3581a – כֹּחַ (koach)

reptil, krokodil


Typ:
Substantiv
Hebreiska: כֹּחַ (koach)
Uttal: kå-ach
Talvärde: 28 (20 + 8)    ord med samma talvärde
Ursprung: or (Daniel 11:6) כּוֹחַ från en oanvänd rot betyder att vara firm
Användning: 1 ggr i GT

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet koach till följande:

δύναμιςdunamisG1411makt, kraft, styrka, mirakel, kraftgärning
θυμόςthumosG2372vrede, sträng vrede, straff
ἰσχύςischusG2479kraft, makt
ἰσχύωischuoG2480kan, kunna, förmå, bero, behärska
χείρcheirG5495hand

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

reptile
ability, able, chameleon, force, fruits, might, power(-ful), strength, substance, wealth

Engelsk beskrivning

1) a small reptile, probably a kind of lizard, which is unclean
1a) perhaps an extinct animal, exact meaning is unknown


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal förekomster
NcbsaNcbsa-1


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
Totalt    1

Referenser (1 st)


3 Moseboken (1)

och snoken och kameleonten och ödlan och snigeln och mullvaden.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.