0307 – ἀναβιβάζω (anabibazo)

dra


Typ:
VERB
Grekiska: ἀναβιβάζω (anabibazo)
Uttal: an-ab-ee-bad-zo
Talvärde: 874 (1 + 50 + 1 + 2 + 10 + 2 + 1 + 7 + 800)    ord med samma talvärde
Ursprung: Från G0303 och härstammar från basen av G0939
Användning: 1 ggr i NT

Motsvarande hebreiska/arameiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till anabibazo :

יָרַדjaradH3381gå ner, stiga ner, slå sig ner, slå ner
עָבַרavarH5674apassera
עָלָהalahH5927höja, dra upp, stå upp
קָדַשׁqadashH6942helga
רָכַבrachavH7392rida

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

draw (1)

Engelsk beskrivning

To cause to go up or ascend, to draw up.

Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal förekomster
V-AAP-NPMVerb Aorist Aktiv Particip Nominativ Plural Maskulin -2


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
Totalt    1

Referenser (1 st i TR)


Matteusevangeliet (1)

När det blir fullt, drar man upp det på stranden och lägger den goda fisken i korgar, men kastar bort den dåliga." [Ett dragnät är ett stort nät som förs in mot stranden i en halvcirkel. Nätet kan vara en bild på evangeliet och Guds rike som sveper över jorden. På samma sätt som nätet samlar in alla sorters fiskar, når evangeliet alla folk och nationer. När Jesus talade detta hade bara Israel berörts av evangeliet, men Jesus indikerar att innan han kommer tillbaka ska hela världen ha hört evangeliet.]Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.