0599 – ἀποθνήσκω (apothnesko)

dö, omkomma, vara död, döende


Typ:
VERB
Grekiska: ἀποθνήσκω (apothnesko)
Uttal: ap-oth-nace-ko
Talvärde: 1238 (1 + 80 + 70 + 9 + 50 + 8 + 200 + 20 + 800)    ord med samma talvärde
Ursprung: Från G0575 och G2348
Användning: 111 ggr i NT

Beskrivning

Att dö, en generellt ord som omfattar att dö en naturlig död, att dö pga. yttre våld. Kan också inbegripa att dö en evig död, dvs gå evigt förlorad.

Motsvarande hebreiska/arameiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till apothnesko :

גָּוַעgavaH1478förgå, ta sitt sista andetag, dö
כָּרַתkaratH3772skära av
מוּתmotH4191
עָבַדavadH5647tjäna, bruka, odla
שָׁכַבshachavH7901ligga ner

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Referenser (111 st i TR)


Matteusevangeliet (5)

Han sade till dem: "Far i väg!" Då kom de onda andarna ut och for in i svinen. På en gång rusade hela hjorden utför branten och ner i sjön där de dog i vattnet.
då sade han: "Gå härifrån! Flickan [som var tolv år, se Mark 5:42] är inte d, hon sover." Då hånskrattade de åt honom.
"Lärare, Mose har sagt:
Om någon r barnlös ska hans [yngre ogifte] bror gifta sig med änkan
    och skaffa efterkommande åt brodern. [En korrekt sammanfattning av 5 Mos 25:5–10, som garanterar en barnlös änkas försörjning i ett samhälle där hon annars skulle tvingats ut i tiggeri. Seden bevarar också den avlidne mannens namn. Dessa äktenskap kallas leviratsäktenskap, från det latinska ordet "levir", som betyder svåger. Seden fanns redan före Mose lag, se 1 Mos 38:8; Rut 4:1–12.]
Sist av alla dog kvinnan.
Petrus [som bara var några timmar från att förneka Jesus] svarade honom: "Om jag så måste med dig, ska jag aldrig förneka dig." Samma sak sade också alla de andra lärjungarna.

Markusevangeliet (8)

Medan Jesus fortfarande talade kom några från synagogföreståndarens hus och sade: "Din dotter har tt. Varför fortsätter du besvära Läraren (Mästaren)?"
När han gått in sade han till dem: "Varför denna uppståndelse och gråt? Den lilla flickan har inte tt, hon sover."
Demonen skrek och slet och ryckte våldsamt i pojken och kom ut. Pojken låg [stilla och livlös] som ett lik, och många sade att han var d.
"Lärare, Mose har sagt:
Om någon r barnlös ska hans [yngre ogifte] bror gifta sig med änkan
    och skaffa efterkommande åt brodern. [En korrekt sammanfattning av 5 Mos 25:5–10, som garanterar en barnlös änka försörjning i ett samhälle där hon annars skulle tvingats ut i tiggeri. Seden bevarar också den avlidne mannens namn. Dessa äktenskap kallas leviratsäktenskap, från det latinska ordet levir, som betyder svåger. Seden fanns redan före Mose lag, se 1 Mos 38:8.]
Det var sju bröder. Den förste tog en hustru, men dog utan att lämna några barn efter sig.
Den andre [yngre brodern] gifte sig med henne och dog utan att lämna några barn efter sig, och den tredje gjorde likadant.
Ingen av de sju fick några barn. Sist av alla dog också kvinnan.
Pilatus blev förvånad över att Jesus redan var d [det var vanligt att den som var korsfäst hängde 2-3 dagar på korset innan han dog]. Han kallade till sig officeren (centurion som förde befälet vid Golgata) och frågade honom om det var länge sedan Jesus hade tt.

Lukasevangeliet (10)

för han hade en enda dotter på tolv år, och hon låg för den.
    Medan Jesus var på väg dit trängde folket på från alla håll. [Ordet översätts också "kväva" i Luk 8:14. Det beskriver hur folket pressade mot honom längs med gatorna i Kapernaum.]
Alla grät och sörjde henne.
    Men Jesus sade: "Gråt inte, för hon är inte d, hon sover."
Då hånskrattade de [flöjtspelarna och folkskaran som höll dsklagan, se Matt 9:23] åt honom, de visste ju att hon var d.
Så dog den fattige mannen och fördes av änglarna till Abrahams sida. [Frasen Abrahams "sida" eller "knä" används bara här i hela Bibeln. Uttrycket återfinns inte heller i judisk dåtida litteratur, men liknande tankegångar att välkomnas av Abraham finns i 4 Mack 13:17 där det står: "Efter detta lidande ska Abraham, Isak och Jakob välkomna oss, och alla våra förfäder ska prisa oss", se även 1 Kung 1:21; 2:10; 11:21; Matt 8:11; Upp 19:7–9. Det verkar som om Jesus knyter an till denna föreställning, men gör vissa ändringar.]
    Den rike mannen dog också och begravdes.
De sade:
"Lärare, Mose har gett oss föreskriften att
om någon r barnlös ska hans [yngre ogifte] bror gifta sig med änkan
    och skaffa efterkommande åt brodern. [En korrekt sammanfattning av 5 Mos 25:5–10, som garanterar en barnlös änka försörjning i ett samhälle där hon annars skulle tvingats ut i tiggeri. Seden bevarar också den avlidne mannens namn. Dessa äktenskap kallas leviratsäktenskap, från det hebreiska ordet levir, som betyder svåger. Seden fanns redan före Mose lag, se 1 Mos 38:8; Rut 4:1–12.]
Nu fanns där sju bröder. Den förste tog sig en hustru men dog barnlös.
Den andre [yngre brodern]
och den tredje gifte sig med henne, och så gjorde alla sju, men de dog utan att få några barn.
Till sist dog också kvinnan.
De kan inte längre , för de är [odliga] som änglarna och är Guds barn, eftersom de är uppståndelsens barn. [Äktenskapets funktion för gemenskap och för att befolka jorden är då över, se 1 Mos 2:18–25.]

Johannesevangeliet (28)

När han hörde att Jesus kommit tillbaka från Judéen till Galileen, gick han i väg [den två dagar långa resan till Kana] och bad (ivrade, bad enträget) att han skulle komma ned och bota hans son, för sonen var på väg att .
Kungens tjänare sade till honom: "Herre, kom ned innan mitt barn r."
Era förfäder åt manna i öknen, och de dog,
men detta är brödet som kommer ner från himlen. Var och en som äter det ska aldrig .
Detta är det bröd som kom ner från himlen. Det är inte som det bröd som era förfäder åt, och sedan dog. Den som äter (kontinuerligt tuggar) detta bröd ska leva för evigt."
Igen sade han till dem: "Jag går bort och ni kommer att söka efter mig, men ni kommer att i er synd. [Synd i singular, primärt deras otro, se vers 24.] Dit jag går är det omöjligt för er att komma."
Därför sade jag till er att ni kommer att i era synder. Ja, ni ska i era synder eftersom ni inte tror att Jag Är." [Uttrycket "Jag Är" anspelar på hur Gud väljer att presentera sig, se 2 Mos 3:14. Uttrycket återkommer även i vers 28 och 58.]
Judarna sade till honom: "Nu förstår vi (har vi en kunskap baserad på personlig erfarenhet) att du har en ond ande. Både Abraham och profeterna har tt, ändå säger du att vem som helst som väljer att hålla ditt ord, han ska aldrig i evighet se den.
Vår fader Abraham dog, du är väl inte större än honom, är du? Profeterna har också tt. Vem tror du att du är (utgör du dig för)?"
Då sade Jesus i klartext till dem: "Lasarus har tt,
Då sade Tomas, som kallades tvillingen (gr. Didymus – arameiska Taama), till de andra lärjungarna: "Låt oss också gå så att vi kan [bli dade av judarna tillsammans] med honom."
Marta sade till Jesus: "Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha tt.
Jesus sade till henne [Marta]: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på [kontinuerligt förtröstar och sträcker sig fram till] mig ska (kommer att) leva även om han skulle ,
och alla (var och en) som lever [i Guds överflödande liv] och tror på [kontinuerligt förtröstar och sträcker sig fram till] mig ska (skulle) aldrig någonsin (i evighet) [behöva] . Tror du detta?"
När Maria nu kom dit där Jesus var och såg honom, föll hon ner vid hans fötter och sade till honom: "Herre, om du varit här skulle min broder inte vara d."
Men några av dem sade: "Kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde mannen, gjort så att Lasarus inte behövt ?"
ni tänker inte heller logiskt, det är bättre för oss att en man r för folket än att en hel nation går under."
Detta sade han inte av sig själv, utan profetiskt eftersom han var överstepräst detta år. Han profeterade att Jesus skulle för [den judiska] nationen,
Med all säkerhet (amen, amen) säger jag er: Om inte ett vetekorn som faller i jorden väljer att , så förblir det ett korn, men om det väljer att så bär det stor skörd (frukt).
Detta sade han för att ange (ge ett tydligt tecken, förutsäga) på vilket sätt han skulle .
Det var Kaifas som hade gett rådet till judarna att det var bättre att en man dog i folkets ställe [Joh 11:50].
Detta skedde för att de ord Jesus hade sagt, när han visade på vilket sätt han skulle , skulle uppfyllas. [Joh 12:32-33]
Judarna svarade honom: "Vi har en lag, och enligt vår lag måste han , för han har gjort sig till Guds Son."
Därför spred sig ett rykte bland bröderna att den lärjungen inte skulle . Men Jesus hade inte sagt till Petrus att lärjungen inte skulle utan: "Om jag vill att han ska bli kvar tills jag kommer, vad rör det dig?"

Apostlagärningarna (4)

Då lämnade Abraham kaldéernas land och bosatte sig i Haran. När hans far hade tt, förde Gud honom därifrån till det land där ni nu bor.
Vid den här tiden blev hon sjuk (svag, livlös) och dog. När de hade tvättat hennes kropp, bar de upp den till ett rum på övervåningen.
Då svarade Paulus: "Varför gråter ni och får mitt hjärta att brista? Jag är beredd att inte bara låta mig bindas utan också i Jerusalem för Herren Jesu namn."
Om jag är skyldig och har gjort något som förtjänar den, så är jag beredd att . Men om det inte ligger något i deras anklagelser kan ingen utlämna mig åt dem. [Nej, jag vill inte gå till Jerusalem.] Jag vädjar till kejsaren!"

Romarbrevet (23)

För medan vi fortfarande var svaga (utan styrka; helt oförmögna att hjälpa oss själva), dog den Smorde (Messias, Kristus) i [precis] rätt tid (när tiden var inne) för de ogudaktiga (gudlösa; som saknar respekt och vördnad för Gud).
Det är sällsynt (knappast) att någon vill för en rättfärdig – kanske vågar någon för den som är god [den som har ett generöst hjärta, är ärofylld på alla sätt].
Men Gud demonstrerar (visar, bevisar, anförtror) [står gång på gång där med] sin egen kärlek [den rättfärdiga, osjälviska och utgivande kärleken] för oss genom att den Smorde (Messias, Kristus) dog för oss medan vi ännu var syndare.
[Nu följer sex jämförelser mellan resultatet av Adams överträdelse och resultatet av den upprättelse som Jesus ger.] Överträdelsen (syndafallet) kan inte jämföras med den fria gåvan (gr. charisma).
    [Adams fall är oproportionerligt litet i jämförelse med Guds stora nåd.]
För om de många [alla] dog genom en endas överträdelse (synd; snedsteg, fall),
    hur mycket mer har Guds nåd och den fria gåvan,
    
    genom en man, Jesus den Smorde (Messias, Kristus),
    på ett överflödande sätt kommit till många.
Absolut inte! Vi som har tt bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta leva i den?
Den som är d är befriad från synd [står inte under dess makt].
När vi nu har tt med den Smorde (Messias, Kristus) [från den här världens sätt] är vår tro att vi också ska leva med honom.
Vi vet att den Smorde (Messias, Kristus) efter att ha uppväckts från de da aldrig mer ska . den har inte längre någon makt (auktoritet) över honom.
För den d han dog var en d från synden en gång för alla, och det liv han lever, det lever han för Gud.
En gift kvinna är genom lagen bunden vid sin man så länge han lever. Men om mannen r, är hon fri från den lag som band henne vid mannen.
Om hon ger sig åt en annan man medan hennes man lever, kallas hon äktenskapsbryterska [se Luk 16:18]. Men om mannen r är hon fri från lagen, och då är hon ingen äktenskapsbryterska om hon ger sig åt en annan man.
Men nu är vi fria från lagen, eftersom vi har tt bort från det som ständigt höll oss bundna. Nu står vi i Andens nya tjänst [vi tjänar Gud på ett helt nytt sätt, fyllda av den helige Ande på insidan] och inte i bokstavens gamla (uttjänta) tjänst [genom att legalistiskt följa bokstaven, se 2 Kor 3:6].
och jag dog. [Kan syfta på tiden som barn fram tills man blir vuxen och blir ansvarig för sina egna moraliska handlingar. Inom judendomen sker det för pojkar vid 13 års ålder, då man firar Bar mitzvah, hebreiska för "budets son". Flickor firar Bart mitzvah, hebreiska för "budets dotter", vid 12 års ålder eftersom flickor i allmänhet mognar tidigare än pojkar.] Det visade sig att budordet som skulle föra till liv ledde till d.
Om ni lever efter köttet kommer ni att . Men om ni genom Anden dar kroppens gärningar kommer ni att leva.
Vem är den som mer? [Det är Jesus som har all auktoritet och är den som ska ma alla människor en dag.] Den Smorde (Messias, Kristus) är den som har tt, och ännu viktigare, har uppstått från de da, han sitter nu på Guds högra sida och vädjar (ber ständigt, manar gott) för oss.
Ingen av oss lever för sig själv, och ingen r för sig själv.
    
Lever vi, så lever vi för Herren.
    r vi, så r vi för Herren.
Vare sig vi lever eller r tillhör vi alltså Herren.
Därför har den Smorde (Messias, Kristus) tt och fått liv igen för att vara Herre över både levande och da.
Om din broder eller syster blir bedrövad (sårad, om du skadar deras tro) av den mat du äter, så lever (vandrar) du inte längre i kärleken [som är osjälvisk och utgivande]. Låt inte [något så trivialt som] din mat orsaka att den som den Smorde (Messias, Kristus) dog för [betalade ett oerhört högt pris för] går under (förgås).

1 Korintierbrevet (7)

Genom din kunskap
    går då den svage förlorad,
    
    din broder och syster som den Smorde (Messias, Kristus) har tt för.
Men jag har inte utnyttjat några av dessa förmåner,
    och jag skriver inte det här för att börja göra det heller.
För jag skulle hellre ...
    [Meningen avslutas inte, detta är en s.k. "aposiopesis", som visar på Paulus djupa känslomässiga engagemang.]
Ingen ska få ta ifrån mig min berömmelse.
Jag gav er (förmedlade, hjälpte er att förstå) det viktigaste först [trons grunder], det jag själv personligen hade fått ta emot:
Att den Smorde (Messias, Kristus) dog för våra synder,
    precis som Skrifterna förutsade. [Jesaja skrev om detta 700 år innan Jesus föddes, se Jes 53:3–6.]
Liksom alla r genom Adam,
    på samma sätt ska alla genom den Smorde (Messias, Kristus) få liv (göras levande). [Alla människor är släkt med Adam och har del i syndafallet. Alla kommer också att uppstå till evigt liv eller evig dom. När Paulus kvinnosyn diskuteras kan det vara värt att notera att Paulus skyller syndafallet på Adam, tvärt emot den vedertagna judiska traditionen att skylla på Eva. Några av de utombibliska skrifter som påverkade judendomen på Paulus tid var Ben Syraks skrifter från 190-talet f.Kr. där det står "Från en kvinna leder synden sitt ursprung, och för hennes skull måste vi alla ", se Syr 25:24.]

Syskon (bröder och systrar),
    så sant som ni är min stolthet i den Smorde (Messias, Kristus) Jesus vår Herre
    – jag r varje dag.
[Styckets centrum.]
Om jag trott som folk i allmänhet när jag kämpade mot vilddjuren i Efesos,
    vad hade det tjänat till? [Det är troligt att Paulus liknar inflytelserika onda människor i Efesos med vilddjur. Herakleitos, en grekisk filosof från Efesos, hade kallat sina landsmän "vilddjur" fyra hundra år tidigare. Epimenides kallade även kreterna samma sak, se Tit 1:12. Paulus befinner sig i Efesos och där är hans liv i fara, se 2 Kor 1:8. Även om tumultet som silversmeden Dimitris startar ännu inte har ägt rum, se Apg 19:29–30, eftersom Paulus tvingas lämna staden direkt efteråt, så börjar han få "många motståndare", se 1 Kor 16:9.]Om de da inte uppstår,
    låt oss äta och dricka, för i morgon r vi. [Utan uppståndelse kan man lika gärna ge upp, se Jes 22:13; Pred 8:15. Jesus använder liknande resonemang i liknelsen om den rike dåren, se Luk 12:19.]
Du dåre (du som helt saknar förstånd och inte resonerar logiskt)! [Paulus kallar det dåraktigt att inte tro på något bara för att man inte förstår exakt hur det fungerar, och tar några exempel från vardagen. Lika självklart som att ett frö som planteras r och växer upp till något nytt, lika självklart är det att en kropp som begravts kan få en ny kropp vid uppståndelsen.]

Några exempel

Det du sår får inte liv [skjuter inte upp ur marken och börjar växa]
    om det inte först r.

2 Korintierbrevet (5)

[Paulus förklarar nu orsaken till varför han gett hela sitt liv till att tjäna Gud.] Det är den Smordes (Kristi) kärlek som motiverar oss (hans osjälviska, utgivande kärlek pressar på från alla sidor och lämnar oss inget annat val), eftersom vi har förstått att om en har tt i allas ställe, då har alla tt. [Den som tagit emot Jesus har tt bort från synden, sig själv och sina egna planer för att leva i Jesus, se Gal 2:20.]
Han har tt för alla för att de som lever inte ska leva för sin egen skull, utan för honom som dog för dem och uppstod [från de da].
som okända [ignorerade, utan några referenser],
    och ändå erkända (välkända) [som visas tacksamhet, förståelse och uppskattning],
som ende [likt några som håller på att bort],
    och ändå – se, vi lever,
som tuktade (disciplinerade),
    och ändå inte till ds (avrättade),

Galaterbrevet (2)

För jag [för min del] har genom lagen (gr. nomos) tt bort från lagen [alla legalistiska krav] för att jag skulle leva för Gud [i direkt relation med honom]. Jag är korsfäst (har korsfästs tillsammans) med den Smorde (Messias, Kristus) [eftersom jag tillhör honom delar jag hans d],
Jag förkastar inte (slänger inte bort; ogiltigförklarar inte) Guds nåd (favör), för om rättfärdighet kom genom [att hålla] lagen, då dog [ju] den Smorde (Messias, Kristus) i onödan (förgäves, gratis) [då skulle hans d vara meningslös]." [Eftersom grekiskan inte har citattecken är det inte helt säkert var Paulus respons till Petrus (som började i vers 14) slutar. Utifrån de pronomen som används, verkar det som om svaret följer en rytm med du, vi och jag, se vers 14, 15–17, 18–21. I så fall slutar citatet här i vers 21.]

Filipperbrevet (1)

För min del är den Smorde (Messias, Kristus) själva livet [hans liv är i mig – han är enda anledningen till att jag lever], och den (ordagrant: "att ha tt", dvs. livet efter den) är en vinst för mig.

Kolosserbrevet (2)

Om ni har tt med den Smorde (Messias, Kristus) [vilket ni ju har gjort] från denna världens makter (från världens ytliga och yttre sätt att leva livet, världens låga andemakter), varför lever ni som om ni fortfarande tillhörde världen, varför underkastar ni er [yttre regler och traditioner som rör mat och dryck].
För ni har tt, och ert liv är dolt med den Smorde (Kristus) i Gud.

1 Thessalonikerbrevet (2)

För om vi tror att Jesus har tt och uppstått [vilket vi ju gör], så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram de insomnade [de som tt] tillsammans med honom.
Han dog för oss för att vi ska leva tillsammans med honom, vare sig vi nu är vakna (levande) eller insomnade (da) [när Jesus kommer tillbaka].

Hebreerbrevet (7)

I ena fallet är det dliga människor [levitiska präster, vers 5] som får tionde,
    i det andra är det en som har fått vittnesbördet att han lever.
På samma sätt som det är bestämt att alla människor ska (det väntar alla) [Rom 6:23] och sedan mas,
Den som förkastar Mose lag [och undervisning från Torah] r utan förbarmande (medkänslor) på grund av två eller tre vittnen (efter två eller tre vittnesmål/bevis) [enligt 5 Mos 17:6].
[I kiasmen balanseras detta stycke mot exemplen på de människor som lidit och tt i tro, se vers 36–38.] I tro bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain, och blev rättfärdig genom att Gud själv intygade (tog emot) hans offergåvor [1 Mos 4:4–8]. Trots att han [Abel] nu är d talar hans tro ännu. [Abels exempel på tro och offer som inte kom från egen prestation och egna gärningar talar ännu i dag till oss, se 1 Mos 4:10.]
[Vers 13–16 är kiasmens centrum. Här blir det tydligt att tron ser framåt på något som ännu inte är fullt synligt för det fysiska ögat, se vers 1. Här bryts också mönstret "i tro" för att betona "genom tro" (gr. kata pistis), samma uttryck som i vers 7.] Genom tro dog alla dessa [Abraham, Sara, Isak och Jakob, se vers 8–12, men kan även inkludera de som nämns i vers 17–40] utan att ha fått ta emot de fullbordade löftena. [Under sitt jordeliv fick de inte se allt det Gud lovat dem.] Trots det såg de uppfyllandet, men som på håll, och välkomnade det [i tro] och bekände sig vara gäster och främlingar (som har en temporär boning här) på jorden.
I tro välsignade den ende Jakob Josefs båda söner [1 Mos 48]. Sedan tillbad han böjd mot änden av sin stav [1 Mos 47:31].
De blev stenade,
    söndersågade [enligt judisk tradition blev Jesaja dad på det sättet],
    dade med svärd.
De gick runt i fårskinn och gethudar,
    nödlidande,
    plågade
    och misshandlade.

Judas brev (1)

[Nu följer ytterligare fem exempel som formar en kiasm. Det första och sista har att göra med sjöfart och faran att komma ur kurs. Den andra och näst sista använder bilder av vatten med moln och vilda havsvågor. Centralt återfinns en bild där de falska lärarna liknas vid träd utan frukt, en liknelse som Jesus ofta använde, se Matt 12:33.] De är klipprev vid era kärleksmåltider [agape-måltider där församlingen också firade nattvard] där de utan att skämmas festar tillsammans med er och tar för sig. [Dessa falska lärare är som dolda klippor som gör att fartyg på väg till en hamn går på grund och slås sönder.]
De är moln utan regn
    som drivs bort av vindarna.
[I ett klimat där regn är livsnödvändigt var regnmoln efterlängtade. Dessa falska ledare var andligt tomma.]
De är sena höstträd utan frukt,
    [den fruktbärande perioden var helt över och de har inte burit någon frukt]
    dubbelt da [helt da] och uppryckta med rötterna.
[Kiasmens centrum. Jesus talar på liknande sätt, se Matt 7:16–20.]

Uppenbarelseboken (6)

Vakna upp (och var alert) och stärk det som återstår och som var nära att . För jag har inte funnit att några av dina gärningar möter kraven (är fulländade, når upp till den standard som krävs) inför min Gud. [Det är inte mer gärningar som krävs, däremot saknas den rätta källan och motivet i de gärningar som de gjorde, se 1 Kor 3:12–15.]
en tredjedel av allt liv i havet dog,
och en tredjedel av alla fartyg gick under. [Vattnet som förvandlas till blod liknar den första plågan mot Egypten, se 2 Mos 7:14–21.]

Stjärnans namn är Malört (gr. apsinthos). [Malört är en växt med en grönaktig bitter olja. Den är ofta en symbol på sorg, se Ords 5:5; Jer 9:15.] En tredjedel av vattnen förvandlades till malört,
    och många människor dog av vattnet som hade blivit bittert. [På samma sätt som med den andra basunen finns det likheter med den första plågan i Egypten som förstörde dricksvattnet. Det finns även likheter med ökenvandringen där vattnet blev bittert i Mara, se 2 Mos 15:23–25.]
I de dagarna ska människorna söka den men inte finna den, de ska längta efter att men den ska fly ifrån dem.
Sedan hörde jag en röst från himlen: "Skriv: Saliga (lyckliga, välsignade, avundsvärda) är de da som härefter r i Herren. Ja, säger Anden, de får vila sig från sina mödor, för deras gärningar följer dem."
Den andre [ängeln] tömde sin skål över havet, och havet förvandlades till blod som från en d, och allt liv i havet dog. [Den andra basunen påverkade också haven, se Upp 8:8–9. Den andra och tredje skålen motsvarar den första plågan mot Egypten, se 2 Mos 9:9–11.]Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.