin sälta" kan också betyda "dårskap" och översätts så i Rom 1:22 och 1 Kor 1:20. Kristendom så påverkad av världen att Jesus inte längre finns kvar blir en dårskap. Salt förhöjer smak, förhindrar förruttnelse och väcker törst. På samma sätt ska en kristen påverka sin omgivning på ett positivt sätt. En kristens tal ska alltid vara vänligt, kryddat med salt, se Kol 4:6. Salt användes också som näringstillskott för att öka skörden, se Luk 14:34–35. En kristen med "sälta" ger också växtkraft!]
När Jesus kom över till gadarenernas område på andra sidan sjön, kom två demoniserade män ut från gravarna och konfronterade honom. De var så våldsamma att ingen kunde ta sig fram på den vägen.
När Jesus hörde det sade han: "Det är inte de friska (starka) som behöver läkare utan de sjuka (svaga).
När han kom tillbaka till lärjungarna [Petrus, Jakob och Johannes] och fann dem sovande, sade han till Petrus: "Så ni orkade inte ens hålla er vakna en timme med mig?

Markusevangeliet (4)

När Jesus hörde detta, sade han till dem: "Det är inte de friska (starka) som behöver en läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare." [På samma sätt som det är självklart att en doktor rör sig bland sjuka patienter, finns Jesus nära människor som insett att de inte är rättfärdiga utan vet om att de är syndare och behöver omvändelse. Lukas återgivning av samma citat klargör att det handlar om att vända sig bort från syndens väg när man tackar ja till Jesu inbjudan och vill bli hans efterföljare, se Luk 5:32.]
Han hade ofta bundits med fotbojor och kedjor men han hade slitit av kedjorna och brutit sönder bojorna. Ingen kunde rå på honom.
När den tar över honom (blir hans herre), kastar den ner honom och han tuggar fradga och skär tänder och blir stel (får kramper). Jag bad dina lärjungar att driva ut den, men de kunde inte (hade inte kraft)."
När han kom tillbaka [till Petrus, Jakob och Johannes en timma senare] och fann att de sov sade han till Petrus: "Simon, sover du? Orkade du inte ens hålla dig vaken en timme?

Lukasevangeliet (8)


Han är lik en man som när han bygger ett hus gräver djupt
    och lägger grunden på klippan [väljer att bygga sitt liv, sin tjänst och allt han tar sig för på Jesus].
När floden svämmar över vräker sig vattnet mot huset men förmår inte rubba det,
    eftersom det var väl byggt på klippan.
Där [bland folket] fanns en kvinna som haft blödningar under tolv år och inte kunnat bli botad av någon. [Lika länge som flickan levt har den här kvinnan lidit av dessa kroniska blödningar.]
[Detta var en teoretisk fråga, antagligen ställd av en farisé eller skriftlärd. Jesus börjar med att ge en praktisk och personlig uppmaning till var och en att vara redo, för vad spelar det för roll om få eller många andra blir frälsta om man själv går förlorad? Till sist, vers 29–30, svarar han på frågan att många hedningar från jordens alla hörn ska bli frälsta.] "Kämpa [som om ni tävlade i en olympisk gren eller stred på liv och död; verbformen indikerar också en passiv komponent – dvs. att även låta Gud få verka mitt i kampen] för att komma in genom den smala (trånga) dörren [portingången till ett hus där en bröllopsfest ska hållas]. [Jesus är dörren, den enda vägen till Gud, se Joh 10:7; 14:6.] För många, säger jag er, ska försöka (söka; sträva efter) att komma in men inte kunna det.
Det kunde de inte svara på heller.
Annars, om han lagt grunden men inte bygger färdigt, kan alla som ser det börja håna honom
och säga: 'Den där mannen började bygga men kunde inte bli klar.'
Då tänkte förvaltaren: 'Vad ska jag göra när min herre tar ifrån mig förvaltningen? Jag är inte stark nog för att gräva, och jag skäms för att tigga.
De kunde inte fånga honom i något av hans ord inför folket. Helt förundrade (förvånade) över hans svar teg de.

Johannesevangeliet (1)

Han sade till dem: "Kasta ut nätet på högra sidan om båten så ska ni få." [Inom judisk tolkningstradtition representerar den högra sidan nåd och den vänstra dom, se Matt 25:33–34, 41.] De kastade ut nätet och fick en så stor mängd fiskar att de inte kunde (var inte starka nog att själva) dra upp nätet.

Apostlagärningarna (6)

Dock kunde de inte stå emot den vishet och den Ande som han talade med.
Varför vill ni då utmana Gud och lägga ett ok på lärjungarnas axlar som varken våra fäder eller vi själva har kunnat bära?
Mannen med den onda anden kastade sig över dem, övermannade dem alla och misshandlade dem så svårt att de flydde ut ur huset, nakna och blodiga.
Så fick ordet framgång genom Herrens kraft och visade sin styrka.
När Paulus kom in blev han omringad av judarna som hade rest ner från Jerusalem, och de framförde många svåra (betungande) beskyllningar som de inte kunde bevisa.
Vi kom i lä bakom en liten ö som hette Kauda och lyckades med nöd och näppe bärga skeppsbåten. [Skeppsbåten användes för transport mellan skepp och land, och som livbåt.]

Galaterbrevet (1)

För [om vi är] i den Smorde (Messias, Kristus) betyder omskuren eller oomskuren ingenting. Det enda som spelar någon roll är om vi har en tro som ständigt visar sig (gång på gång kommer till uttryck) genom osjälviskt utgivande kärlek.

Filipperbrevet (1)

Allt förmår jag (kan jag övervinna; klarar jag av) [har jag nödvändig kraft – omedelbar och tvingande styrka – att bemöta och besegra] i honom [den Smorde] som ger mig kraft (genom honom som styrker mig – gr. endynamounti me). [Jesus både förökar styrkan och bemyndigar Paulus och ger honom auktoritet och fullmakt så att han kan klara av alla omständigheter, se vers 12. Det grekiska ordet för att förmå (ischuo) innebär att besegra och strida med omedelbar och tvingande styrka, se Jak 5:16.]

Hebreerbrevet (1)

Först vid hans död blir testamentet giltigt, för det träder inte i kraft så länge han lever.

Jakobs brev (1)


Bekänn därför era synder (överträdelser, felsteg) [fullt ut – helhjärtat och öppet] för varandra, och be [också] för varandra så [på ett sådant sätt] att ni kan bli helade (botade, förnyade – gr. iaomai).
Mycket förmår (besegrar) [Fil 4:13] en rättfärdigs [vädjande och behovsinriktande] bön när den verkar i kraft. [Det grekiska verbet för att bekänna, exomologeo, har prepositionen ex med som prefix, vilket intensifierar dess betydelse. En person som har det rätt ställt med Gud och människor har möjlighet att ständigt och aktivt strida mäktigt och segerrikt (gr. ischuo) i bön. Det sista verbet, gr. energeo (att verka i kraft), står i formen medium, vilket innebär att det är en samverkan mellan den som aktivt ber och Gud som låter bönen ge resultat. Den passiva formen av gr. iaomai (att göra hel) fokuserar på den store Läkarens ingripande till både kropp, själ och ande.]

Uppenbarelseboken (1)

Men draken var inte stark nog och ingen plats fanns längre för dem i himlen.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.