Inställningar

×

Att jämföra

Bibliska personer

Vi håller på och bygger upp databasen med alla bibliska personer. Även samtida personer som kungar finns med. Välj de personer som du visuellt vill jämföra när de levde i förhållande till varandra nedan.

Fler alternativ
Totalt: 3080
Namn
Tidsperiod
Född Ålder Extra
Jämför
Böcker
Adam
3760 f.Kr.930 årMan Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-13-,-28-,-42-,-45-,-46-,-54-,-65-,-GT-,-NT-
Eva
3759-3660 f.Kr.900* årKvinna Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-47-,-54-,-GT-,-NT-
Kain
3750-3650 f.Kr.730* årMan Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-58-,-62-,-GT-,-NT-
Abel
3740-3700 f.Kr.20-120 årMan Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-40-,-42-,-58-,-GT-,-NT-
Set
3630 f.Kr.912 årMan Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-13-,-42-,-GT-,-NT-
Enosh
3525 f.Kr.905 årMan Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-13-,-42-,-GT-,-NT-
Ada (Esaus fru)
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Ada (Lameks fru)
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Ashor
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Henok
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Henok
3138 f.Kr.365 årMan Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-13-,-42-,-58-,-65-,-GT-,-NT-
Henok
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Irad
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Jared
3300 f.Kr.962 årMan Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-13-,-42-,-GT-,-NT-
Jared
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Javal
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Joval
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Kainam
3435 f.Kr.910 årMan Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-13-,-42-,-GT-,-NT-
Lemech
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Lemech (Noas far)
2886 f.Kr.777 årMan Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-13-,-42-,-GT-,-NT-
Mahalalel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Mahalalel
3365 f.Kr.895 årMan Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-13-,-42-,-GT-,-NT-
Mechojael
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Metoshael
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Metoshelach
3073 f.Kr.969 årMan Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-13-,-42-,-GT-,-NT-
Tovalkain
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Adoram
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Almodad
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Anamim
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Aram (Sems son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Arppacheshad
2102 f.Kr.438 årMan Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-13-,-42-,-GT-,-NT-
Ashekkenaz
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Avimael
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Cham
2205-2105 f.Kr.500* årMan Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-13-,-GT-
Chatsarmavet
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Eber
2037 f.Kr.464 årMan Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-13-,-42-,-GT-,-NT-
Elam (i patriarkernas tid)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Elisha (Javans son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-26-,-GT-
Gomer (Hoseas fru)
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-28-,-GT-
Hadoram
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Haran
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Havia
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Jafet
2205 f.Kr.600* årMan Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-13-,-GT-
Javan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-38-,-GT-
Jovav
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Kanaan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Kasluchim
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Kittim
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-4-,-13-,-23-,-24-,-26-,-27-,-GT-
Kush
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Lehavim
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Lodim
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-24-,-GT-
Lot
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-19-,-42-,-61-,-GT-,-NT-
Milka
--Kvinna Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Nachor
1911 f.Kr.148 årMan Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-13-,-42-,-GT-,-NT-
Nachor
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Nimrod
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-33-,-GT-
Noa
2704 f.Kr.950 årMan Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-13-,-26-,-40-,-42-,-58-,-61-,-GT-,-NT-
Ots
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Oval
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Ozal
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-26-,-GT-
Patrusim
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Peleg
2003 f.Kr.239 årMan Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-13-,-42-,-GT-,-NT-
Raama
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-26-,-GT-
Reo
1973 f.Kr.239 årMan Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-13-,-42-,-GT-,-NT-
Seba
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-19-,-23-,-GT-
Serog
1941 f.Kr.230 årMan Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-13-,-42-,-GT-,-NT-
Sheba
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Shelach
2067 f.Kr.433 årMan Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-13-,-42-,-GT-,-NT-
Shelef
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Shem
2204 f.Kr.600 årMan Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-13-,-42-,-GT-,-NT-
Sidon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Terach
1883 f.Kr.205 årMan Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-6-,-13-,-42-,-GT-,-NT-
Isak
1713 f.Kr.180 årMan Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-2-,-3-,-4-,-5-,-6-,-12-,-13-,-19-,-40-,-42-,-44-,-45-,-48-,-58-,-59-,-GT-,-NT-
Asher
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-2-,-13-,-GT-
Isaskar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-2-,-13-,-GT-
Benjamin (Jakobs son)
1553 f.Kr.-Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Abraham (Abram)
1812 f.Kr.175 årMan Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-2-,-3-,-4-,-5-,-6-,-12-,-13-,-16-,-19-,-23-,-26-,-40-,-42-,-43-,-44-,-45-,-48-,-58-,-59-,-60-,-GT-,-NT-
Acharach
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Acher
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Adbeel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Akan (Esers son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Akbor
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Alva
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Alvan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Amalek
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Amrafel
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Anah (horéen)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Aner
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Arioch (kung i Ellasar)
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Asenat
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Avimelech (kung i Gerar)
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Baal-Hanan (kung i Edom)
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Basmat
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Becher (Benjamins son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Beeri (Judits far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Bela (Benjamins son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-4-,-13-,-GT-
Bela (kung i Edom)
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Ben-Ammi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Benjamin (Bilhans son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Beor (Belas far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Beor (Bileams far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn
Bera
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Betoel
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Bilha
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Bilhan (Esers son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Birsha
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Boz (Nahors son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-24-,-GT-
Chamol
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-4-,-13-,-GT-
Chet
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Chever (Jaels man)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-7-,-GT-
Chori (Lotans son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-5-,-13-,-GT-
Dan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-2-,-13-,-GT-
Debora (Rebeckas amma)
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Dedan (Joksans son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Dedan (Raamas son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-23-,-24-,-26-,-GT-
Dina
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Dishan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Dishon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Echi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Efraim
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-4-,-6-,-GT-
Efrata
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Efron
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Ejfa (Johdajs son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ela (Edomitisk hövding)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Elifas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Elon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Er
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-4-,-13-,-GT-
Eri
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-4-,-GT-
Esau
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-5-,-6-,-13-,-24-,-39-,-45-,-58-,-GT-,-NT-
Eser
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Gacham
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Gad
--Man Profet Nämns i Bibeln vid namn-9-,-10-,-GT-
Gad
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-2-,-13-,-GT-
Gatam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Gera
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-7-,-13-,-GT-
Gershom
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Hadad
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Hadar
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Hagar
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-1-,-48-,-GT-,-NT-
Hamor
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-7-,-44-,-GT-,-NT-
Haso
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Hemam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Hemdan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Hesron
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-2-,-4-,-13-,-GT-
Hesron
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-1-,-4-,-8-,-13-,-40-,-42-,-GT-,-NT-
Homam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Husham
--Man Nämns i Bibeln vid namn-38-,-GT-
Imna
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-4-,-13-,-GT-
Iram
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Isaskar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ismael
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-19-,-GT-
Jakob (patriarken)
1652 f.Kr.147 årMan Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-2-,-3-,-4-,-5-,-6-,-12-,-19-,-24-,-26-,-28-,-33-,-39-,-40-,-42-,-43-,-44-,-45-,-58-,-GT-,-NT-
Jalam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Jemoel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-2-,-4-,-13-,-GT-
Jetur
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Jeush
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jidlaf
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Jishbak
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Jokshan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Josef
1561 f.Kr.110 årMan Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-2-,-5-,-13-,-19-,-26-,-43-,-44-,-58-,-GT-,-NT-
Josef
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Juda
1566 f.Kr.-Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-1-,-2-,-8-,-13-,-24-,-GT-
Juda
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Kedarlaomer
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Kehat
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-2-,-4-,-13-,-GT-
Kemoel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Kenas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Kesed
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Korach
--Man Nämns i Bibeln vid namn
Laban
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Lea
--Kvinna Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-1-,-8-,-GT-
Levi
1566 f.Kr.-Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-2-,-4-,-13-,-GT-
Lotan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Machalat (Esaus fru)
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Machir
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-4-,-5-,-6-,-7-,-13-,-GT-
Magdiel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Mamre
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Manachat
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Manasse (Josefs son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-6-,-13-,-GT-
Manasse (Pahat-Moabs efterkommande)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Matred
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Me Sahav
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Mechetavel (falsk profet)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Medan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Melkisedek
--Man Härskare Präst Nämns i Bibeln vid namn-1-,-19-,-58-,-GT-,-NT-
Missa
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Mitsrajim
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-12-,-13-,-GT-
Moab
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Muppim
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Nachat
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Nafish
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Naftali
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-2-,-13-,-GT-
Nevajot
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-23-,-GT-
Oholivama
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Oholivama
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Omar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Onam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Onan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-4-,-13-,-GT-
Ots
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Peniel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Peres
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-1-,-4-,-8-,-13-,-40-,-42-,-GT-,-NT-
Pileddash
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Potifar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Potifera
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Rakel
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-1-,-8-,-24-,-40-,-GT-,-NT-
Rebecka
--Kvinna Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-1-,-45-,-GT-,-NT-
Reguel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Reoma
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Ruben
1569 f.Kr.-Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-2-,-13-,-GT-
Saavan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Samla
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Sara
1803 f.Kr.127 årKvinna Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-23-,-45-,-58-,-60-,-GT-,-NT-
Saul (Edoms kung)
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Saul (Israels första kung)
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-9-,-10-,-13-,-19-,-44-,-GT-,-NT-
Sebulon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-2-,-13-,-GT-
Sefo
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Sefon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-4-,-GT-
Seir
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Serach
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Serach
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-4-,-6-,-13-,-40-,-GT-,-NT-
Serach
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-2-,-4-,-13-,-GT-
Serach
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Sered
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-4-,-GT-
Shamma
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Shechem
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Shefo
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Shela
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-4-,-13-,-GT-
Shifra
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-2-,-GT-
Shoa
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Shoni
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-4-,-GT-
Shoval
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Simon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Simon
1568 f.Kr.-Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-2-,-13-,-GT-
Sivon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Sivon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Tachash
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Tamar (Davids dotter)
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Tamar (Judas sonhustru)
--Kvinna Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-1-,-8-,-13-,-40-,-GT-,-NT-
Teman
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Tevach
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Timna (Elifas son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Timna (Elipas konkubin)
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Timna (Lotans syster)
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Tola
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-4-,-13-,-GT-
Tsoar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Zilpa
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Zimran
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Ammoniterna (folkslag)
--flera personer Nämns i Bibeln vid namn-5-,-9-,-10-,-11-,-13-,-14-,-15-,-16-,-GT-
Lots dotter (äldre)
--Kvinna Namns i Bibeln, men inte vid namn-1-,-GT-
Lots dotter (yngre)
--Kvinna Namns i Bibeln, men inte vid namn-1-,-GT-
Lots fru
--Kvinna Namns i Bibeln, men inte vid namn-1-,-42-,-GT-,-NT-
Moabiterna (folkslag)
--flera personer Nämns i Bibeln vid namn-5-,-15-,-16-,-GT-
Abichail (Abishurs fru)
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Abichail (Levit)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Achashtari
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Achiezer (Danit)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Achihud (Asherit)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Achiman (Anaks son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-6-,-7-,-GT-
Achimot
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Achira
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Achisamak
--Man Nämns i Bibeln vid namn-2-,-GT-
Adoni-Besek
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-7-,-GT-
Adoni-Zedek
--Man Nämns i Bibeln vid namn-6-,-GT-
Akan (Karmis son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-6-,-13-,-GT-
Aksa
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-6-,-7-,-13-,-GT-
Amasja (Joshas far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ammiel (spion)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Ammihod (Elishamas far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-13-,-GT-
Amminadav (levit)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Amminadav (Rams son)
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-8-,-13-,-40-,-42-,-GT-,-NT-
Amram (Moses far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-2-,-4-,-13-,-GT-
Anak
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Anat
--Man Nämns i Bibeln vid namn-7-,-GT-
Anatot (Bekers son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ard (Benjamins son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Argob
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-GT-
Aron
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-2-,-3-,-4-,-5-,-6-,-9-,-13-,-15-,-19-,-33-,-44-,-58-,-GT-,-NT-
Asriel (Gileads son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Assir (Koras son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-2-,-13-,-GT-
Avdon (domaren)
--Man Domare Nämns i Bibeln vid namn-7-,-GT-
Avdon (Jehiels son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Avdon (Shashaks son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Avidan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Avieser (Gileads systerson)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-6-,-7-,-13-,-GT-
Avihu
--Man Nämns i Bibeln vid namn-2-,-3-,-4-,-13-,-GT-
Avihud (Belas son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Avinoam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-7-,-GT-
Aviram (Eliabs son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-5-,-19-,-GT-
Balak
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-4-,-6-,-7-,-33-,-66-,-GT-,-NT-
Barak
--Man Nämns i Bibeln vid namn-7-,-58-,-GT-,-NT-
Baruch (Kolchozes son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Bedan
--Man Domare Nämns i Bibeln vid namn-9-,-GT-
Beera (Sofas son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Beser
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Bet-Sur
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Betsalel (Uris son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-2-,-13-,-14-,-GT-
Bileam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-5-,-6-,-16-,-33-,-GT-
Boas
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-8-,-11-,-13-,-14-,-40-,-42-,-GT-,-NT-
Bohan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-6-,-GT-
Bucki (Abisuas son)
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-13-,-15-,-GT-
Datan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-5-,-19-,-GT-
Debora (domaren)
1127 f.Kr.60* årKvinna Domare Profet Nämns i Bibeln vid namn
-7-,-GT-
Delila
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-7-,-GT-
Devir
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-6-,-GT-
Divri
--Man Nämns i Bibeln vid namn-3-,-GT-
Dodo (från Isaskar)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-7-,-GT-
Eglon
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-7-,-GT-
Ehud (Bilhans son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ehud (Domare)
--Man Domare Nämns i Bibeln vid namn-7-,-GT-
Ela (Kalebs son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Elasar (Arons son)
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-2-,-3-,-4-,-5-,-6-,-7-,-13-,-15-,-GT-
Eldad
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Eliav (Helons son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Elidad
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Eliezer (Abrahams tjänare)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Elimelech
--Man Nämns i Bibeln vid namn-8-,-GT-
Elishama
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-13-,-GT-
Elishama
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Elisheva
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-2-,-GT-
Elitsor
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Eljasaf
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Elsafan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Elsafan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-2-,-3-,-4-,-13-,-14-,-GT-
Eshtemoa
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Eved
--Man Nämns i Bibeln vid namn-7-,-GT-
Evi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-6-,-GT-
Gaal
--Man Nämns i Bibeln vid namn-7-,-GT-
Gaddi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Gaddiel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Gamliel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Gershom
--Man Nämns i Bibeln vid namn-7-,-GT-
Gershom
--Man Nämns i Bibeln vid namn-2-,-13-,-GT-
Gershom
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Geuel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Gideon
--Man Domare Nämns i Bibeln vid namn-7-,-9-,-10-,-58-,-GT-,-NT-
Gilead
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-6-,-13-,-GT-
Hamat
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Hanniel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Hebron
--Man Nämns i Bibeln vid namn-2-,-4-,-13-,-GT-
Hefer
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-6-,-GT-
Helek
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-6-,-GT-
Hillel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-7-,-GT-
Hogla
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-4-,-6-,-GT-
Hoham
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-6-,-GT-
Horam
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-6-,-GT-
Hosa
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Hosea (Azasjas son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Hovav
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-7-,-GT-
Hur (Mose vän)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-2-,-GT-
Ishai
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-8-,-9-,-13-,-40-,-42-,-44-,-45-,-GT-,-NT-
Itamar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-2-,-3-,-4-,-13-,-GT-
Ivtsan
--Man Domare Nämns i Bibeln vid namn-7-,-GT-
Jael
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-7-,-GT-
Jafia
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-6-,-GT-
Jair
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-5-,-6-,-11-,-13-,-GT-
Jairus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-41-,-42-,-NT-
Jalon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Javesh
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-GT-
Javin
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-6-,-GT-
Jefta
--Man Domare Nämns i Bibeln vid namn-7-,-9-,-58-,-GT-,-NT-
Jefunne
--Man Nämns i Bibeln vid namn
Jeter
--Man Nämns i Bibeln vid namn-2-,-4-,-GT-
Jigal (spionen)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Jishar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-2-,-4-,-13-,-GT-
Joash (Gideons far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-7-,-GT-
Jokeved
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-2-,-4-,-GT-
Josha
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Josua
--Man Domare Nämns i Bibeln vid namn-2-,-4-,-5-,-6-,-7-,-11-,-13-,-44-,-58-,-GT-,-NT-
Josua
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-37-,-38-,-GT-
Josua
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-GT-
Jotam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Kalev
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-5-,-6-,-7-,-9-,-13-,-GT-
Kalev
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Karmi (Rubens son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-2-,-4-,-13-,-GT-
Kosevi
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Kushan Rishatajim
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-7-,-GT-
Lappidot
--Man Nämns i Bibeln vid namn-7-,-GT-
Livni
--Man Nämns i Bibeln vid namn-2-,-4-,-13-,-GT-
Machla
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-4-,-6-,-GT-
Machli
--Man Nämns i Bibeln vid namn-2-,-4-,-13-,-15-,-GT-
Mahlon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-8-,-GT-
Manoach
--Man Nämns i Bibeln vid namn-7-,-GT-
Medad
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Merari
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-2-,-4-,-13-,-GT-
Meshak
--Man Nämns i Bibeln vid namn-27-,-GT-
Mika
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Mika
--Man Profet Nämns i Bibeln vid namn-24-,-33-,-GT-
Mirjam
--Kvinna Profet Nämns i Bibeln vid namn-2-,-4-,-5-,-13-,-33-,-GT-
Mishael
--Man Nämns i Bibeln vid namn-2-,-3-,-GT-
Mose
1391 f.Kr.120 årMan Domare Profet Nämns i Bibeln vid namn
-2-,-3-,-4-,-5-,-6-,-7-,-9-,-11-,-12-,-13-,-14-,-16-,-19-,-23-,-24-,-33-,-40-,-41-,-42-,-43-,-44-,-45-,-46-,-47-,-55-,-58-,-GT-,-NT-
Nachbi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Nachshon
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-4-,-8-,-13-,-40-,-42-,-GT-,-NT-
Nadav (Aarons son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-2-,-3-,-4-,-13-,-GT-
Natanael
--Man Nämns i Bibeln vid namn-43-,-NT-
Nemuel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Netanel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Noa
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-4-,-6-,-GT-
Nobah
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Noomi
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-8-,-GT-
Nun
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Og
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-4-,-5-,-6-,-11-,-16-,-19-,-GT-
Oholiav
--Man Nämns i Bibeln vid namn-2-,-GT-
Orev
--Man Nämns i Bibeln vid namn-7-,-19-,-23-,-GT-
Orpa
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-8-,-GT-
Otniel
--Man Domare Nämns i Bibeln vid namn-6-,-7-,-13-,-GT-
Oved
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-8-,-13-,-40-,-42-,-GT-,-NT-
Oved
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Pagiel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Pallo
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-2-,-4-,-13-,-GT-
Palti
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Paltiel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Pedahel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Pelet
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Pinechas
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-2-,-4-,-6-,-7-,-13-,-15-,-19-,-GT-
Piram
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-6-,-GT-
Putiel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-2-,-GT-
Puva
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-4-,-13-,-GT-
Rahab
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-6-,-40-,-58-,-59-,-GT-,-NT-
Ram
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-8-,-13-,-40-,-GT-,-NT-
Ram
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ramot
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Rechov
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Rekem
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-6-,-GT-
Reva
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-6-,-GT-
Rut
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-8-,-40-,-GT-,-NT-
Sakarja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Salmunna
--Man Nämns i Bibeln vid namn-7-,-19-,-GT-
Salu
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Samuel
1070 f.Kr.58 årMan Domare Profet Nämns i Bibeln vid namn
-9-,-13-,-19-,-24-,-44-,-58-,-GT-,-NT-
Samuel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Savdi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-6-,-13-,-GT-
Savdi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-16-,-GT-
Seev
--Man Nämns i Bibeln vid namn-7-,-19-,-GT-
Selofchad
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-6-,-13-,-GT-
Setur
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Sevach
--Man Nämns i Bibeln vid namn-7-,-19-,-GT-
Sevul
--Man Nämns i Bibeln vid namn-7-,-GT-
Shafat
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Shamgar
--Man Domare Nämns i Bibeln vid namn-7-,-GT-
Shammua
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Shekem
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Shelomit
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-3-,-GT-
Shelumiel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Shemida
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-6-,-13-,-GT-
Sheshaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-6-,-7-,-GT-
Shutelach
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-13-,-GT-
Sichon
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-4-,-5-,-6-,-7-,-11-,-19-,-GT-
Sif
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Sif
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Simri
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Simson
1118 f.Kr.40 årMan Domare Nämns i Bibeln vid namn
-7-,-58-,-GT-,-NT-
Sippor
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-6-,-7-,-GT-
Sippora
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-2-,-GT-
Sisera
--Man Nämns i Bibeln vid namn-7-,-9-,-19-,-GT-
Sur
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-6-,-GT-
Talmaj (Ammihuds son)
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Tirsa
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-4-,-6-,-GT-
Tsoar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Tsoriel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Tsorishadaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Uri
--Man Nämns i Bibeln vid namn-2-,-13-,-14-,-GT-
Ussiel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-2-,-4-,-13-,-GT-
Gudsman (som talar med Eli)
--Man Namns i Bibeln, men inte vid namn-9-,-GT-
Avigail (Davids fru)
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-9-,-10-,-13-,-GT-
Abichail (Gadit)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Abichail (Rehobeams fru)
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Acharchel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Achas (kung i Juda)
--Man Ingår i Jesu släktträd Härskare Nämns i Bibeln vid namn-12-,-13-,-14-,-23-,-40-,-GT-,-NT-
Achas (Mikas son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
achasbaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Achi (Gadit)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Achia (Baashas far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-12-,-GT-
Achia (Davids hjälte)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Achia (Jerameels son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Achia (levit)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Achia (profet)
--Man Profet Nämns i Bibeln vid namn-11-,-14-,-GT-
Achia (Salomons skrivare)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Achiam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Achiezer (Benjaminit)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Achikam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-14-,-24-,-GT-
Achilud (Joshafats far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-11-,-13-,-GT-
Achimaas (Sauls svärfar)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-GT-
Achimelek (Hittitisk krigare)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-GT-
Achimelek (präst)
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-9-,-19-,-GT-
Achinadav
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Achinoam (Sauls fru)
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-9-,-GT-
Achisar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Achish
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-9-,-11-,-GT-
Achitofel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Achitub (Pinehas son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-GT-
Achitub (Sadoks far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-15-,-16-,-GT-
Achjan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Achumaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Achussam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Achvan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Adaja (Jedidas far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-GT-
Addar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Adiel (hövding i Simeon)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Adina
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Adino
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Adlaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Adnach (Mannasit)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Adonia (Davids son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-11-,-13-,-GT-
Adoniram
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Adoram (Davids officer)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Adriel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-10-,-GT-
Afia
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-GT-
Agag
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-4-,-9-,-GT-
Age
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Agur
--Man Nämns i Bibeln vid namn-20-,-GT-
Ahab (kung i Israel)
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-11-,-12-,-14-,-GT-
Ahasja (Kung i Israel)
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-11-,-12-,-14-,-GT-
Ahasja (Kung i Juda)
--Man Ingår i Jesu släktträd Härskare Nämns i Bibeln vid namn-12-,-13-,-14-,-GT-
Ajjah (Sibeons son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Alemet (Bekers son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Alemet (Jehoadas son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Allon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Amarja (Ahitubs far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-15-,-GT-
Amasa (Jeters son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-11-,-13-,-GT-
Amasaj (Davids officer)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Amasja (Hilkias son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Amasja (kung)
--Man Ingår i Jesu släktträd Härskare Nämns i Bibeln vid namn-12-,-13-,-14-,-GT-
Amasja (präst)
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-30-,-GT-
Amasja (Sikris son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Ami
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Amittaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-32-,-GT-
Ammichur
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Ammiel (Batsebas far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Ammisavad
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Amnon (Davids son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Amon (befälhavare)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-14-,-GT-
Amon (kung)
--Man Ingår i Jesu släktträd Härskare Nämns i Bibeln vid namn-12-,-13-,-14-,-40-,-GT-,-NT-
Amos (Jesajas far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn
Amos (profeten)
--Man Profet Nämns i Bibeln vid namn-30-,-GT-
Amsi (Levit)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Anuv
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Appajim
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Arach (Asherit)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Aravna
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Ariel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Armoni
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Arnan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Arsa
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Asa (kung i Juda)
--Man Ingår i Jesu släktträd Härskare Nämns i Bibeln vid namn-11-,-13-,-14-,-24-,-40-,-GT-,-NT-
Asael (i Hiskias tid)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Asael (i Joshafats tid)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Asael (Serujas son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Asaf (Joas far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-23-,-GT-
Asaja (Simeonit)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Asalja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-14-,-GT-
Asarel (Davids krigare)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Asarja (Merajots son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Asarja (Natans son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Asas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Asasja (musiker)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Asel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ashbel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-4-,-13-,-GT-
Ashur
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Asmavet (Davids krigare)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Asriel (hövding i Manasse)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Asrikam (Nearjas son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Assur (Hananjas far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Asuva (Calebs fru)
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ataljah (Omris dotter)
--Kvinna Härskare Nämns i Bibeln vid namn-12-,-14-,-GT-
Atara
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Attaj (Jarhas son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Avda (Adonirams far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Avdeel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Avdi (Malluks son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Avdiel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Avdon (Mikas son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-14-,-24-,-GT-
Avi
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-12-,-14-,-GT-
Avi-albon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Aviel (Davids krigare)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Aviel (Kis far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-GT-
Avieser (benjaminit)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Avigail (Davids syster)
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Avijah (kung i Juda)
--Man Ingår i Jesu släktträd Härskare Nämns i Bibeln vid namn-11-,-13-,-14-,-40-,-GT-,-NT-
Avijah (präst efter fångenskapen)
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Avijah (präst i Davids tid)
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-13-,-16-,-42-,-GT-,-NT-
Avijah (Samuels son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-13-,-GT-
Avinadab (från Gibea)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-10-,-13-,-GT-
Avisag
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Avisaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-10-,-13-,-GT-
Avisua
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-15-,-GT-
Avisur
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Avitub
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Avner
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-10-,-11-,-13-,-GT-
Avsalom (Maakas far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-14-,-GT-
baal (rubenit)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Baana (Ahiluds son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Baana (Rimmons son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Baara
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Baaseja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Baladan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-23-,-GT-
Bani (Gadit)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Barakel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-18-,-GT-
Barakias
--Man Nämns i Bibeln vid namn-38-,-40-,-GT-,-NT-
Barsillaj (Adriels far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Barsillaj (Barsillajs svärson)
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Barsillaj (hjälpte David)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-11-,-15-,-16-,-GT-
Basha
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-11-,-14-,-24-,-GT-
Bat-Shua
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn
Batseba
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-10-,-11-,-13-,-19-,-GT-
Bealja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Becher (Efraims son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Beera (Baals son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Bekorat
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-GT-
Belshassar
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-27-,-GT-
Ben
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ben-Avinadav
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Ben-Deker
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Ben-Gever
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Ben-Hadad (Hasaels son)
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-11-,-12-,-GT-
Ben-Hadad (kung i Syrien)
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-11-,-14-,-GT-
Ben-Hajil
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Ben-Hanan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ben-Hur
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Benaja (Jojadas son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-11-,-13-,-GT-
Benaja (Piratoniten)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Benov
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Berekja (Davids krigare)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Berekja (Serubbabels son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Bet Rafa
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Bikri (Shemas far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Bildad
--Man Nämns i Bibeln vid namn-18-,-GT-
Bina
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Bitja (Mereds fru)
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Bokeru
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Buckia (Hemans son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Busi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-26-,-GT-
Chamotal
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-12-,-24-,-GT-
Charchas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-14-,-GT-
Charus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-GT-
Chushim (Ahers son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Chushim (Dans son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Chushim (Shacharajims fru)
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Daniel (Davids son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Daniel (präst)
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Daniel (profeten)
--Man Profet Nämns i Bibeln vid namn-26-,-27-,-40-,-41-,-GT-,-NT-
David
1040 f.Kr.70 årMan Ingår i Jesu släktträd Härskare Nämns i Bibeln vid namn
-8-,-9-,-10-,-11-,-12-,-13-,-14-,-15-,-16-,-19-,-23-,-24-,-26-,-28-,-30-,-38-,-40-,-41-,-42-,-43-,-44-,-45-,-58-,-GT-,-NT-
Divlajim
--Man Nämns i Bibeln vid namn-28-,-GT-
Dodaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Dodavahu
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Doeg
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-19-,-GT-
Doma
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-23-,-GT-
Echud
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Eden
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Eflal
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ela (kung Hoseas far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-GT-
Ela (kung i Israel)
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Ela (Simeis far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Ela (Ussis son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Elam (Levit i Davids tid)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Elasa (Heles son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Elchanan (Jairs son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Eli (domare)
--Man Präst Domare Profet Nämns i Bibeln vid namn-9-,-GT-
Elia (Jerohams son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Elia (profet)
--Man Profet Nämns i Bibeln vid namn-11-,-12-,-14-,-39-,-40-,-41-,-42-,-43-,-45-,-59-,-GT-,-NT-
Eliata
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Elichoref
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Elieser
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Elifal
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Elifelet (Davids 13:e son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Elifelet (Davids 19:e son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Elihu (Jobs vän)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-18-,-GT-
Elika
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Elisha (profeten)
--Man Profet Nämns i Bibeln vid namn-11-,-12-,-GT-
Elishafat
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Eljachba
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Eljada
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Eljakim
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Eljakim
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-23-,-GT-
Eljoenaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Eljoenaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Elkana (Samuels far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-13-,-GT-
Elmadam
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Elnaam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Elnatan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-GT-
Elpaal
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Elsavad (Gadit)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Elusaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Esarhaddon
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-12-,-15-,-23-,-GT-
Esbaal
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Esbon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Eser
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Eshek
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Esra (judaiten)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Esri
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Etan (esraiten)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-13-,-19-,-GT-
Etbaal
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Etni
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Eved-Melek
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Evil-Merodak
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-12-,-24-,-GT-
Evjasaf
--Man Nämns i Bibeln vid namn-2-,-13-,-GT-
Evjatar
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-9-,-10-,-11-,-13-,-41-,-GT-,-NT-
Farao Hofra
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Gadi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-GT-
Galal (Asafs efterkommande)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Garev
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Gases
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Gechasi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-GT-
Gedalja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-24-,-GT-
Gedalja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Gedor
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Gemarja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Gemarja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Genuvat
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Gever
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Giddalti
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ginat
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Giva
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Gog
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Goliat
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-10-,-13-,-GT-
Goni
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-4-,-13-,-GT-
Habackuk
--Man Profet Nämns i Bibeln vid namn-35-,-GT-
Hadadeser
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-10-,-11-,-13-,-GT-
Hadlaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Haggia
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Haggit
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-10-,-11-,-13-,-GT-
Hakmon (hashmonit)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Hammuel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Hamran
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Hanamel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Hanan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Hanani
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Hananja (Hemans son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Hanna
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Hanna
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-9-,-GT-
Hanun
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Haran
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Haran
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Haref
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Haroe
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Hasael
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-11-,-12-,-14-,-GT-
Hashavja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Hashem
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Hashuv
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-16-,-GT-
Hattush
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-15-,-16-,-GT-
Havassinja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Hefsi-Bah
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-12-,-GT-
Hela
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Heldaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Heles
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Helev
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Heman
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-13-,-GT-
Heresh
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Hesed
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Hesekiel
622 f.Kr.52 årMan Präst Profet Nämns i Bibeln vid namn
-26-,-GT-
Hesjon
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Hesro
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Hiddaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Hiel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Hilkia
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-23-,-GT-
Hiram
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-10-,-11-,-13-,-14-,-GT-
Hiskia (kung i Juda)
--Man Ingår i Jesu släktträd Härskare Nämns i Bibeln vid namn-12-,-13-,-14-,-23-,-24-,-40-,-GT-,-NT-
Hiskia (Sefanjas förfader)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-36-,-GT-
Hodavja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Hodavja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Hodesh
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Hodia
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Hofni
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-9-,-GT-
Hoshama
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Hotam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Hotir
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Hubba
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Hulda
--Kvinna Profet Nämns i Bibeln vid namn-12-,-14-,-GT-
Huraj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Huri
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Husha
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Hushaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
I-Chavod
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-GT-
Ickesh
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Iddo
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Iddo
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Ilaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Imri
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ira (Präst)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Iru
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Isebel
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-11-,-12-,-66-,-GT-,-NT-
Ishhod
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ittaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Jaakan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jaare-Oregim
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Jaasanja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-24-,-GT-
Jaasia
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jaasiel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jabes
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jachasiel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jachat
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jachdo
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jachin
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-2-,-4-,-13-,-GT-
Jachin
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jachsera
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jada
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jaflet
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jair
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jake
--Man Nämns i Bibeln vid namn-20-,-GT-
Jara
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jariv
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Jaroach
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jashen
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Jashobeam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jashuv
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-13-,-GT-
Jasis
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jatniel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jebus
--Man Nämns i Bibeln vid namn
Jechdeja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jechiel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
jechieli
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jedaja
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jedaja (Simris son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jediael
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jedida
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-12-,-GT-
Jedutun
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-14-,-16-,-19-,-GT-
Jeguel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jehallelel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jehu (kung i Israel)
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-11-,-12-,-14-,-GT-
Jehudi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Jeiel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Jekamam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jekamja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jekolja
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-12-,-14-,-GT-
Jekutiel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jemima
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-18-,-GT-
Jeotraj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jerachmeel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jeremia (Chamotals far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-24-,-GT-
Jeremia (profeten)
650 f.Kr.62 årMan Profet Nämns i Bibeln vid namn
-14-,-15-,-24-,-27-,-40-,-GT-,-NT-
Jeria
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jerimot
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jeriot
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jerocham
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-13-,-GT-
Jerovam I (Nebats son)
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-11-,-12-,-14-,-GT-
Jerusha
800-700 f.Kr.-Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-12-,-14-,-GT-
Jesaja
--Man Profet Nämns i Bibeln vid namn-12-,-14-,-23-,-40-,-41-,-42-,-43-,-44-,-45-,-GT-,-NT-
Jesaja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jesarela
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jesher
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jeshishaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jeter
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-11-,-13-,-GT-
Jeus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jigdalja
--Man Profet Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Jimla
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-14-,-GT-
Jiria
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Jishar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jishbach
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jishi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jishia
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jishmaja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jisrachja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jisreel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jitream
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Joach (Asafs son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-23-,-GT-
Joachas (Joachs far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Joachas (Kung i norra Israel)
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-12-,-14-,-GT-
Joaddan
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-12-,-14-,-GT-
Joash (Ahabs son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-14-,-GT-
Joash (Davids krigare)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Joash (Davids officer)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Joash (Kung i Israel)
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-12-,-14-,-GT-
Joash (Kung i Juda)
--Man Ingår i Jesu släktträd Härskare Nämns i Bibeln vid namn-12-,-13-,-14-,-GT-
Joav
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-11-,-13-,-19-,-GT-
Job
--Man Nämns i Bibeln vid namn-18-,-26-,-GT-
Jochanan
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Jochanan
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-12-,-13-,-14-,-GT-
Joel
--Man Profet Nämns i Bibeln vid namn-29-,-44-,-GT-,-NT-
Joel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-13-,-GT-
Johannes Markus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-51-,-55-,-57-,-60-,-NT-
Johdaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jojada
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Jojakim
--Man Ingår i Jesu släktträd Härskare Nämns i Bibeln vid namn-12-,-13-,-14-,-24-,-27-,-GT-
Jona (profeten)
--Man Profet Nämns i Bibeln vid namn-12-,-32-,-40-,-42-,-GT-,-NT-
Jonadav
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-24-,-GT-
Jonatan (Sauls son)
1061 f.Kr.51 årMan Nämns i Bibeln vid namn
-9-,-10-,-13-,-GT-
Joram (Kung i Juda)
--Man Ingår i Jesu släktträd Härskare Nämns i Bibeln vid namn-11-,-12-,-13-,-14-,-40-,-GT-,-NT-
Joram (Levit)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Joram (Präst)
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Jorkoam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Josavad
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-14-,-GT-
Josavad
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Josef (Jonans son)
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Joshafat (Kung i Juda)
--Man Ingår i Jesu släktträd Härskare Nämns i Bibeln vid namn-11-,-12-,-13-,-14-,-40-,-GT-,-NT-
Joshafat (Prästen)
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Joshavat
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-12-,-14-,-GT-
Joshbekasha
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Joshev-Bashevet
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Joshivja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Josia
--Man Ingår i Jesu släktträd Härskare Nämns i Bibeln vid namn-11-,-12-,-13-,-14-,-GT-
Josia
--Man Nämns i Bibeln vid namn-38-,-GT-
Jotam
--Man Ingår i Jesu släktträd Härskare Nämns i Bibeln vid namn-12-,-13-,-14-,-40-,-GT-,-NT-
Jukal
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Jushav Hesed
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Kareach
--Man Nämns i Bibeln vid namn
Kedar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Kenaana
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-14-,-GT-
Kenanja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Keren-Happuk
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-18-,-GT-
Kesia
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-18-,-GT-
Ketora
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Kidon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Kimham
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Kish
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-13-,-GT-
Kishi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Konanja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Kore
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Kush
--Man Nämns i Bibeln vid namn-19-,-GT-
Kushi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Lachmi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ladan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Lahad
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Lajish
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-10-,-GT-
Lemuel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-20-,-GT-
Levi
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Lo Ammi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-28-,-GT-
Lo Ruchama
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-28-,-GT-
Maacha (Absloms dotter)
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-11-,-14-,-GT-
Maacha (Simeonitisk hövding)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Maas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Maaseja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Machalat (Rehobeams fru)
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Machat
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Machol
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Machseja
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Madmanna
--Man Nämns i Bibeln vid namn-6-,-13-,-GT-
Maher Shalal Hashbaz
--Man Nämns i Bibeln vid namn-23-,-GT-
Mahraj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Makbannaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Makbena
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Malki-Shua
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-13-,-GT-
Malkia
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-16-,-24-,-GT-
Malkiram
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Malloti
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Manasse (kung i Juda)
--Man Ingår i Jesu släktträd Härskare Nämns i Bibeln vid namn-12-,-13-,-14-,-24-,-40-,-GT-,-NT-
Maok
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-GT-
Maon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Massa
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Mattan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-14-,-GT-
Mattanja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Mattat
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Mattata
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Mattitja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Mechir
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Mefivoshet (Jonatans son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Mefivoshet (Sauls son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Melki (Addis son)
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Menachem
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-12-,-GT-
Merajot (Ahitubs farfar)
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-13-,-15-,-GT-
Merav
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-9-,-10-,-GT-
Merodach-Baladan
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-12-,-23-,-GT-
Mesha (Kalebs son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Mesha (Saharaims son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Meshech
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-19-,-26-,-GT-
Meshelemja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Meshillemot (Efraimit)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Meshillemot (Präst)
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-13-,-16-,-GT-
Meshullam (Safans farfar)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-GT-
Meshullemet
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-12-,-GT-
Mevunnaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Mika
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Mikael
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Mikajahu
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Mikal
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-9-,-10-,-13-,-GT-
Mikri
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Mirma
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Mishma
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Mishma
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Mishmanna
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Mivchar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Mivsam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Mosa
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Mushi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-2-,-4-,-13-,-GT-
Naama
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Naaman
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-4-,-13-,-GT-
Naaman
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-42-,-GT-,-NT-
Naara
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Naaraj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Nacham
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Nachash
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-9-,-10-,-13-,-GT-
Nachraj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Nahum
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Nahum
--Man Profet Nämns i Bibeln vid namn-34-,-GT-
Nakon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Natan (Davids son)
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-42-,-GT-,-NT-
Natan (profeten)
--Man Profet Nämns i Bibeln vid namn-10-,-11-,-13-,-14-,-19-,-GT-
Naval
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-GT-
Navot
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Nearja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Nebukadnessar
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-12-,-13-,-14-,-15-,-16-,-17-,-24-,-26-,-27-,-GT-
Nechushta
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-12-,-GT-
Ner
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ner
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-GT-
Ner
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Nergalsareser
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Neria
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Netan-Melek
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-GT-
Netanja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-24-,-GT-
Nevat
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Nevusaradan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-24-,-GT-
Nimsi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-12-,-14-,-GT-
Nocha
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Obadja
--Man Profet Nämns i Bibeln vid namn-31-,-GT-
Oded
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Ofaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Ofra
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Omri (kung i Israel)
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-11-,-12-,-GT-
Ornan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-14-,-GT-
Osem
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Otni
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Oved-Edom
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Ovil
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Paaraj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Paltiel (Lais son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-10-,-GT-
Paruach
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Pasak
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Paseach
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Pashchur
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-13-,-16-,-24-,-GT-
Pashchur
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Pedaja (Sebidas far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-GT-
Pekach
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-12-,-14-,-23-,-GT-
Pekachja
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-12-,-GT-
Pelatja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Peninna
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-9-,-GT-
Peresh
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Peulletaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Piton
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Pul
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-12-,-13-,-GT-
Put
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-24-,-26-,-34-,-GT-
Racham
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Raddaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Rafa
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Reaja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Rechavja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Refaja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Regem
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Rehabeam
972 f.Kr.59 årMan Ingår i Jesu släktträd Härskare Nämns i Bibeln vid namn
-11-,-13-,-14-,-40-,-GT-,-NT-
Rekav (Jonadabs son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn
Remalja
--Man Nämns i Bibeln vid namn
Resin
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-12-,-23-,-GT-
Reson
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Rimmon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Rispa
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Rivaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Romamti Eser
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Sackur
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Sadok
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-13-,-15-,-GT-
Sadok
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-40-,-NT-
Sadok
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-10-,-11-,-13-,-GT-
Saf
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Sakar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Sakarja
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-12-,-GT-
Sakeja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Sallaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-16-,-GT-
Salmah
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-8-,-13-,-40-,-GT-,-NT-
Salmaneser
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-28-,-GT-
Salmon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Salomo
990 f.Kr.59 årMan Ingår i Jesu släktträd Härskare Nämns i Bibeln vid namn
-10-,-11-,-12-,-13-,-14-,-16-,-19-,-20-,-22-,-24-,-40-,-42-,-44-,-GT-,-NT-
Samgar-Nebo
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Sanherib
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-12-,-14-,-23-,-GT-
Sargon
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-23-,-GT-
Sarsekim
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Savad
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Savdiel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Sefanja
--Man Profet Nämns i Bibeln vid namn-36-,-GT-
Seled
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Selek
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Semer
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Semira
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Serachja
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-13-,-15-,-GT-
Seraja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Seret
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Seror
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-GT-
Serua
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Serubbabel (Israels ledare)
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-37-,-38-,-40-,-GT-,-NT-
Seruja
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Setam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Sevadja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Sevudda
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-12-,-GT-
Shaaf
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shadrak
--Man Nämns i Bibeln vid namn-27-,-GT-
Shafan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-14-,-GT-
Shage
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shallum
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-12-,-GT-
Shama
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shamhut
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shamma
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shammaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shammot
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Sharar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Shashak
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shealtiel
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-13-,-40-,-GT-,-NT-
Shear Jashov
--Man Nämns i Bibeln vid namn-23-,-GT-
Sheera
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shefatja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shekanja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-15-,-GT-
Shelomit
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shelomot
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shema
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Shema
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shemaja (profet i Rehabeams tid)
--Man Profet Nämns i Bibeln vid namn-11-,-14-,-GT-
Shemarja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shemein
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Sheresh
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Sheshan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shev
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shever
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shevna
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-23-,-GT-
Shifi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shima
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shima
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Shima
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-10-,-13-,-GT-
Shima
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shimam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shimat
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-12-,-14-,-GT-
Shimi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-11-,-GT-
Shimon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shimri (Shemaja)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shimrit
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Shisa
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shisha
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Shishak
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-11-,-14-,-GT-
Shitraj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shomer
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-GT-
Shovak
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Shua
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shucha
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shuvael
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Sibbekaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Sidkia (Jojakins son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Sidkia (kung i Juda)
617 f.Kr.-Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-12-,-13-,-14-,-24-,-GT-
Sidkia (profet i Israel)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-14-,-GT-
Sikri
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Simma
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Sina
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Sippaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Sisa
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Sismaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Siva
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Sivja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Sivja
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-12-,-14-,-GT-
So
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-12-,-GT-
Sochet
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Sofach
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Sofar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-18-,-GT-
Suach
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Suf
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-13-,-GT-
Susanna
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Tachat
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Tachpenes
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Tafat
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Tamar (Absaloms dotter)
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Tanchumet
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-24-,-GT-
Tarshish (Javans son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Tavrimmon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Techinna
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Teima
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-18-,-23-,-24-,-GT-
Temni
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Tevalja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Tiglat Pileser
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-12-,-13-,-14-,-GT-
Tikva
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-14-,-GT-
Tirhaka
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-12-,-23-,-GT-
Tirja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Tivni
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Tob-Adonia
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Togarma
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-26-,-GT-
Tou
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Tuval
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-23-,-26-,-GT-
Ulam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ulla
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Uria
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-23-,-GT-
Uria
--Man Profet Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Uria
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-11-,-13-,-GT-
Uriel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ussa
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Ussa
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ussi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-15-,-GT-
Ussia
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ussia
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ussia (Asarja)
810 f.Kr.68 årMan Ingår i Jesu släktträd Härskare Nämns i Bibeln vid namn
-12-,-13-,-14-,-23-,-40-,-GT-,-NT-
Utaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Vashni
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Profetissa (Jesajas fru)
--Kvinna Profet Namns i Bibeln, men inte vid namn
Salomos 700+ fruar
--flera personer Namns i Bibeln, men inte vid namn-11-,-GT-
Abichail (Esters far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Achashverosh
519 f.Kr.54 årMan Härskare Nämns i Bibeln vid namn
-17-,-GT-
Achia (ledare under Nehemja)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Achsaj
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Ackuv (Eljoenajs son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Adalja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Addi
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Addon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Adin (förfader till en familj)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Admata
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Adna (gift med främmande kvinna)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Adonikam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Amashsaj
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Amok
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Amos (Jesu förfader)
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Ananja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Aridaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Arisaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Artachshasta
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Artaxerxes II
436 f.Kr.78* årMan Härskare Nämns i Bibeln vid namn
Artaxerxes III
425 f.Kr.87* årMan Härskare Namns i Bibeln, men inte vid namn
Asael (präst)
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Asanja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Asarja (Daniels vän)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-27-,-GT-
Asenappar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Asna
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Asor
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-40-,-NT-
Ataja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Ater (Hiskias efterkommande)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Avihud (Eliakims far)
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-40-,-NT-
Azbok
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Azeggad (förfader till återvändande judar)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Bakbok
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Barkos
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Baruch (gick i förbund med Nehemja)
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Baruch (Jeremias vän)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Baruch (Zabbajs son)
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Batslot
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Bavvai
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Bedeja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Besaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Besodja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Betsaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Bevaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Bigta
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Bigtan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Bigvaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Bilgaj
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Bilshan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Binnoj (Henadads son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Bishlam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Bizzeta
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Bunni (i Nehemjas tid)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Chachalja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Chagav
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Chagava
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Chakofa
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Charhaja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Charif (återvände med Serubbabel)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Charumaf
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Charvona
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Chashavneia (Hattush far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Chashum (familjehövding)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Chasofa
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Chatita
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Chattil
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Chavaja
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Chenadad
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Dalfon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Darius III
380 f.Kr.50* årMan Härskare Namns i Bibeln, men inte vid namn
Darkon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Delaja (Davids präst)
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Eleasar
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-40-,-NT-
Elihud
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-40-,-NT-
Eljakim
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-40-,-NT-
Eljashiv
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Esra (den skriftlärde)
480 f.Kr.40 årMan Präst Nämns i Bibeln vid namn
-15-,-16-,-GT-
Esra (präst med Serubbabel)
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Ester
492 f.Kr.32* årKvinna Nämns i Bibeln vid namn
-17-,-GT-
Gabbaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Gachar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Gazzam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Giddel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Gilalaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Ginneton
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Haggai
--Man Profet Nämns i Bibeln vid namn-15-,-37-,-GT-
Hallochesh
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Haman
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Hammedata
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Harim
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Hasaja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Hashavna
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Hassoferet
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Hatak
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Hege
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Hesli
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Hoshaja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Iddo
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Immer
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Itiel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-20-,-GT-
Jaela
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Jamin
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-2-,-4-,-13-,-GT-
Jeremaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Jesaja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jeshua
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Jeshua
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Joda
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Joed
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Johanan
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Jojada
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Jojakim
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Jojakin
615-605 f.Kr.56 årMan Ingår i Jesu släktträd Härskare Nämns i Bibeln vid namn
-12-,-13-,-14-,-17-,-24-,-26-,-40-,-GT-,-NT-
Jojariv
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-13-,-16-,-GT-
Jojariv
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Jora
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Jorim
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Josadak
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Josavad (Gederariten)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Josef (Judas son)
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Josef (Mattithias son)
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Joses (Jesu förfader)
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Josifja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Judas (förfader till Messias)
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Kadmiel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Kallaj
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Kambyses II
--Man Härskare Namns i Bibeln, men inte vid namn
Karshena
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Kenani
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Keros
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Kleopatra (Herodes fru)
--Kvinna Nämns inte i Bibeln
Kolaja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Kolchoze
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Kos
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Kyros
600 f.Kr.70 årMan Härskare Nämns i Bibeln vid namn
-14-,-15-,-23-,-GT-
Levana
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Maadaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Maadja
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Maaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Maasja
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Machnadvaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Madaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Magpiash
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Malluk
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Malluk
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Malluk
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Malluk
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Malluk
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Mariamne I
--Kvinna Nämns inte i Bibeln
Mariamne II
--Kvinna Nämns inte i Bibeln
Marsena
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Mattat
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Mattatias
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Mattatias
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Mattatta
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Mattenaj
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Mechida
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Melatia
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Melea
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Melki (Jannas son)
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Memochan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Meraja
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Meremåt (Urias son)
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Meres
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Meshezavel (Meshullams förfader)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Mijamin
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Milalaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Minjamin
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Mispar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Mitredat
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Mordokaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Nachamani
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Nehemja
473 f.Kr.60* årMan Nämns i Bibeln vid namn
-16-,-GT-
Nekoda
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Netsiach
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Pachat-Moab
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Palal
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Parmashetta
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Parosh
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Parshaneddata
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Pelaja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Pelalja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Petachja
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Pilcha
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Pokeret Hassevajim
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Porata
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Raamja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Rameja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Rechom
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Reelaja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Regem-Melech
--Man Nämns i Bibeln vid namn-38-,-GT-
Sakarja
--Man Präst Profet Nämns i Bibeln vid namn-14-,-15-,-16-,-38-,-40-,-42-,-GT-,-NT-
Sallu
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Salu
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Sanvallat
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Sareser
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-23-,-GT-
Såtaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Senaa
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Serubbabel (Rhesas far)
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Setar-Bosenai
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Shaashgaz
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Shallon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Shashaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Shelemja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Sherevja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Sheshbatsar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Shetar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Shevanja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Shovaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Siaha
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Symeon
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Talmon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-15-,-16-,-GT-
Tattenai
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Tavel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Tobia
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Tsalaf
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Tsicha
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Uzai
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Vanja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Vasti
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Zabbaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Zakkaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Zatto
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Zeresh
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Zetar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Zevina
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Herodotos
484 f.Kr.57 årMan Nämns inte i Bibeln
Achaikus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-46-,-NT-
Aelia Paetina
--Kvinna Nämns inte i Bibeln
Agabus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Akim
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-40-,-NT-
Alfeus (Jakobs far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-40-,-41-,-42-,-44-,-NT-
Alfeus (Levis far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-41-,-NT-
Ampliatus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Ananias (från Damaskus)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Ananias (från Jerusalem)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Ananias (överstepräst)
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Andreas
5-10 e.Kr.60 årMan Nämns i Bibeln vid namn
-40-,-41-,-42-,-43-,-44-,-NT-
Andronikus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Annius Rufus
--Man Härskare Nämns inte i Bibeln
Apelles
--Man Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Apollos
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-46-,-56-,-NT-
Appia
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-57-,-NT-
Aquila
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-45-,-46-,-55-,-NT-
Aretas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-47-,-NT-
Aristarchus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-51-,-57-,-NT-
Aristobulus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Artemas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-56-,-NT-
Asynkritus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Augustus
23 sep 62 f.Kr.76* årMan Härskare Nämns i Bibeln vid namn
-42-,-NT-
Barjesus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Bartimeus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-41-,-NT-
Bartolomeus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-40-,-41-,-42-,-44-,-NT-
Berenike
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Blastus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Claudia (Augustus fru)
57 f.Kr.-Kvinna Nämns inte i Bibeln
Claudia (kristen kvinna)
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-55-,-NT-
Claudia Octavia
39 e.Kr.22* årKvinna Nämns inte i Bibeln
Claudius (Caesar)
10 f.Kr.63* årMan Härskare Nämns i Bibeln vid namn
-44-,-NT-
Claudius (Lysias)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Clemens
--Man Nämns i Bibeln vid namn-50-,-NT-
Coponius
--Man Härskare Nämns inte i Bibeln
Cornelius
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Crescens
--Man Nämns i Bibeln vid namn-55-,-NT-
Crispus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-46-,-NT-
Damaris
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Demas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-51-,-55-,-57-,-NT-
Demetrius (kristen)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-64-,-NT-
Demetrius (silversmed)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Dionysius
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Diotrefes
--Man Nämns i Bibeln vid namn-64-,-NT-
Domitianus
04 okt 51 e.Kr.44* årMan Härskare Nämns inte i Bibeln
Drusilla
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Eli (Josefs svärfar)
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Elisabeth
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Eneas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Epafras
--Man Nämns i Bibeln vid namn-51-,-57-,-NT-
Epafroditus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-50-,-NT-
Epenetus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Er
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Erastus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-45-,-55-,-NT-
Eubulus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-55-,-NT-
Eunike
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-55-,-NT-
Eutychus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Evodia
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-50-,-NT-
Fanuel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Febe
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Felix
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Filemon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-57-,-NT-
Filetus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-55-,-NT-
Filippus (aposteln)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-40-,-41-,-42-,-43-,-44-,-NT-
Filippus (evangelisten)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Filippus II
--Man Nämns i Bibeln vid namn-40-,-41-,-42-,-NT-
Filologus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Flegon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Fortunatus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-46-,-NT-
Fygelus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-55-,-NT-
Gaius
12 e.Kr.28* årMan Härskare Nämns inte i Bibeln
Galba
3 f.Kr.72* årMan Härskare Nämns inte i Bibeln
Gallio
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Gamaliel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Hannas
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-42-,-43-,-44-,-NT-
Hermas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Hermes (en kristen)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Hermogenes
--Man Nämns i Bibeln vid namn-55-,-NT-
Herodes (Agrippa I)
11 f.Kr.-Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Herodes (Agrippa II)
27 e.Kr.-Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Herodes (den store)
72 f.Kr.68 årMan Härskare Nämns i Bibeln vid namn
-40-,-42-,-NT-
Herodes Antipas
25 f.Kr.64* årMan Härskare Nämns i Bibeln vid namn
-40-,-41-,-42-,-44-,-NT-
Herodes Arkelaus
23 f.Kr.41* årMan Nämns i Bibeln vid namn
-40-,-NT-
Herodias
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-40-,-41-,-42-,-NT-
Herodion
--Man Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Hymeneus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-54-,-55-,-NT-
Jakob (Alfaios son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-40-,-41-,-42-,-44-,-NT-
Jakob (Jesu halvbror)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-40-,-44-,-46-,-48-,-59-,-65-,-NT-
Jakob (Josefs far)
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-40-,-NT-
Jakob (lärjungen Judas far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-41-,-42-,-44-,-NT-
Jakob (Sebedeus son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-40-,-41-,-42-,-44-,-NT-
Jambres
--Man Nämns i Bibeln vid namn-55-,-NT-
Jannai
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Jannes
--Man Nämns i Bibeln vid namn-55-,-NT-
Jason
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-45-,-NT-
Jesus
7-5 f.Kr.33-36 årMan Ingår i Jesu släktträd Härskare Präst Domare Profet Nämns i Bibeln vid namn
-23-,-40-,-41-,-42-,-43-,-44-,-45-,-46-,-47-,-48-,-49-,-50-,-51-,-52-,-53-,-54-,-55-,-56-,-57-,-58-,-59-,-60-,-61-,-62-,-63-,-65-,-66-,-GT-,-NT-
Jesus (Justus)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-51-,-NT-
Jesus Barabbas
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-40-,-41-,-42-,-43-,-NT-
Johanna
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Johannes (aposteln)
6 e.Kr.94* årMan Nämns i Bibeln vid namn
-40-,-41-,-42-,-44-,-48-,-66-,-NT-
Johannes (översteprästen)
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Johannes Döparen
8-5 f.Kr.35* årMan Profet Nämns i Bibeln vid namn
-40-,-41-,-42-,-43-,-44-,-NT-
Jona (Petrus far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-40-,-43-,-NT-
Jonam
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Josef (från Arimatea)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-40-,-41-,-42-,-43-,-NT-
Josef (Marias man)
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-40-,-42-,-NT-
Josef Barsabbas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Joses (Jesu halvbror)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-41-,-NT-
Joses (Marias son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-41-,-NT-
Joses Barnabas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-46-,-48-,-NT-
Judas
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-40-,-41-,-42-,-43-,-44-,-NT-
Judas (från Damaskus)
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Judas (galiléen som startade revolt)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Judas (Jakobs bror)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-40-,-41-,-65-,-NT-
Judas Barsabas (profeten)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Judas Iskariot
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-40-,-41-,-42-,-43-,-44-,-NT-
Julia
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Julia (den äldre)
30 okt 39 f.Kr.52* årKvinna Nämns inte i Bibeln
Julia Agrippina
06 nov 15 e.Kr.43* årKvinna Nämns i Bibeln vid namn
Julius
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Junia
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Justus (från Titus)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Justus Barabbas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Kaifas
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-40-,-42-,-43-,-44-,-NT-
Kandake
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Kleopas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Kloe
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-46-,-NT-
Klopas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-43-,-NT-
Kosam
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Kusas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Lasarus (den fattige tiggaren)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Lasarus (Märta och Marias bror)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-43-,-NT-
Levi
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Levi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-41-,-42-,-NT-
Linus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-55-,-NT-
Livia
30 jan 59 f.Kr.87* årKvinna Nämns inte i Bibeln
Lois
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-55-,-NT-
Lucius
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-45-,-NT-
Lukas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-51-,-55-,-57-,-NT-
Lydia
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Lysanias
--Man Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Mahat
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Malkus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-43-,-NT-
Malthake
73 f.Kr.-Kvinna Nämns inte i Bibeln
Manaen
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Marcellus
--Man Härskare Nämns inte i Bibeln
Marcus Ambivilus
--Man Härskare Nämns inte i Bibeln
Maria (från Rom)
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Maria (Johannes Markus mor)
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Maria (Klopas fru)
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-40-,-41-,-42-,-43-,-NT-
Maria (Martas syster)
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-42-,-43-,-NT-
Maria (Miriam – Jesu mor)
--Kvinna Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-40-,-42-,-43-,-44-,-NT-
Maria Magdala
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-40-,-41-,-42-,-43-,-NT-
Marta
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-42-,-43-,-NT-
Mattan
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-40-,-NT-
Matteus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-40-,-41-,-42-,-44-,-NT-
Mattias
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Menna
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Mnason
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Naggaj
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Narcissus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Nereus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Nero
37 e.Kr.30* årMan Härskare Namns i Bibeln, men inte vid namn
Nikanor
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Nikodemus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-43-,-NT-
Nikolaus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Nymfa
--Man Nämns i Bibeln vid namn-51-,-NT-
Olympas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Onesiforus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-55-,-NT-
Onesimus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-51-,-57-,-NT-
Otto
32 e.Kr.36* årMan Härskare Nämns inte i Bibeln
Parmenas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Patrobas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Paulus (aposteln)
5 e.Kr.57-62 årMan Nämns i Bibeln vid namn
-44-,-45-,-46-,-47-,-48-,-49-,-50-,-51-,-52-,-53-,-54-,-55-,-56-,-57-,-61-,-NT-
Persis
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Phasaelis
--Kvinna Nämns inte i Bibeln
Plautia Urgulanilla
--Kvinna Nämns inte i Bibeln
Pontius
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-40-,-41-,-42-,-43-,-44-,-54-,-NT-
Poppaea Sabina
30 e.Kr.35* årKvinna Nämns inte i Bibeln
Porcius Festus
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Prisca (Priscilla)
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-44-,-45-,-46-,-55-,-NT-
Prokorus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Publius
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Pudens
--Man Nämns i Bibeln vid namn-55-,-NT-
Quartus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Quirinius
--Man Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Resa
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Rhode
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Rufus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-41-,-45-,-NT-
Sackeus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Safira
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Sakarias
--Man Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Salome
--Kvinna Namns i Bibeln, men inte vid namn-40-,-41-,-NT-
Salome
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-41-,-NT-
Scribonia
70 f.Kr.86* årKvinna Nämns inte i Bibeln
Sebedeus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-40-,-41-,-NT-
Secundus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Sergius Paulus (prokonsul på Cypern)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Silas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-47-,-52-,-53-,-60-,-NT-
Simon (den leprasjuke)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-40-,-41-,-NT-
Simon (fariseen)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Simon (från Cyrene)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-40-,-41-,-42-,-NT-
Simon (garvaren från Joppe)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Simon (Jesu halvbror)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-40-,-41-,-NT-
Simon (Judas far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-43-,-NT-
Simon (magikern)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Simon (Seloten)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-40-,-41-,-42-,-44-,-NT-
Simon Petrus
1 e.Kr.65 årMan Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
-40-,-41-,-42-,-43-,-44-,-48-,-60-,-61-,-NT-
Skevas
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Sopater
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Sosipater
--Man Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Sosthenes
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Sosthenes
--Man Nämns i Bibeln vid namn-46-,-NT-
Stachys
--Man Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Statilia Messalina
35 e.Kr.-Kvinna Nämns inte i Bibeln
Stefanas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-46-,-NT-
Stefanos
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Symeon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Symeon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Syntyche
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-50-,-NT-
Tabita
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Teofilus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-42-,-44-,-NT-
Tertius
--Man Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Tertullus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Teudas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Tiberius
16 nov 42 f.Kr.77* årMan Härskare Nämns i Bibeln vid namn
-42-,-NT-
Timaios
--Man Nämns i Bibeln vid namn-41-,-NT-
Timon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Timoteus
17 e.Kr.80 årMan Nämns i Bibeln vid namn
-44-,-45-,-46-,-47-,-50-,-51-,-52-,-53-,-54-,-55-,-57-,-58-,-NT-
Titus
39 e.Kr.41* årMan Härskare Nämns inte i Bibeln
Titus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-47-,-48-,-55-,-56-,-NT-
Tomas
18 e.Kr.54 årMan Nämns i Bibeln vid namn
-40-,-41-,-42-,-43-,-44-,-NT-
Trofimus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-55-,-NT-
Tryfaina
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Tryfosa
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Tychikus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-49-,-51-,-55-,-56-,-NT-
Tyrannos
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Urbanus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Valeria Messalina
17-20 e.Kr.-Kvinna Nämns inte i Bibeln
Valerus Gratus
--Man Härskare Nämns inte i Bibeln
Vespasian
17 nov 9 e.Kr.69* årMan Härskare Nämns inte i Bibeln
Vipsania Agrippina
36 f.Kr.56* årKvinna Nämns inte i Bibeln
Vitellius
15 e.Kr.54* årMan Härskare Nämns inte i Bibeln
Zenas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-56-,-NT-
Demonbesatt man (från Dekapolis)
--Man Namns i Bibeln, men inte vid namn
Jesu systrar
--flera personer Namns i Bibeln, men inte vid namn-40-,-41-,-NT-
Lasarus far
--Man Nämns inte i Bibeln
Petrus fru
--Kvinna Namns i Bibeln, men inte vid namn-46-,-NT-
Achi (Asherit)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Achia (Ahitubs son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-GT-
Achia (förde bort Geba)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Achihud (Ehuds son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Achilud (Baanas far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Achimaas (Sadoks son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Achimaas (Salomos officer)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Achiman (Levit)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Achinoam (Davids fru)
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-9-,-10-,-13-,-GT-
Achiram
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Achisahar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Achjo (Abinadabs son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Achjo (Benjaminit)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Achjo (Sauls förfader)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Achlaj (Sabads far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Achlaj (Sesans dotter)
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Achoah
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Achuzat
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Ackuv (dörrvaktare)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-15-,-16-,-GT-
Ackuv (hjälpte Esra)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Ackuv (hövding efter fångenskapen)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Adaja (Banis efterkommande)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Adaja (Banis efterkommande)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Adaja (Jehorams son)
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-13-,-16-,-GT-
Adaja (Maasejas far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Adaja (Peres efterkommande)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Adaja (Seras far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Adaja (Simeis son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Adiel (Asmavets far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Adiel (Maasais far)
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Adin (gick i förbund med Nehemja)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Adna (präst)
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Adnach (Joshafats befälhavare)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Adonia (hjälpte Nehemja)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Adonia (Levit)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Adoram (Rehabeams officer)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Adrammelek
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-23-,-GT-
Ahab (profeten)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Ajjah (Rispas far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Amal
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Amarja (Hiskias son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-36-,-GT-
Amarja (Judait)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Amarja (levit i Esras tid)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Amarja (levit i Hiskias tid)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Amarja (präst i Hiskias tid)
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Amarja (präst i Joshafats tid)
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Amarja (präst i Salomos tid)
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Amasa (Hadlajs son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Amasaj (Mahats far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-14-,-GT-
Amasaj (präst)
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ammiel (Makirs far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Ammiel (Obed-edoms son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ammihod (Omris son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ammihod (Pedahels far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Ammihod (Shemuels far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Amminadav (i höga visan)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-22-,-GT-
Ammishaddaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Amnon (Shimons son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Amon (i Nehemja)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Amram (Banis efterkommande)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Amsi (Sakarjas son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Anah (Sibeons dotter)
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn
Anah (Sibeons son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Anaja
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Anan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Anani
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Anatot (gick i förbund med Nehemja)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Aniam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Antotia
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ara
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Arach (efter fångenskapen)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Arad
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Aram (Kemuels son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Aram (Semers son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Aran (Disans son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Arba
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-6-,-7-,-16-,-GT-
Ard (Belas son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Ardon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Areli
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-4-,-GT-
Aridata
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Arioch (Nebukadnessars bödel)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-27-,-GT-
Arje
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-GT-
Arod
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-4-,-GT-
Asa (Levit)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Asaf (Berekjas son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-14-,-16-,-19-,-GT-
Asaf (Persier)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Asaja (Josias tjänare)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-13-,-14-,-GT-
Asaja (Levit)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Asarel (Asajs son)
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Asarel (Banis efterkommande)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Asarel (Hemans son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Asarel (Jehallelels son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Asarel (Jerohams son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Asarel (Jonatans son)
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Asarela
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Asarja (Ahimaas son)
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-11-,-13-,-GT-
Asarja (återvände med Serubbabel)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Asarja (den den äldre; Joshafats andra son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Asarja (den yngre; Joshafats femte son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Asarja (Etans son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Asarja (Hilkias son)
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-13-,-15-,-GT-
Asarja (hjälpte Esra)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Asarja (hjälpte Nehemja)
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Asarja (Hosajas son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Asarja (invigde Jerusalems mur)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Asarja (Jehallelels son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Asarja (Jehus son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Asarja (Jerohams son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Asarja (Joels far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-14-,-GT-
Asarja (Johanans son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Asarja (Maasejas son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Asarja (överstepräst)
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Asarja (präst, Johanans son)
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Asarja (profet)
--Man Profet Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Asarja (Sefanjas son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Asasja (Hoseas far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Asasja (i Hiskias tid)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Aseppata
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Ashorim
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-10-,-GT-
Ashvat
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Asiel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Asmavet (Adiels son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Asmavet (Jesiels far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Asmavet (Joaddas son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-15-,-16-,-GT-
Aspenas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-27-,-GT-
Asriel (Jerimots far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Asriel (Manasses son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-6-,-13-,-GT-
Asriel (Serajas far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Asrikam (Asels son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Asrikam (Hasabjas son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-16-,-GT-
Asrikam (slottshövding)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Assan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Assir (Ebjasafs son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Assir (Jekonjas son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Assur (hövding)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Assur (Jaasanjas far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-26-,-GT-
Asuva (Asas fru)
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-11-,-14-,-GT-
Ataljah (återvände tillsammans med Esra)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Ataljah (Jerohams son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ater (dörrvaktare)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Ater (gick i förbund med Nehemja)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Atlaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Attaj (Davids krigare)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Attaj (Rehabeam)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Avageta
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Avda (Shammuas son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Avdi (Elams efterkommande)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Avdi (Kis far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Aviasaf
--Man Nämns i Bibeln vid namn-2-,-GT-
Avida
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Avijah (Bekers son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Avijah (Hesrons fru)
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Avijah (Jeroboams son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Avimelech (Ebjatars son)
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Avimelech (Gideons son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-7-,-10-,-GT-
Avimelech (Kung i Gath)
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-19-,-GT-
Avinadab (Isais son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-13-,-GT-
Avinadab (Sauls son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-13-,-GT-
Aviram (Hiels son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Avital
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Avsalom (Davids son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-11-,-13-,-19-,-GT-
Azeggad (gick i förbund med Nehemja)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Aziza
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
baal (Jehiels son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Baal-Hanan (Davids officer)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Baalis
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Baana (återvände med Serubbabel)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Baana (Helebs far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Baana (Husais son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Baana (huvudman)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Baana (Sadoks far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Bakbackar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Bakbukja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Bani (efter fångenskapen)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Bani (Levit)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Bani (Peres son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Bani (Semers son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Bared
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Bariach
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Bedad
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Bedan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Beeri (Hoseas far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-28-,-GT-
Bela (Asas son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ben-Hesed
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Ben-Sochet
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Benaja (Asafs son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Benaja (Levit i Davids tid)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Benaja (Levit i Hiskias tid)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Benaja (Nebos efterkommande)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Benaja (Pahat-Moabs efterkommande)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Benaja (Pahat-Moabs efterkommande)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Benaja (Pareos efterkommande)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Benaja (Pelatjas far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-26-,-GT-
Benaja (präst i Davids tid)
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Benaja (Simeonit)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Beninu
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Benjamin (Harims son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Beno
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Beraja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Berekja (Asafs far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Berekja (Efraimit)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Berekja (Levit)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Berekja (Meshullams far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Berekja (Sakarjas far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-38-,-GT-
Beri
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Beria (Ashers son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-4-,-13-,-GT-
Beria (Benjaminit)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Beria (Efraims son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Beria (Levit)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Berodakh-Baladan
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-12-,-GT-
Betsalel (Pahat-Moabs efterkommande)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Bidkar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-GT-
Bilga (efter fångenskapen)
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Bilga (i Davids tid)
--Man Präst Nämns i Bibeln vid namn-13-,-16-,-GT-
Bilhan (Benjaminit)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Bimhal
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Binnoj (Levit i Esras tid)
--