4921 – συνιστάω (sunistao, strengthened), sunistano, sunistemi)

rekommendera, hålla med


Typ:
Verb
Grekiska: συνιστάω (sunistao, strengthened), sunistano, sunistemi)
Uttal: soon-is-tah-o
Talvärde: 1961 (200 + 400 + 50 + 10 + 200 + 300 + 1 + 800)    ord med samma talvärde
Ursprung: Från G4862 och G2476 (including its colla
Användning: 16 ggr i NT

Ursprung

Från G4862 och G2476 (including its colla:

ἵστημιhistemiG2476stå, ställa, placera
σύνsunG4862med

Ordstam

Ord med sunistao, strengthened), sunistano, sunistemi som rot:

ἐπισύστασιςepisustasisG1999oro
συστατικόςsustatikosG4956rekommendations-

Motsvarande hebreiska/arameiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till sunistao, strengthened), sunistano, sunistemi :

אָסַרasarH0631att fängsla
חָתַםchatamH2856försegla
יָקֹשׁjaqoshH3369snärja
כּוּןkonH3559abestämma, fastställa, befästa
קֹוֶהQovehH4723aQoveh
עָבַדavadH5647tjäna, bruka, odla
עָמַדamadH5975stå
פָּקַדpaqadH6485aatt sköta, besöka, uppbåda, utse
צָוָהtsavahH6680befalla
קָהַלqahalH6950samla
שָׁלַחshalachH7971sända, räcka ut, lösgöra, sprida ut

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

commend (10), "approve" (2), "consist" (1), "make" (1), "stand" (1), "stand with" (1)

Engelsk beskrivning

 1. To place together, to set in the same place,to bring or band together.
  1. To stand with (or near).
 2. To set one with another.
  1. By way of presenting or introducing him.
  2. To comprehend.
 3. To put together by way of composition or combination, to teach by combining and comparing.
  1. To show, prove, establish, exhibit.
 4. To put together, unite parts into one whole.
  1. To be composed of, consist.


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
-1
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. första person pluralis
-1
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
-2
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
-3
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
-1
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
genitiv pl. genitiv pluralis maskulinum
-1
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
-2
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
-1
VERB Verb
pres. pass. inf. presens passiv infinitiv
-1
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
-1
VERB Verb
perf. aktiv part. perfekt aktiv particip
ackusativ pl. ackusativ pluralis maskulinum
-1
VERB Verb
perf. aktiv part. perfekt aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis femininum
-1


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com rapportera ett problem

Warning: preg_replace(): Compilation failed: unmatched closing parenthesis at offset 67 in /home/praisega/public_karnbibeln.se/wp-content/themes/skb/lexiconWordGreek.php on line 620

Warning: preg_replace(): Compilation failed: unmatched closing parenthesis at offset 67 in /home/praisega/public_karnbibeln.se/wp-content/themes/skb/lexiconWordGreek.php on line 620

Warning: preg_replace(): Compilation failed: unmatched closing parenthesis at offset 67 in /home/praisega/public_karnbibeln.se/wp-content/themes/skb/lexiconWordGreek.php on line 620

Warning: preg_replace(): Compilation failed: unmatched closing parenthesis at offset 67 in /home/praisega/public_karnbibeln.se/wp-content/themes/skb/lexiconWordGreek.php on line 620

Warning: preg_replace(): Compilation failed: unmatched closing parenthesis at offset 67 in /home/praisega/public_karnbibeln.se/wp-content/themes/skb/lexiconWordGreek.php on line 620

Warning: preg_replace(): Compilation failed: unmatched closing parenthesis at offset 67 in /home/praisega/public_karnbibeln.se/wp-content/themes/skb/lexiconWordGreek.php on line 620

Warning: preg_replace(): Compilation failed: unmatched closing parenthesis at offset 67 in /home/praisega/public_karnbibeln.se/wp-content/themes/skb/lexiconWordGreek.php on line 620

Warning: preg_replace(): Compilation failed: unmatched closing parenthesis at offset 67 in /home/praisega/public_karnbibeln.se/wp-content/themes/skb/lexiconWordGreek.php on line 620

Warning: preg_replace(): Compilation failed: unmatched closing parenthesis at offset 67 in /home/praisega/public_karnbibeln.se/wp-content/themes/skb/lexiconWordGreek.php on line 620

Warning: preg_replace(): Compilation failed: unmatched closing parenthesis at offset 67 in /home/praisega/public_karnbibeln.se/wp-content/themes/skb/lexiconWordGreek.php on line 620

Warning: preg_replace(): Compilation failed: unmatched closing parenthesis at offset 67 in /home/praisega/public_karnbibeln.se/wp-content/themes/skb/lexiconWordGreek.php on line 620

Warning: preg_replace(): Compilation failed: unmatched closing parenthesis at offset 67 in /home/praisega/public_karnbibeln.se/wp-content/themes/skb/lexiconWordGreek.php on line 620

Warning: preg_replace(): Compilation failed: unmatched closing parenthesis at offset 67 in /home/praisega/public_karnbibeln.se/wp-content/themes/skb/lexiconWordGreek.php on line 620

Warning: preg_replace(): Compilation failed: unmatched closing parenthesis at offset 67 in /home/praisega/public_karnbibeln.se/wp-content/themes/skb/lexiconWordGreek.php on line 620

Warning: preg_replace(): Compilation failed: unmatched closing parenthesis at offset 67 in /home/praisega/public_karnbibeln.se/wp-content/themes/skb/lexiconWordGreek.php on line 620

Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.