0529 – אֵמֻן (emon)

trohet, pålitlighet, ärlighet


Typ:
Hebreiska: אֵמֻן (emon)
Ursprung: from H539 (אָמַן)
Användning: 8 ggr i GT

Engelsk översättning

faithful
faith(-ful), truth

Engelsk beskrivning

1) faithfulness, trusting
1a) faithful, trusty (as adj.)


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
1
2
3
1
Totalt    8

Passager (8 st)


Han sade: "Jag ska gömma mitt ansikte för (från) dem.
    Jag ska se vilket deras slut blir,
    för de är en bakvänd (upp och nervänd, avig, på tvären) generation,
    söner som saknar trofasthet (är utan trohet eller rättrogenhet).
Vi är de mest fridsamma och trogna i Israel, och du försöker förgöra en moderstad (viktig central stad) i Israel. Varför vill du förstöra Herrens arv.
[Psalmen inledes med ett desperat rop på hjälp. Det hebreiska ordet för frälsning som används sextio gånger i Psaltaren är Yeshua, det hebreiska namnet på Jesus. Psaltarpsalmerna pekar på var vår frälsning finns.] Hjälp, Herre (Jahve)...
    för [det verkar som om] troheten är borta (det finns inga fromma längre),
    de lojala (trofasta) [människorna] finns inte kvar bland människorna (människors barn, ordagrant "Adams barn").
Älska Herren (Jahve), alla ni hans trogna (fromma, lojala) följare!
    Herren (Jahve) bevarar de trogna,
    men han lönar (kompenserar) i fullt mått den högmodige (arrogante). [Även om betydelsen att Gud kommer straffa den högmodige är den exakta betydelsen svåröversatt. Lönar är hebreiska salem som har samma rot som ordet shalom. Det handlar om att Gud gör något fullständigt och helt. Sedan följer hebreiska al-jeter som kan betyda "fullt mått" eller "med en bågsträng" och då blir betydelsen "med exakthet", som en pil på en bågsträng skjuts iväg och träffar sitt mål. En annan möjlig betydelse är att det väntar en "belöning" i proportion till deras högmod.]
En ogudaktig budbärare faller i olycka,
    men en trogen ambassadör kommer med helande.
Ett ärligt vittne ljuger inte,
    men ett falskt vittne andas ut lögner [ljuger lika ofta och naturligt som han andas].
Många människor ropar ut hur nådefulla de är (säger sig ha kärleksfull omsorg – hebr. chesed), men en trofast (pålitlig) person – vem kan finna en sådan?
Öppna portarna [Ps 24:7, 9; 118:19; Upp 21:22‑27; 22:14],
    så att det rättfärdiga folket (den rättfärdiga nationen) kan komma in
    – [de] som vakar (skyddar, bevarar – som en väktare) över trofastheten (sanningarna; plural – all sanning; på sanningens alla områden).Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.