0544 – אֹ֫מֶן (omen)

trofasthet


Typ:
Substantiv Substantiv
 
mask. maskulinum
 
Hebreiska: אֹ֫מֶן (omen)
Uttal: å-men    Lyssna
Talvärde: 741 (1 + 40 + 700)    ord med samma talvärde
Ursprung: från H0539 (אָמַן)
Användning: 1 ggr i GT

Ursprung

från H0539 (אָמַן):

אָמַןamanH0539tro, vara trogen, stå fast, vara en pelare

Ordstam

Ord med omen som rot:

אׇמְנָהomnahH0545uppväxt
אׇמְנָםomnamH0551är sant, visst

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

faithfulness
truth

Engelsk beskrivning

1) faithfulness


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis
-1


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com rapportera ett problem

Användning i GT


1
Totalt    1

Referenser (1 st)


Jesaja (1)

[Kapitel 13-24 beskriver Guds domar över nationer och städer. Hela kapitel 25 är en lovsång till Härskarornas Herre som kuvar sina fiender och uppenbarar sig som kung på Sions berg (Jes 24:23) inför hela jorden, till stor glädje och tröst för alla som väntar på honom.]
Herre (Jahve), du är min Gud (Elohim)!
Jag vill upphöja dig, jag vill prisa ditt namn!
För du har gjort något underbart (ett förunderligt mirakel) [Jes 9:6],
[dina] beslut (visa rådslut, planer) sedan urminnes tid är [uppfylls/står fast i] trofast sanning.
[På hebreiska avslutas meningen: emonah omen. Bägge orden (trofasthet och sanning/trovärdighet) springer ur verbet aman – att tro, förtrösta, bekräfta, stödja, bygga upp, vårda, fostra och stå fast. När hebreiskan upprepar ord är det för att betona och understryka. Ordet för beslut (hebr. etsah) står i plural (hebr. esot) och kan syfta på "alla Guds rådslut", men pluralformen kan även betona att något är helt oundvikligt, som t.ex. i Jes 53:9, där ordet för död är i plural. Pluralformen esot och det dubbelbetonade emonah omen, understryker och förstärker hur absolut kompromisslöst sanna och trofasta Guds visa rådslut är. Se även Jes 37:26; 42:9; 46:10.]Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.