1478 – גָּוַע (gava)

förgå, dö


Typ:
Hebreiska: גָּוַע (gava)
Uttal: ga-va
Talvärde: 79 (3 + 6 + 70)    ord med samma talvärde
Ursprung: en ursprunglig rot
Användning: 24 ggr i GT

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet gava till följande:

ἀποθνήσκωapothneskoG0599dö, omkomma, vara död, döende
ἀπόλλυμιapollumiG0622gå under, bli dödad, vara förlorad
ἀπολύωapoluoG0630skilja sig, förskjuta, sända iväg, låta någon gå
ἀπώλειαapoleiaG0684fördärv, slöseri,
γηράσκωgeraskoG1095vara gammal, vara gammalt
ἐκλείπωekleipoG1587ta slut
κόποςkoposG2873arbete, besvär, oro
τελευτάωteleutaoG5053

Engelsk översättning

to die
die, be dead, give up the ghost, perish

Engelsk beskrivning

1) to expire, die, perish, give up the ghost, yield up the ghost, be dead, be ready to die
1a) (Qal) to expire, die, be about to die


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


6
5
1
8
2
1
1
Totalt    24

Referenser (24 st)


1 Moseboken (6)

Jag ska låta floden översvämma jorden och förgöra alla levande varelser under himlarna. Allt på jorden ska ,
Alla varelser som rörde sig på jorden gick under – fåglar och [tama] boskapsdjur och vilda djur, allt liv som jorden vimlade av, och alla människor.
Abraham drog sitt sista andetag och dog i en god, hög ålder, gammal och tillfredsställd. Sedan samlades han till sitt folk.
Detta är åren för Ismaels liv, 137 år. Han drog sitt sista andetag och dog och samlades till sitt folk. [1 Mos 25:8]
Och Isak slutade att andas och dog, och blev samlad till sitt folk, gammal och full (mätt, fullkomnad; ordagrant: "sjuad" – hebr. savea) av dagar, och Esau och Jakob, hans söner, begravde honom.

Uppräkningen här av de tolv sönerna följer mödrarna (Lea, Rakel, Bilha och Zilpa) och födelseordningen hos varje moder. Josef och Benjamin är centralt placerade. Nedan är sönerna, med även inbördes födelseordning först: Lea
1. Ruben
2. Simon
3. Levi
4. Juda 9. Isaskar
10. Sebulon Rakel
11. Josef
12. Benjamin Bilha (Rakels tjänstekvinna)
5. Dan
6. Naftali Zilpa (Leas tjänstekvinna)
7. Gad
8. Asher I GT finns totalt 28 uppräkningar: baserad på födelseordning (1 Mos 29–30), placering i förhållande till tabernaklet (4 Mos 2), tilldelat landområde (Hes 48) och de tolv portarna (Hes 48:30–35). I NT finns en uppräkning i Upp 7:4–8; 21:12.

När Jakob hade slutat att befalla sina söner, samlade han ihop (drog upp) sina fötter i sängen och andades sitt sista andetag och blev samlad till sitt folk.

4 Moseboken (5)

Och Israels söner talade till Mose och sade: "Se, vi förgås, vi är tillintetgjorda, alla är vi tillintetgjorda.
Alla som kommer nära, som kommer nära Herrens (Jahves) Tabernakel r. Ska vi helt förgås?"
Och folket grälade med Mose och talade och sade: "Det hade varit bättre om vi hade förgåtts när våra bröder förgicks inför Herren (Jahve).
När folket såg (förstod) att Aron hade tt, grät hela Israel över Aron i 30 dagar. [Trettio på hebreiska är shloshim, och denna 30-dagars sorgeperiod kallas shloshim, se även 5 Mos 34:8. Den judiska begravningen skedde i två steg. Så fort som möjligt, helst samma dag, begravdes den de i en gravkammare. Familjen höll sedan en sju dagars sorgeperiod (shiva), följt av trettio dagar av mindre intensiv sorg (shloshim). Ett år senare då kroppen ruttnat ansvarade den äldste sonen för att flytta benen från gravkammaren till en benkista. Se även 1 Mos 50:10, 1 Sam 31:13; Matt 8:22; Joh 11:19.]

Josua (1)

Gjorde inte Achan, Zerachs son, en överträdelse angående de heliga tingen, och vreden föll över hela Israels församling? Och den mannen förgicks inte ensam i sin synd."

Job (8)

[Då Jobs önskan att utplåna den natt han blev till och sin födelse inte kunde uppfyllas, önskar han att han skulle varit dfödd.] Varför dog jag inte i livmodern? Varför slutade jag inte andas vid födseln?
Och till vad från livmodern
    lät du mig gå att andas och ditt öga inte ser mig?
Allt kött ska förgås tillsammans [Ps 104:29]
    och människan ska återvända (bli) till jord. [1 Mos 3:19]
Men om de inte lyssnar
    ska de förgås med vapen (shelach)
    och de ska utan kunskap.

Psaltaren (2)

Jag är bedrövad och vid dens gräns sedan min ungdom,
    jag har burit din skräck, jag är förtryckt.
Du ljer ditt ansikte
    och de blir skräckslagna.
När du tar bort deras ande,
    r de och återgår till jorden (stoft).

Klagovisorna (1)

Jag ropade efter mina älskare [Klag 1:2]
    men de förrådde mig.
Mina präster och mina äldste
    förgicks i staden
när de sökte efter mat
    för att överleva (vederkvicka sina själar). [Den nittonde hebreiska bokstaven är: ק – Qof. Tecknet avbildar ett nålsöga eller baksidan på ett huvud och är också en bild på att stå bakom någon och hjälpa. I den här versen är det ordet "Jag ropade efter" som börjar på den bokstaven och förstärker ropet efter någon som stöttar.]

Sakarja (1)

Sedan ska det ske, förkunnar (säger, proklamerar) Herren (Jahve),
    att i landet ska två delar där bli avhuggna och ,
    men en tredje del ska bli lämnad kvar där.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.