1478 – גָּוַע (gava)

förgå, ta sitt sista andetag, dö


Typ:
Verb Verb
 
Rotord
Hebreiska: גָּוַע (gava)
Uttal: ga-va    Lyssna
Talvärde: 79 (3 + 6 + 70)    ord med samma talvärde
Ursprung: en ursprunglig rot
Användning: 24 ggr i GT

Beskrivning

Ordet används ofta tillsammans med det vanligaste ordet för att dö, hebr. mot (1 Mos 25:8, 17; 35:29; 49:33; 4 Mos 20:29; Job 3:11, 14:10; Klag 1:19). I Klag 17:12 är det parallellt med avad. betydelsen är att ta slut, ge upp, vara redo att dö, andas sist andetaget, osv.

Synonymer

Det finns flera ord som används för att dö och förgås.
גָּוַעgavaH1478
(24 ggr)
förgå, ta sitt sista andetag, dö
אָבַדavadH0006
(191 ggr)
förgöra
מוּתmotH4191
(840 ggr)
*Staplarna visar hur många gånger ordet används i Gamla testamentet.

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet gava till följande:

ἀποθνήσκωapothneskoG0599dö, omkomma, vara död, döende
ἀπόλλυμιapollumiG0622gå under, bli dödad, vara förlorad
ἀπολύωapoluoG0630skilja sig, förskjuta, sända iväg, låta någon gå
ἀπώλειαapoleiaG0684fördärv, slöseri
γηράσκωgeraskoG1095vara gammal, vara gammalt
ἐκλείπωekleipoG1587ta slut
κόποςkoposG2873arbete, besvär, oro
τελευτάωteleutaoG5053

Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Verb Verb
qal particip aktiv sing. qal particip aktiv maskulinum singularis
-1
Verb Verb
qal 1p sing. qal första person singularis
-2
Verb Verb
qal 3p pl. qal tredje person maskulinum pluralis
-1
Verb Verb
qal vajjiqtol 3p sing. qal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person maskulinum singularis
-6
Verb Verb
qal qal
-2
Verb Verb
qal 1p sing. qal första person singularis
-3
Verb Verb
qal 3p pl. qal tredje person maskulinum pluralis
-2
Verb Verb
qal 3p sing. qal tredje person maskulinum singularis
-2
Verb Verb
qal qatal 1p pl. qal qatal (perfekt) första person pluralis
-2
Verb Verb
qal qatal 3p pl. qal qatal (perfekt) tredje person pluralis
-1
Verb Verb
qal qatal 3p sing. qal qatal (perfekt) tredje person maskulinum singularis
-2


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com Rapportera ett problem

Användning i GT


6
5
1
8
2
1
1
Totalt    24

Referenser (24 st)


1 Moseboken (6)

Jag ska låta floden översvämma jorden och förgöra alla levande varelser under himlarna. Allt på jorden ska ,
Alla varelser som rörde sig på jorden gick under – fåglar och [tama] boskapsdjur och vilda djur, allt liv som jorden vimlade av, och alla människor.
Abraham drog sitt sista andetag och dog i en god, hög ålder, gammal och tillfredsställd. Sedan samlades han till sitt folk.
Detta är åren för Ismaels liv, 137 år. Han drog sitt sista andetag och dog och samlades till sitt folk. [1 Mos 25:8]
Och Isak drog sitt sista andetag och dog, och blev samlad till sitt folk, gammal och fullkomnad (mätt, fullkomnad; ordagrant: "sjuad" – hebr. savea) av dagar, och Esau och Jakob, hans söner, begravde honom.
[Uppräkningen här av de tolv sönerna följer mödrarna (Leah, Rakel, Bilhah och Zilpa) och födelseordningen hos varje moder. Josef och Benjamin är centralt placerade. Nedan är sönerna, med även inbördes födelseordning först:
Leah
1. Ruben
2. Simeon
3. Levi
4. Juda
9. Isaskar
10. Zevolun
Rakel
11. Josef
12. Benjamin
Bilhah (Rakels tjänstekvinna)
5. Dan
6. Naftali
Zilpa (Leahs tjänstekvinna)
7. Gad
8. Asher
I GT finns totalt 28 uppräkningar: baserad på födelseordning (1 Mos 29–30), placering i förhållande till tabernaklet (4 Mos 2), tilldelat landområde (Hes 48) och de tolv portarna (Hes 48:30–35). I NT finns en uppräkning i Upp 7:4–8; 21:12.]
När Jakob hade slutat att befalla sina söner, samlade han ihop (drog upp) sina fötter i sängen och andades sitt sista andetag och blev samlad till sitt folk.

4 Moseboken (5)

Och Israels söner talade till Mose och sa: "Se, vi förgås, vi är tillintetgjorda, alla är vi tillintetgjorda.
Alla som kommer nära, som kommer nära Herrens (Jahves) tabernakel r. Ska vi helt förgås?"
Och folket grälade med Mose och talade och sa: "Det hade varit bättre om vi hade förgåtts när våra bröder förgicks inför Herren (Jahve).
När folket såg (förstod) att Aron hade tt, grät hela Israel över Aron i 30 dagar.
[Trettio på hebreiska är shloshim, och denna 30-dagars sorgeperiod kallas shloshim, se även 5 Mos 34:8. Den judiska begravningen skedde i två steg. Så fort som möjligt, helst samma dag, begravdes den de i en gravkammare. Familjen höll sedan en sju dagars sorgeperiod (shiva), följt av trettio dagar av mindre intensiv sorg (shloshim). Ett år senare då kroppen ruttnat ansvarade den äldste sonen för att flytta benen från gravkammaren till en benkista. Se även 1 Mos 50:10; 1 Sam 31:13; Matt 8:22; Joh 11:19.]

Josua (1)

Gjorde inte Achan, Zerachs son, en överträdelse angående de heliga tingen, och vreden föll över hela Israels församling? Och den mannen förgicks inte ensam i sin synd."

Job (8)

[Då Jobs önskan att utplåna den natt han blev till och sin födelse inte kunde uppfyllas, önskar han att han skulle varit dfödd.]
Varför dog jag inte i livmodern?
Varför slutade jag inte andas vid födseln?
[Job önskar sig den i den sista sektionen:]
Och till vad från livmodern
lät du mig gå att andas och ditt öga inte ser mig?
Vem finns det som kan anklaga mig?
Ja, då skulle jag vara tyst och förgås (dra mitt sista andetag – ).
Men om en stridsman (man i sina bästa år, full av egen styrka och kraft – hebr. gever) r
och ligger slagen,
om en människa (hebr. adam)
förgås (drar sitt sista andetag – r),
var är hon då? [Jo, d – borta!]
Låt det vara fjärran från mig att jag skulle ge er rätt!
Till min d vidhåller jag min oskuld.
Jag tänkte då: "I mitt eget näste (boning – hebr. qen) ska jag ,
mina dagar blir många som sanden.
[En positiv bild av familjen samlad som i ett "fågelbo" i en nära gemenskap.]
Allt kött ska förgås tillsammans [Ps 104:29]
och människan ska återvända (bli) till jord. [1 Mos 3:19]
Men om de inte lyssnar
ska de förgås med vapen (sticks de ned; hebr. shelach)
och de ska utan kunskap.

Psaltaren (2)

Jag är bedrövad och vid dens gräns sedan min ungdom,
jag har burit din skräck, jag är förtryckt.
Du ljer ditt ansikte
och de blir skräckslagna.
När du tar bort deras ande,
r de och återgår till jorden (stoft).

Klagovisorna (1)

Jag ropade efter mina älskare [Klag 1:2]
men de förrådde mig.
Mina präster och mina äldste
förgicks i staden
när de sökte efter mat
för att överleva (vederkvicka sina själar).
[Den nittonde hebreiska bokstaven är: ק – Qof. Tecknet avbildar ett nålsöga eller baksidan på ett huvud och är också en bild på att stå bakom någon och hjälpa. I den här versen är det ordet "Jag ropade efter" som börjar på den bokstaven och förstärker ropet efter någon som stöttar.]

Sakarja (1)

Sedan ska det ske, förkunnar (säger, proklamerar) Herren (Jahve),
att i landet ska två delar där bli avhuggna och ,
men en tredje del ska bli lämnad kvar där.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.