Var William Shakespeare med och översatte bibeln?

bloggimage

Det spekuleras i om William Shakespeare har haft ett finger med i arbetet med de poetiska texterna i den engelska översättningen King James från 1611.

Han nämns inte bland de närmare femtio personer i bibelkommissionens kommitté, men fanns i den engelska kungens tjänst under de sju år som det tog att göra översättningen.

I den 46:e Psalmen är det 46:e ordet från början "shake" och det 46:e ordet från slutet är "spear". År 1610, ett år innan översättningen släpps och då många stilistiska justeringar görs, var Shakespeare 46 år. Det kan var hans sätt att skriva in sitt namn som en signatur, det är inte ovanligt med denna typ av dolda budskap i hans texter.

Oavsett om det bara är ett sammanträffande eller om Shakespeare verkligen var involverad, så visar denna typ av fynd att människor har letat i Bibeln efter strukturer och upprepningar av ord och fraser. Det är inte så vanligt i engelska och svenska texter, men i den hebreiska texten finns många exempel på där bokstäver i olika intervall skapar ord.

Man måste vara lite försiktig med bibelkoder, men det finns många märkliga sammanträffanden som pekar på att Bibeln är en gudomligt inspirerad bok, se t.ex. Rut 4 och 1 Mos 38 där Boas, Rut, Oved, Jishaj och David finns kodade med 49 bokstävers intervall. Ett annat exempel är orden Torah och JHWH som återfinns i ett kiastiskt mönster i Moseböckerna.
Mer från bloggen


Rent bokstavligt står sanningen stadigt och lögnen vacklar!

av Jonas Bergsten |
Det hebreiska språket är så rikt och har så många detaljer som förstärker texten. Rent bokstavligt står grundtextens ord för sanning stadigt på två fötter, medan ordet för lögn vacklar på ett ben.     Sanning Det...

20% rabatt på Kärnbibeln – passa på att skaffa inför sommaren!

av Jonas Bergsten |
Sjöbergs förlag fyller 20 år! I samband med jubileet är det 20% på allt. Passa på att skaffa Kärnbibeln och läs i sommar!                 Beställ här från Sjöbergs...

Tredje upplagan på gång!

av Jonas Bergsten |
Nu är det dags att trycka den tredje upplagan av Kärnbibeln NT. Den första upplagan trycktes förra försommaren i 1200 exemplar, följt av 1500 under hösten och nu är det dags igen. Det är fantastiskt att det finns ett sådant intresse för...