0510 – אַלְקוּם (alqom)

armé


Typ:
Hebreiska: אַלְקוּם (alqom)
Ursprung: probably from H408 (אַל) and H6965 (קוּם)
Användning: 1 ggr i GT

Engelsk översättning

army
no rising up

Engelsk beskrivning

1) (TWOT) (neg adv) no, not, nor, neither
2) (BDB) band of soldiers
3) (CLBL) no rebellion, no uprising (lit.)


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
Totalt    1

Passager (1 st)


Stridshästen. - Bocken. - Kungen [när hans armé är med honom] och det inte är uppror.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.