7599 – שָׁאַן (shaan)


Typ:
Hebreiska: שָׁאַן (shaan)
Ursprung: a primitive root
Användning: 5 ggr i GT

Engelsk översättning

to rest
be at ease, be quiet, rest See also H1052 (בֵּית שְׁאָן)

Engelsk beskrivning

1) (Pilel) to be at ease, be at peace, rest, rest securely, be quiet


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
1
3
Totalt    5

Passager (5 st)


Men den som hör (lyssnar, lyder, håller med, uttalar och säger samma sak som) mig [visheten]
    kan vara lugn och trygg utan rädsla för olycka (fara)."Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.