1639 – גָּרַע (gara)

inskränka, dra av, försvinna, ta från, hindra, skära av


Typ:
VERB
Rotord
Hebreiska: גָּרַע (gara)
Uttal: ga-ra    Lyssna
Talvärde: 273 (3 + 200 + 70)    ord med samma talvärde
Ursprung: en ursprunglig rot
Användning: 22 ggr i GT

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet gara till följande:

ἀπολείπωapoleipoG0620lämna, kvarstår, stå fast
ἀποστερέωapostereoG0650roffa åt sig, bedra, undanhålla, undandra
ἀπωθέομαιapotheomai, apothomaiG0683stöta undan, avvisa, förskjuta
ἀφαιρέωaphaireoG0851ta ifrån, ta bort, hugga av
ἀφικνέομαιaphikneomaiG0864framkomma
ἐξαίρωexairoG1808driva bort
ἐξαλείφωexaleiphoG1813utplåna, torka bort
ξυράωxuraoG3587raka
συντελέωsunteleoG4931avsluta, fullfölja, göra klart
ὑστερέωhustereoG5302sakna, komma till korta, falla efter

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

to dimish
abate, clip, (di-) minish, do (take) away, keep back, restrain, make small, withdraw

Engelsk beskrivning

1) to diminish, restrain, withdraw, abate, keep back, do away, take from, clip
1a) (Qal)
1a1) to diminish
1a2) to restrain
1a3) to withdraw
1b) (Niphal)
1b1) to be withdrawn
1b2) to be restrained
1c) (Piel) to withdraw, draw up


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Referenser (22 st)


2 Moseboken (4)

Ni ska dock kräva samma mängd tegel av dem som förut, minska inte kvoten. De är lata, det är därför de ropar: 'Låt oss gå och offra till vår Gud.'
Gå ut och hämta den bäst ni kan. Det blir inget avdrag på kvoten [Ni ska producera lika mycket tegel som förut].' "
De israeliska förmännen förstod att de var illa ute när de blev tillsagda att arbetsbördan inte skulle lätta. De var tvungna att göra lika mycket tegel varje dag som de gjort tidigare.
Om han tar sig en annan hustru ska hennes mat, hennes kläder och hennes äktenskapliga rättigheter inte förminskas.

3 Moseboken (1)

Men om han helgar sitt fält efter jubelåret ska prästen beräkna åt honom pengarna efter antalet år som återstår till jubelåret, och det ska dras av från värderingen.

4 Moseboken (5)

och dessa män sade till honom: "Vi är orena genom en död mans kropp, därför måste vi stå tillbaka och kan inte föra fram offret till Herren (Jahve) på den bestämda tiden bland Israels söner."
Varför ska vår fars namn försvinna (dö ut) från hans familj bara för att han inte har några söner? Ge oss ett arv bland bröderna till vår far."
Och om de gifter sig med någon av sönerna från de andra stammarna bland Israels söner, då kommer deras arv att tas bort från vår fars arv och läggas till arvet i den stam som de då tillhör, på det sättet tas det bort från lotten med vårt arv.
Och när Israels söners jubelår kommer, då kommer deras arv att läggas till arvet hos den stam som de då tillhör, på det sättet kommer deras arv att tas bort från arvet till våra fäders arv."

5 Moseboken (2)

Ni ska inte lägga något till orden som jag befallt er, inte heller ska ni dra bort något från dem, utan ni ska hålla Herren er Guds (Jahve Elohims) budord (tydliga befallningar) som jag befallt er. [Upp. 22:18-19]
Alla dessa ord som jag befaller er ska ni hålla (vakta, skydda, bevara) för att göra (leva och agera efter) dem. Ni ska inte lägga något till dem och inte ta bort något från dem. [5 Mos 4:2; Upp 22:19]

Job (4)

Ja, du gör gudsfruktan om intet
    och hindrar begrundan (reflektion) inför Gud (El).
Har du lyssnat på Guds (Elohas) rådslut?
    Har du hållit tillbaka visheten till dig själv?
Han undanhåller inte sina ögon från de rättfärdiga,
    utan han sätter dem som kungar på tronen och upphöjer dem.
Han skrapar av vattendropparna,
    för att sila fram regn till dimman,

Predikaren (1)

Jag vet att vad än Gud (Elohim) gör, varar det för evigt. Ingenting kan läggas därtill, inte heller kan något dras därifrån, för så har Gud (Elohim) gjort (ordnat) det för att man ska vörda (frukta, ha gudsfruktan) inför honom. [Predikarens dubbla "jag vet" (vers 12 och 14) verkar fungera som en kontrast till "jag har sett" (vers 16, 16, 22). Det han har sett kommer från observation och erfarenhet, medan "vetandet" kommer från intuitiv kunskap.]

Jesaja (1)

Han har gått upp till templet [eller en stad som kallades Bait] och till Divon,
    till de höga platserna för att gråta över [berget] Nebo [där avgud Chemosh tillbads, se även 5 Mos 34:1]
    och över Medeva [stad öster om Jordanfloden, se 4 Mos 21:30; Jos 13:9, 16].
Moab [hela landet] skriker (i sorg, smärta och chock);
    varje huvud är skalligt, varje skägg är avrakat [som tecken på sorg].

Jeremia (2)

Så säger Herren (Jahve): Stå på gården i Herrens (Jahves) hus och tala alla dessa ord till Juda städer som kommer för att tillbe i Herrens (Jahves) hus, alla de ord som jag befaller dig att tala till dem, förminska inte ett enda ord.
Alla huvuden är kala och alla skägg avklippta, alla händer är fårade och på länderna är säcktyg.

Hesekiel (2)

Så sant jag lever, förkunnar (säger, proklamerar) Herrarnas Herre (Adonaj Jahve): Eftersom du har orenat min helgedom med alla dina avskyvärda ting och med alla dina styggelser, ska jag även med säkerhet förminska dig och inte skona mitt öga och även jag ska inte ha något medlidande.
Se därför har jag sträckt ut min hand över dig och har förminskat ditt underhåll och gett dig till deras vilja som hatar dig, filistéernas döttrar som skäms för dig för dina oanständiga vägar.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.