1165 – בְּעִיר (beir)

boskap


Typ:
Substantiv
Hebreiska: בְּעִיר (beir)
Uttal: be-ir    Lyssna
Talvärde: 282 (2 + 70 + 10 + 200)    ord med samma talvärde
Ursprung: från H1197a (בָּעַר) (i den mening att eating)
Användning: 6 ggr i GT

Synonymer

Det finns flera olika ord för boskap och hjordar:
בְּעִירbeirH1165
(6 ggr)
boskap
בָּקָרbaqarH1241
(183 ggr)
kor, boskap
מִקְנֶהmiqnehH4735
(76 ggr)
boskap, kreatursbesättning, egendom
מַרְעִיתmiritH4830
(10 ggr)
hjord
עֵ֫דֶרederH5739
(38 ggr)
hjord
פְּלֻגָּהpelogahH6391
(4 ggr)
hjord, skara, skiften
צֹאןtsonH6629
(274 ggr)
småboskap, fårhjord, får, getter, flock
צֹנֶהtsonehH6792
(2 ggr)
får
שֶׂהsehH7716
(47 ggr)
lamm, får
*Staplarna visar hur många gånger ordet används i Gamla testamentet.

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet beir till följande:

κτῆνοςktenosG2934riddjur, boskap

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

cattle
beast, cattle

Engelsk beskrivning

1) beasts, cattle


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
1
3
1
Totalt    6

Referenser (6 st)


1 Moseboken (1)

Farao sade till Josef: "Säg till dina bröder: 'Detta ska ni göra; lasta era djur och gå till Kanaans land,

2 Moseboken (1)

Om en man orsakar att ett fält eller en vingård blir avätet, därför att han har låtit sin boskap gå lös, och den har ätit på en annan mans fält, då ska han ersätta honom från sitt eget fält och från sin egen vingård.

4 Moseboken (3)

Och varför har du fört Herrens (Jahves) församling till denna öken för att dö här, vi och vår boskap?
"Ta staven och samla församlingen, du och din bror Aron, och tala till klippan inför deras ögon så att den ger ifrån sig vatten, och du ska frambringa vatten till dem ut ur klippan, så ska du ge församlingen och deras boskap att dricka."
Och Mose lyfte upp sin hand och han slog klippan med sin stav två gånger, och rikligt med vatten forsade fram och församlingen och deras boskap drack.

Psaltaren (1)

Han gav också deras boskap till haglet
    och deras småboskap till eldens fördärv.



Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.