0121 – ἄθωος (athoos)

oskyldig


Typ:
Adjektiv
Grekiska: ἄθωος (athoos)
Uttal: ath-o-os
Talvärde: 886 (1 + 9 + 800 + 70 + 6)    ord med samma talvärde
Ursprung: Från G0001 (som en negativ partikel) och probably härstammar från G5087 (meaning a penalty)
Användning: 2 ggr i NT

Motsvarande hebreiska/arameiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till athoos :

מִלְחָמָהmilchamahH4421strid
נָקָהnaqahH5352fria, lösa
נָקִיnaqiH5355aoskyldig
נִקָּיוֹןniqajonH5356aoskuld
תָּמִיםtamimH8549fullkomlig, komplett, helhjärtat, oskyldig, oskuldsfull
תָּמַםtamamH8552ta slut, sluta

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

innocent (2)

Engelsk beskrivning

Not guilty, innocent, unpunished.

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


2
Totalt    2

Referenser (2 st i TR)


Matteusevangeliet (2)

Han sade: "Jag har syndat och förrått oskyldigt blod."
    De svarade: "Vad angår det oss? Det är din sak."
När Pilatus såg att ingenting hjälpte utan att oron bara blev värre, tog han vatten och sköljde (tvättade av) sina händer inför folket och sade: "Jag är oskyldig till den här mannens blod. Detta får bli er sak."Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.