Blogg | 2021-03-09 | Kärnbibeln

Rättfärdighet: Tsadik – Tsedaka

bloggimage

Roten צדק – tsadak på hebreiska har som central betydelse att vara rättfärdig eller utöva rättfärdighet. Ett närbesläktat ord på samma rot är tsedaka som ofta översätts med allmosa, men mer korrekt som en frivillig gåva. Att ge tsedaka är något som i princip alla religiösa judar gör i någon form, inte bara de ortodoxa utan även de konservativa och andra religiösa judar.

Tsedaka är gåvor till fattiga och behövande. Bibeln nämner bland dem särskilt änkor, föräldralösa/faderlösa barn och främlingen inom dina portar.

Rättfärdighet och att vara rättfärdig eller leva ett rättfärdigt liv hör alltså intimt ihop med att se till att de behövande i min närhet inte lider brist utan genom mina frivilliga gåvor har det de behöver.

Första gången ordet rättfärdig "tsadik" används är om Noa i 1 Mos 6:9.

Även ett av Guds namn är Jahve Tsidkeno – Herren vår rättfärdighet. Det säger något om Guds karaktär och också om hur vi bör vara eftersom Guds önskan är att vi ska vara lika honom.
Mer från bloggen


Bibelläsningsplan i judisk tradition

av Kärnbibeln |
Judarna har haft en lång tradition av att läsa sin Bibel regelbundet. Det anses att prästen Esra är den som lade grunden till den tradition som finns än idag där man läser Torah (de fem Moseböckerna) varje år. Uppdelningen är gjord i ett...

NYHET – Bibelkalendern 2022

av Kärnbibeln |
Bibelkalendern är tänkt att vara en användbar hängkalender med extra plats för egna anteckningar varje dag och även utrymme att skriva noteringar i högerkolumnen. Varje månad har en bild och bibelvers. Kalendern har också med kyrkoåret (med...

Hashtags – standard för bibelverser

av Kärnbibeln |
Hashtags är ett sätt att sortera inlägg på sociala medier efter olika ämnen. Det började på twitter men används på de flesta sociala medier som Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, osv.De skrivs med tecknet "#" följt av ett...