Sisera
Nämns i Bibeln vid namn

Tidsperiod: Mose-David (1400 – 1000 f.Kr.)
Ålder: -Användning i Bibeln


Sisera H5516
סִיסְרָא (sisra)
21 ggr i GT
Totalt    21 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Referenser (17 st)

Filter:

Endast vid namn (17)
Endast nyckelverser (10)
Dölj genitiv (15)
Och Herren (Jahve) gav dem i Kanaans kung Javins hand, som regerade i Chatsor [i övre Galiléen, norr om Galileiska sjön]. Härförare för hans armé var Sisera som bodde i Charoshet-Hagojim. [Namnet Sisera återfinns inte i mellanörsten vilket gör att att forskare tror att det kan härstamma från staden Sassari i Sardinien. Han kan ha varit del av det sjöfolk som kom från de grekiska öarna (Jer 47:4). Rent betydelsmässigt är namnet sammansatt av häst (hebr. sus) och att se (hebr. raa) vilket ger betydelsen av någon som är snabb och ser.]
och jag ska dra ut med dig till bäcken Kishon. Sisera, härföraren över Javins armé med hans vagnar och hans skaror, honom ska jag ge i din hand."
Och hon sade [hennes andra tal]: "Jag ska verkligen gå med dig, trots detta ska resan som du ska företa dig inte bli till din ära, för Herren (Jahve) ska ge Sisera i en kvinnas hand." Truppen samlas – går uppOch Debora steg upp och gick med Barak till Kedesh.
Och de berättade för Sisera att Barak, Avinoams son, hade gått upp till berget Tavor.
Och Sisera samlade ihop alla sina vagnar, 900 vagnar av järn, och allt sitt folk som var med honom från Charoshet-Gojim till Kishons bäck.
Och Debora sade till Barak [tredje talet]: "Upp! Detta är dagen som Herren (Jahve) har utlämnat Sisera i din hand, har inte Herren (Jahve) gått ut framför dig?"
Och Herren (Jahve) gäckade Sisera och alla hans vagnar och hela hans armé med svärdseggen framför Barak, och Sisera steg ner från sin vagn och flydde till fots.
Men Barak jagade efter vagnarna och efter hela armén till Charoshet-Gojim och hela Siseras armé föll för svärdsegg, inte en enda man lämnades kvar.
Sisera flydde dock till fots till Jaels tält, Chevers hustru, keniten, för det rådde fred mellan Javin, Chatsors kung och Chevers hus, keniten.
Och Jael gick ut och mötte Sisera och sade till honom: "Kom in, min herre, kom in till mig, frukta inte." Och han gick in till henne i hennes tält och hon täckte honom med en filt.
Och se, medan Barak jagade Sisera kom Jael ut och mötte honom, och sade till honom: "Kom och jag ska visa dig mannen som du söker." Och han kom till henne, och se, Sisera låg död och tältpinnen satt (kvar) i hans tinning.
De strider från himlarna, stjärnorna från deras vägar strider mot Sisera.
Hon satte sin hand till tältpluggen och sin högra hand till hantverkarens hammare, och med hammaren slog hon Sisera, hon slog genom hans huvud, ja, hon genomborrade och slog genom hans tinning.
Genom fönstret såg hon ut och kikade, Siseras mor, genom gallret: "Varför är hans vagn så sen att komma? Varför dröjer hjulen på hans vagn?"
"De har säkert funnit byte, och nu delar de bytet. Ett sköte (moderliv), två sköten till varje stridsman, till Sisera ett byte med färgade kläder, ett byte med färgade, broderade kläder, två färgade broderade klädnader till nacken på varje plundrare." [Sexuella övergrepp var inte ovanligt i krig, men Siseras mors objektifierande, nästan vulgära uttryck, står ut och chockar läsaren.]
Men de glömde bort Herren deras Gud (Jahve Elohim) och han gav dem i Siseras hand, härföraren över Chatsor [i norra Galileen, se Dom 4:1-2], och i filistéernas hand [Dom 13:1] och i kungen i Moavs hand [öster om Döda havet, se Dom 3:12] och de stred mot dem.
Gör med dem som med Midjan [fiende, se Dom 6-7], som med [befälhavaren] Sisera [som ledde Javins armé, se Dom 4:2-3], som med [kungen] Javin [i norra Kanaan, se Dom 4:2, 24]vid Kishons bäck [Dom 4-5],