8252 – שָׁקַט (shaqat)


Typ:
Hebreiska: שָׁקַט (shaqat)
Ursprung: a primitive root
Användning: 41 ggr i GT

Engelsk översättning

to quiet
appease, idleness, (at, be at, be in, give) quiet(-ness), (be at, be in, give, have, take) rest, set

Engelsk beskrivning

1) to be quiet, be tranquil, be at peace, be quiet, rest, lie still, be undisturbed
1a) (Qal)
1a1) to be quiet, be undisturbed
1a1a) to be at peace (of land)
1a2) to be quiet, be inactive
1b) (Hiphil)
1b1) to show quietness
1b1a) quietness, display of quietness (subst)
1b2) to quiet, be quiet
1b3) to cause quietness, pacify, allay


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (41 st)


Så tog Josua hela landet i enlighet med allt det som Herren (Jahve) hade talat till Mose, och Josua gav det som ett arv till Israel enligt uppdelningen i deras stammar. Och landet vilade (var tyst; hade ro) från krig.
Tidigare hette Hebron Kirjat–Arba, som var den Arba som var den största mannen bland anakiterna. Och landet hade ro (tystnad, vila) från krig.
Och landet hade ro 40 år. Och Otniel, Kenaz son dog. [Frasen "Herrens ande kom över honom" i vers 10 återkommer fyra gånger till i boken, se Dom 6:34; 11:29; 14:19; 15:14. I GT kommer Anden över människor för att få kraft att utföra Guds uppdrag. Uttrycket återkommer även om kungar, se 1 Sam 11:6; 16:13‑14]
Moab kuvades den dagen under Israels hand och landet hade ro i 40 år.
Noomi svarade: "Sitt här [var lugn, vänta här hos mig] min dotter, tills du ser hur allting går, för den mannen kommer inte unna sig någon vila innan han ordnat med detta idag."
Från himlen fick du domen att höras (förkunnar du domen).
    Jorden fruktar och blir stilla,
Gud (Elohim),
    tig inte,
    var inte tyst
    och var inte overksam,
Gud (El).
så att du kan ge honom vila från de onda dagarna,
    till dess avgrundsdjupet har blivit grävt för de onda.
En hetlevrad man orsakar strider (tvister, gräl, trätor),
    men den som är sen till vrede (tålmodig) stillar (dämpar, kväver) dispyter (konflikter).
och säg till honom: Var vaksam (skydda och bevara dig själv) och var stilla (lugn, tyst). Du ska inte frukta och inte bli försagd för dessa två stubbar med pyrande eld, på grund av den brinnande vreden hos Retsin från Aram, inte heller för Remaljahos son.
Hela jorden är i vila och är tyst,
    de börjar sjunga (brister ut i sång).
För detta har Herren (Jahve) talat till mig:
    "Jag ska vara stilla och jag ska blicka ut på min boningsplats,
som dallrande hetta i solskenet,
    som ett moln av dagg i skördens hetta."
Så säger Herren Herren (Adonai Jahve) Israels Helige: "I (genom) omvändelse (återvändande) och ro (tränga ner)
    blir ni frälsta (räddade),
i tystnad (stillhet) och tillit
    finns er styrka, men ni vill inte." [Hebreiska orden omvändelse (hebr. shova) har betydelsen att återvända och att sitta ner. Ordet för ro (hebr. nachat) har betydelsen komma ner eller att låta någon sjunka in på djupet. I sammanhanget handlar det här om att israeliterna inte ska förlita sig på Egypten, utan återvända till Herren och bli djupt förankrade i honom, se också Jes 30:18.]
Rättfärdighetens arbete ska vara frid (shalom)
    och rättfärdighetens konsekvens (frukt) ska vara ro (stillhet) och trygghet för evigt.
Men den onde är som ett upprört hav,
    som inte kan vila
    och dess vatten kastar upp gyttja och smuts.
[Herrens tjänare (som Herrens ande är över) – Messias – fortsätter att vara den som talar, se Jes 61:1; Luk 4:18‑21.] För Sions [tempelberget i Jerusalem] skull ska jag inte tiga
    och för Jerusalems skull ska jag inte ge mig ro,
förrän hennes rättfärdighet lyser i klarhet
    och hennes frälsning som en brinnande fackla.
[Ordet för att smälta betecknar en förändring som inte går att stå emot. Människorna skakar av skräck och kan inte göra någonting åt situationen.]
Du ska säga: 'Jag ska dra upp mot det obefästa landet, jag ska angripa dem som bor där i trygghet, alla som bor där utan murar, bommar eller portar.'
De svarade Herrens (Jahves) ängel (budbärare) som stod bland myrtenträden och sade: "Vi har vandrat fram och tillbaka (runtomkring) jorden (världen) och se, hela jorden (världen) sitter stilla och vilar.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.