0373 – ἀναπαύω (anapauo)

vila, uppliva, styrkt


Typ:
VERB
Grekiska: ἀναπαύω (anapauo)
Uttal: an-ap-ow-o
Talvärde: 1333 (1 + 50 + 1 + 80 + 1 + 400 + 800)    ord med samma talvärde
Ursprung: Från G0303 och G3973
Användning: 12 ggr i NT

Motsvarande hebreiska/arameiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till anapauo :

בָּלַגbalagH1082göra sig glad
יָשַׁבjashavH3427sitta, bo, vistas
נוּחַnoachH5117vila
נָחַםnachamH5162trösta
נָפַשׁnafashH5314återhämta sig
עָבַרavarH5674apassera
רָבַץravatsH7257ligga
רָגַעragaH7280aröra upp
שָׁאַןshaanH7599vila
שָׁבַתshavatH7673aupphöra
שָׁכַבshachavH7901ligga ner
שָׁכַןshachanH7931bo
שָׁקַטshaqatH8252vara stilla, ha ro

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

rest (4), "refresh" (4), "take rest" (2), "give rest" (1), "take ease" (1)

Engelsk beskrivning

  1. To cause or permit one to cease from any movement or labour in order to recover and collect his strength.
  2. To give rest, refresh, to give one's self rest, take rest.
  3. To keep quiet, of calm and patient expectation.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Referenser (12 st i TR)


Matteusevangeliet (2)

Kom till mig alla [ni] som arbetar hårt [ständigt sliter] och är tyngda (har betungats) [under lasten av pålagda bördor och religiösa plikter], så ska jag (kommer jag att) ge er vila (ro, vederkvickelse). [Det grekiska ordet anapauso kan med sin innebörd och sin pågående aktiva verbform översättas: 'kommer jag alltid ge vila/en välförtjänt paus'.]
Sedan kom han tillbaka till lärjungarna och sade till dem: "Ja, ni sover fortfarande och vilar er. Men nu är stunden här då Människosonen ska överlämnas i syndares händer.

Markusevangeliet (2)

Han sade till dem: "Följ med mig till en obebodd plats, ni behöver vara för er själva och vila lite!" Det var så många som kom och gick [i huset där de var] att de inte ens fick tid att äta.
Han kom tillbaka för tredje gången och sade till dem: "Sover ni fortfarande och vilar er? Det räcker. Timmen har kommit, nu ska Människosonen överlämnas i syndarnas händer.

Lukasevangeliet (1)

Sedan kan jag säga till mig själv (min själ): 'Du har nu mycket gott i förvar, det räcker många år framöver. Ta det nu lugnt, ät, drick och roa dig.'

1 Korintierbrevet (1)

och upplivat både min och er ande. Sådana som dem ska ni uppskatta.

2 Korintierbrevet (1)

Därför har vi blivit uppmuntrade. Och inte nog med det, utöver vår egen uppmuntran kom den ännu större glädjen att se Titus så lycklig, eftersom hans ande har förnyats (blivit styrkt) genom er.

Filemonbrevet (2)

Din kärlek [som är osjälvisk och utgivande] har varit till stor glädje och tröst (uppmuntran) för mig,
    eftersom de heliga har blivit styrkta i sina hjärtan (och är det fortfarande)
    tack vare dig, broder.
Ja, broder, låt mig "få nytta" av dig
    i Herren –
    
    Styrk mitt hjärta
    i den Smorde (Messias, Kristus). [Ordet "få nytta" är det grekiska ordet onaimen som är snarlikt Onesimus namn. Paulus placerar också i en kiasm sitt eget hjärta på ett fint sätt mitt i Jesu hjärta.]

1 Petrusbrevet (1)

Om ni blir förolämpade (förtalade, hånade, vanärade) på grund av den Smordes (Kristi) namn [för att bära det namnet dvs. kallas för kristna] är ni saliga (lyckliga, välsignade, avundsvärda), för härlighetens Ande – Guds Ande – vilar över er (ger er en paus; håller er tillbaka och förnyar er). [Vissa handskrifter har också följande text: "Ja, vad gäller dem så blir han smädad, men vad gäller er blir han ärad."]

Uppenbarelseboken (2)

Och var och en av dem fick en vit dräkt, och de blev tillsagda att vila ännu en liten tid, tills deras medtjänare och bröder, som skulle dödas liksom de, hade blivit fulltaliga.
Sedan hörde jag en röst från himlen: "Skriv: Saliga (lyckliga, välsignade, avundsvärda) är de döda som härefter dör i Herren. Ja, säger Anden, de får vila sig från sina mödor, för deras gärningar följer dem."Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.