0355 – ἀναλίσκω (analisko)

tillintetgöra, förtära, förbruka


Typ:
VERB
Grekiska: ἀναλίσκω (analisko)
Uttal: an-al-is-ko
Talvärde: 1112 (1 + 50 + 1 + 30 + 10 + 200 + 20 + 800)    ord med samma talvärde
Ursprung: Från G0303 och a form of alteration av G0138
Användning: 2 ggr i NT

Motsvarande hebreiska/arameiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till analisko :

אָכַלachalH0398äta
יָסַףjasafH3254lägga till
כָּלָהkalahH3615fullborda
כָּרַתkaratH3772skära av
מוּתmotH4191
סוּףsofH5486upphöra
תָּמַםtamamH8552ta slut, sluta

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

consume (3)

Engelsk beskrivning

  1. To expend.
    1. To consume, e.g. spend money.
  2. To consume, use up, destroy.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
1
Totalt    2

Referenser (2 st i TR)


Lukasevangeliet (1)

När hans lärjungar Jakob och Johannes [brödraparet som Jesus kallade "åskans söner", se Mark 3:17] fick reda på detta sade de: "Herre, vill du att vi kallar ner eld från himlen som förgör dem [precis som Elia gjorde]?" [2 Kung 1:10–12]

Galaterbrevet (1)

Men om ni [kontinuerligt] biter och sliter i (ordagrant: biter och "äter ner"/förtär) varandra, se [då hela tiden] till att ni inte uppslukas av (förbrukar; gör slut på) varandra.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.