Påskbetraktelse

bloggimage

I Predikaren 7:9 står det att ”Slutet är bättre än början, tålamod bättre än högmod”. Det svåra är inte att börja med något, utan att ha tålamod att avsluta det. Behöver jag nämna om träningen som vi skulle börja med efter jul, eller det där påbörjade byggprojektet …

Det finns ändå något hoppfullt i påståendet att slutet är bättre än dess början. Även om jag misslyckades och det inte blev som jag tänkt mig, kan vi få ta tag i en ouppklarad relation, säga förlåt och slutet kan bli bättre än början!

Ofta när man frågar någon om vilken den största kristna högtiden är så blir svaret julen – det var ju då Jesus föddes! Men detta är ju bara början, själva slutet kommer i påsken. Jesus slutar väl – uppståndelsen och triumfen över döden är det stora i den kristna tron.

Ibland kallas påskveckan för stilla veckan, men det var allt annat än en lugn och stilla vecka för Jesus. Det är en av de mest intensiva dagar under hans verksamma tid, och en stor del av evangelierna ägnas åt denna vecka.

Många möten med människor återges. Några hånar honom och skakar på huvudet, andra väljer att följa honom. Jag tänker speciellt på Simon från staden Kyrene i Nordafrika. Han får vara med om ett oplanerat möte som förändrar hans liv. På väg in till Jerusalem får han en order från en romersk officer att bära Jesu kors.

Simon är ett typiskt judiskt namn, vilket antyder att han var en jude som kommit till Jerusalem för att fira påskhögtiden. I Mark 15:21 står det att han kom från landet (grekiska ”agros”). Detta har ibland tolkats som han har arbetat på fälten. Det är dock inte troligt. Enligt judiska sabbatslagar var det förbjudet att ens inspektera fälten på sabbaten och händelsen sker före nio på morgonen, långt innan arbetsdagens slut.

Vid en romersk korsfästning bar den dömde tvärslån till avrättningsplatsen. Den dömdes namn och brott angavs på en skylt som kallades ”titulus”. Alla fyra evangelieförfattarna nämner att det stod ”judarnas konung” på skylten. De väljer dock att ta med olika delar av de inledande orden. Detta är ingen motsägelse, istället ger de tillsammans den fulla bilden. Troligtvis hade skylten följande text: ”Detta är Jesus från Nasaret, judarnas konung”. I Jesu fall var hans brott att han uppfyllde profetiorna i Gamla Testamentet och var ”judarnas konung”.

Enligt romersk lag kunde statsanställda tvinga vem som helst att bära bagage och utrustning en romersk mil, vilket motsvarar 1,5 km. I Bergspredikan finns ett exempel på denna praxis. Istället för att gå den lagstadgade romerska milen, uppmanar Jesus att vi ska överraska med godhet och gå två mil (Matt 5:41).

Det kan finnas påbörjade byggprojekt som aldrig blir klara, men det kanske inte gör så mycket. Låt inte det viktigaste här i livet – relationen med Gud och med människor – få vara oavslutat. Påskens handlar om att Jesus tog alla våra misslyckanden på sig för att vi skulle bli förlåtna. När den bördan lyfts av och vi förstår hur mycket vi har blivit förlåtna kan vi också förlåta och visa nåd mot andra!

Jonas Bergsten

Texten är också publicerad i Nordmarksbyggden 21 mars 2018