1400 – δοῦλον (doulon)

slav, tjänare


Typ:
Grekiska: δοῦλον
Med latinska bokstäver:     doulon
Fonetiskt: doo·lon
Ursprung: Från 1401
Användning: 0 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

servant (2)

Engelsk beskrivning

  1. A slave, bondman, man of servile condition.
    1. A slave.
    2. Metaphor, one who gives himself up to another's will those whose service is used by Christ in extending and advancing His cause among men.
    3. Devoted to another to the disregard of one's own interests.
  2. A servant, attendant.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


Totalt    0

Passager (0 st i TR)


Ordet används inte i Nestle-Alands utgåva.


Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.