2615 – καταδουλόω (katadouloo)

förslava, trälbinda


Typ:
Grekiska: καταδουλόω
Med latinska bokstäver:     katadouloo
Fonetiskt: kat·ad·oo·lo·o
Ursprung: Från 2596 och 1402
Användning: 2 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

bring into bondage (2)

Engelsk beskrivning

  1. To bring into bondage, enslave.
  2. To enslave to one's self, bring into bondage to one's self.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
1
Totalt    2

Passager (2 st i TR)


Ni accepterar att man gör er till slavar, att man suger ut och plundrar er, att man uppträder överlägset och slår er i ansiktet.
Denna fråga [om huruvida alla ska omskära sig] uppstod på grund av några falska bröder som i hemlighet hade smugit sig in [i församlingen] för att spionera på den frihet vi har i den Smorde (Messias, Kristus) Jesus, för att åter föra oss in i slaveriet [under lagen].Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.