0091 – ἀδικέω (adikeo)

skada, göra fel, agera orätt


Typ:
VERB
Grekiska: ἀδικέω (adikeo)
Uttal: ad-ee-keh-o
Talvärde: 840 (1 + 4 + 10 + 20 + 5 + 800)    ord med samma talvärde
Ursprung: Från G0094
Användning: 28 ggr i NT

Motsvarande hebreiska/arameiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till adikeo :

בָּצַעbatsaH1214girig, skära av, fullborda, uppfylla, hejda
דָּכָאdachaH1792krossa
חָטָאchataH2398synda, missa målet
חָמַסchamasH2554skada, tappa, blotta
חָמֵץchametsH2556asyra, jäsa
יָגָהjagahH3013plåga, bedröva, lida
יָדjadH3027hand
יָרִיבjarivH3401motståndare
מָעַלmaalH4603vara trolös
מָרַדmaradH4775göra uppror
מְשׁוּבָהmeshovahH4878avfällighet, avfall
נָכָהnachahH5221slå, döda
עָוָהavahH5753agöra krokig
עָוַתavatH5791böja, göra krokigt, förvränga, pervertera
עָלָהalahH5927höja, dra upp, stå upp
עָרִיץaritsH6184hänsynslös, förtryckande
עָשַׂקasaqH6229tvista
עָשַׁקashaqH6231förtrycka
פֹּ֫עַלpoalH6467gärning
פָּשַׁעpashaH6586överträda, begå brott
רָעַעraaH7489avara ond i handling
רָשַׁעrashaH7561göra det onda
שָׁקַרshaqarH8266agera falskt, bedra

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

hurt (10), "do wrong" (8), "wrong" (2), "suffer wrong" (2), "be unjust" (2), "take wrong" (1), "injure" (1), "be an offender" (1), "hope" various

Engelsk beskrivning

 1. Absolutely.
  1. To act unjustly or wickedly, to sin,.
  2. To be a criminal, to have violated the laws in some way.
  3. To do wrong.
  4. To do hurt.
 2. Transitively.
  1. To do some wrong or sin in some respect.
  2. To wrong some one, act wickedly towards him.
  3. To hurt, damage, harm.


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal förekomster
V-AAI-1PVerb Aorist Aktiv Indikativ första person Plural -2
V-AAI-1SVerb Aorist Aktiv Indikativ första person Singular -2
V-AAI-2PVerb Aorist Aktiv Indikativ andra person Plural -2
V-AAI-3SVerb Aorist Aktiv Indikativ tredje person Singular -4
V-AAM-3SVerb Aorist Aktiv Imperativ tredje person Singular -2
V-AANVerb Aorist Aktiv Infinitiv -8
V-AAP-GSMVerb Aorist Aktiv Particip Genitiv Singular Maskulin -2
V-AAS-2PVerb Aorist Aktiv Subjunktiv andra person Plural -2
V-AAS-2SVerb Aorist Aktiv Subjunktiv andra person Singular -2
V-AAS-3SVerb Aorist Aktiv Subjunktiv tredje person Singular -2
V-APP-GSMVerb Aorist Passiv Particip Genitiv Singular Maskulin -2
V-APS-3SVerb Aorist Passiv Subjunktiv tredje person Singular -2
V-FAI-3PVerb Futurum Aktiv Indikativ tredje person Plural -1
V-PAI-1SVerb Närvarande Aktiv Indikativ första person Singular -4
V-PAI-2PVerb Närvarande Aktiv Indikativ andra person Plural -4
V-PAI-3PVerb Närvarande Aktiv Indikativ tredje person Plural -2
V-PAP-NSMVerb Närvarande Aktiv Particip Nominativ Singular Maskulin -6
V-PMP-NPMVerb Närvarande Medium Particip Nominativ Plural Maskulin -1
V-PPI-2PVerb Närvarande Passiv Indikativ andra person Plural -2
V-PPP-ASMVerb Närvarande Passiv Particip Ackusativ Singular Maskulin -2


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Referenser (28 st i TR)


Matteusevangeliet (1)

Då svarade han en av dem och sade [personligen till honom]: 'Min kamrat, jag behandlar dig inte illa (sårar dig inte). Kom vi inte överens om en denar per dag?

Lukasevangeliet (1)

Se, jag har gett er auktoritet att trampa på ormar och skorpioner, och auktoritet över all fiendens styrka. Ingenting ska på något sätt kunna skada er.

Apostlagärningarna (5)

Han fick då se hur en av dem blev misshandlad, och han tog honom i försvar och hämnades genom att slå ihjäl egyptiern.
Nästa dag vandrade han omkring igen bland israeliterna när han plötsligt såg två av dem i ett slagsmål. Han försökte få dem att bli sams och sade: Ni män är ju bröder! Varför gör ni varandra illa?
Men den som hade gjort orätt mot sin nästa (medmänniska, landsman) stötte undan Mose och svarade:
Vem har satt dig till ledare och domare över oss?
Paulus svarade: "Jag står inför kejsarens domstol, och här ska jag dömas. Judarna har jag inte gjort något ont, det vet du mycket väl.
Om jag är skyldig och har gjort något som förtjänar döden, så är jag beredd att dö. Men om det inte ligger något i deras anklagelser kan ingen utlämna mig åt dem. [Nej, jag vill inte gå till Jerusalem.] Jag vädjar till kejsaren!"

1 Korintierbrevet (2)

Redan det att ni processar med varandra är ett nederlag för er. Varför tar ni inte hellre en oförrätt?
Varför tar ni inte hellre en förlust?
I stället gör ni själva orätt och roffar åt er, och det drabbar syskon (bröder och systrar i tron).

2 Korintierbrevet (3)

Ge oss rum i (öppna) era hjärtan. [Temat om ömsesidig kärlek från 6:11-13 återupptas.] Vi har inte gjort orätt mot någon, inte skadat någon eller utnyttjat någon.
När jag skrev till er var det alltså inte med tanke på den man som hade gjort fel [sonen som hade ingått i ett förhållande med sin fars hustru, se 1 Kor 5:1] eller med tanke på den man som fått lida [hans far], utan för att det skulle stå klart för er inför Gud hur ivrigt (hängivet) ni bryr er om oss.

Galaterbrevet (1)

Syskon (bröder och systrar i tron), jag ber er: bli som jag [fri från slaveriet av de judiska ceremoniella lagarna], för jag har blivit som ni är [en hedning]! Ni har inte sårat mig.

Kolosserbrevet (2)

Den som gör orätt ska få igen den orätt han har gjort, utan partiskhet.

Filemonbrevet (1)

Om han har gjort dig något orätt eller är skyldig dig något,
    sätt upp det på min räkning. [Eftersom Paulus antyder att Onesimus är skyldig Filemon pengar, kan det vara så att han stulit pengar eller något värdefullt föremål när han rymde. Paulus är villig att ta på sig Onesimus felsteg då han var en otroende. I detta brev gör Paulus sig själv till Jesu exempel. Han visar vad verklig nåd är.]

2 Petrusbrevet (1)

där de får lönen för sin orättfärdighet. De njuter av att festa mitt på ljusa dagen, de är smutsfläckar och skamfläckar där de i sina lustar frossar och festar tillsammans med er.

Uppenbarelseboken (11)

Du som har ett [andligt] öra, lyssna på vad Anden säger till församlingarna. Den som vinner segern ska inte på något sätt skadas
    av den andra döden [eldsjön, se Upp 20:14]."
Och jag hörde liksom en röst mitt ibland de fyra varelserna: "Ett mått vete [gr. choinix – en dagsranson, omkring en liter] för en denar [den vanliga dagslönen för en arbetare] och tre mått [omkring tre liter] korn för en denar. [Mer än ett tiodubbelt matpris.] Däremot olivoljan och vinet får du inte skada." [Efter svärdet, som talar om krig, kommer ofta svält. Det kan också ha att göra med kraftig inflation och en ekonomisk obalans.]
Jag såg en annan ängel som kom upp från öster (där solen går upp) med den levande Gudens sigill. Han ropade med stark röst till de fyra änglarna som hade fått makt att skada jorden och havet:
"Skada inte jorden eller havet eller träden förrän vi har satt sigill på vår Guds tjänares pannor!" [Ännu en gång lånas en bild från Hesekiels vision där en man klädd i linne får uppdraget att gå igenom staden och rita ett tecken i pannan på alla de som gråter och suckar över synden de ser omkring sig, se Hes 9:4. Längre fram i Uppenbarelseboken tvingas Guds motståndare att ta emot ett märke på högra handen eller pannan, se Upp 13:16.]
De blev tillsagda att inte skada markens gräs eller något annat grönt eller något träd, utan bara de människor som inte hade Guds sigill på pannan.
De hade stjärtar och gaddar som skorpioner, och i stjärten låg deras makt att skada människorna i fem månader.
Hästarnas makt ligger i deras mun och deras svansar, för deras svansar liknar ormar och har huvuden, och med dessa gör de skada.
Om någon vill skada dem, kommer eld ur deras mun och förtär deras fiender. [Profetiska ord om dom liknas vid eld, se Jer 5:14. När Elia talade kom eld från himlen, se 2 Kung 1:10.] Ja, om någon vill skada dem måste han dödas på det sättet.
Den orättfärdige får fortsätta att göra orätt
    och den orene fortsätta att orena sig.
Den rättfärdige får fortsätta att göra det rätta
    och den helige fortsätta att helga sig." [Denna vers uppmanar inte att vara kvar i synd, poängen är att om någon inte tar till sig orden i denna profetia, kommer han att fortsätta i sin synd. Tar han till sig inbjudan i vers 17 och omvänder sig kommer han att fortsätta att göra det som är rätt. Oren och helig är motsatser, i båda fallen beskrivs först gärningar och sedan inre karaktär. Det finns en likhet med näst sista versen i Daniels bok där de ogudaktiga ska fortsätta i sin ogudaktighet utan att förstå det, men också att många ska bli renade, se Dan 12:10.]Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.