1444 – גֶּדֶר (geder)

mur


Typ:
Hebreiska: גֶּדֶר (geder)
Ursprung: from H1443 (גָּדַר)
Användning: 2 ggr i GT

Engelsk översättning

wall

Engelsk beskrivning

1) wall, fence


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
1
Totalt    2

Passager (2 st)


Den var överväxt med tistlar, och markytan var täckt av nässlor (ogräs),
    och dess stenmur var nedriven.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.