0543 – אָמֵן (amen)

amen, det är sant, låt det ske så


Typ:
Adverb Adverb
 
Hebreiska: אָמֵן (amen)
Uttal: a-men    Lyssna
Talvärde: 741 (1 + 40 + 700)    ord med samma talvärde
Ursprung: från H0539 (אָמַן)
Användning: 30 ggr i GT

Beskrivning

En stark bekräftelse av det som sagts. Ibland dubblerad för betoning (4 Mos 5:22; Neh 8:6; Ps 41:14; 72:19). Ordet transkriberas även i NT på grekiska amen (ἀμήν), se Matt 5:18.

Ursprung

från H0539 (אָמַן):

אָמַןamanH0539tro, vara trogen, stå fast, vara en pelare

Ordstam

Ord med amen som rot:

אֲמָנָהamanahH0548fast

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet amen till följande:

ἀληθῶςalethosG0230förvisso, i sanning, verkligen
ἀμήνamenG0281amen
γίνομαιginomaiG1096vara, ske, bli, bli gjort, komma

Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Partikel – demonstrativ Partikel demonstrativ (förstärkning, stark känsla)
-30


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com Rapportera ett problem

Referenser (30 st)


4 Moseboken (2)

och detta vatten som förorsakar förbannelsen ska vara i dina tarmar och få din mage att svälla upp och ditt lår att ramla av (ta bort din förmåga att bli gravid)',
och kvinnan ska säga: 'Amen, amen.' [Dvs. instämma och hålla med.]

5 Moseboken (12)


"Förbannad är den man som gör en skuren eller gjuten avgud, en styggelse för Herren (Jahve), ett arbete av en hantverkares hand, och sätter upp den i hemlighet." [2 Mos 20:2–3]
Och hela folket ska svara och säga: "Amen" (det är sant, låt det ske så).
"Förbannad är den man som vanärar sin far och sin mor." [2 Mos 20:12]
Och hela folket ska säga: "Amen" (det är sant, låt det ske så).
"Förbannad är den man som flyttar sin grannes landmärke." [5 Mos 19:14; Job 24:24; Ords 23:10–11; Hos 5:10]
Och hela folket ska säga: "Amen" (det är sant, låt det ske så).
"Förbannad är den man som låter den blinde gå vilse på vägen." [3 Mos 19:14]
Och hela folket ska säga: "Amen" (det är sant, låt det ske så).
"Förbannad är den man som förvränger rätten för främlingen, den faderlöse och änkan."
Och hela folket ska säga: "Amen" (det är sant, låt det ske så).
"Förbannad är den man som ligger med sin fars hustru [styvmor],
för det är att blotta hans fars vinge [hörntofs – auktoritet, se 1 Sam 24:1–7]." [3 Mos 18:7–8; 20:11]
Och hela folket ska säga: "Amen" (det är sant, låt det ske så).
"Förbannad är den man som ligger med någon form av djur." [2 Mos 22:19; 3 Mos 18:23; 20:15]
Och hela folket ska säga: "Amen" (det är sant, låt det ske så).
"Förbannad är den man som ligger med sin syster,
hans fars dotter eller hans mors dotter." [3 Mos 18:9, 11; 20:17]
Och hela folket ska säga: "Amen" (det är sant, låt det ske så).
"Förbannad är den man som ligger med sin svärmor." [3 Mos 18:17; 20:14]
Och hela folket ska säga: "Amen" (det är sant, låt det ske så).
"Förbannad är den man som slår sin granne i hemlighet."
Och hela folket ska säga: "Amen" (det är sant, låt det ske så).
"Förbannad är den man som tar en muta för att dräpa en oskyldig person." [3 Mos 23:8]
Och hela folket ska säga: "Amen" (det är sant, låt det ske så).
"Förbannad är den man som inte bekräftar orden i denna undervisning
genom att göra (hålla, efterleva) dem."
Och hela folket ska säga: "Amen" (det är sant, låt det ske så).

1 Kungaboken (1)

Och Benajaho, Jehojadas son, svarade kungen och sa: "Amen, så säger Herren (Jahve) Gud (Elohim), min konungs Herre (Adonaj).

1 Krönikeboken (1)

Välsignad är Herren (Jahve), Israels Gud (Elohim),
från evighet till evighet,
Och allt folket sa:
"Amen!" och prisade (lovade) Herren (Jahve).
[Första strofen är identisk med Ps 106:48. Uppmaningen i den andra att alla folk ska säga "Amen", är omskriven och beskriver hur alla folk nu gör detta.]

Nehemja (3)

Jag skakade min mantel och sa: "Så ska Gud skaka bort varje man från hans hus och från hans arbete som inte fullföljer sitt löfte, på detta sätt ska han skakas bort." Och hela församlingen sa: "Amen" och prisade Herren (Jahve). Och folket gjorde i enlighet med detta löfte.
Esra välsignade Herren (Jahve), den store Guden (Elohim), och hela folket svarade "Amen, amen" medan de lyfte upp sina händer och de böjde sina huvuden och föll ner inför Herren (Jahve) med sina ansikten mot marken.

Psaltaren (7)

[Den första boken avslutas med lovprisning. Strofen återkommer även i avslutningen av Bok 2, 3 och 4, se Ps 72:18–20; 89:53; 106:48.]
Välsignad är Herren (Jahve), Israels Gud,
från evighet till evighet!
Amen och amen.
Välsignat är hans härliga Namn för evigt.
Må hans ära [närvaro] fylla hela jorden!
Amen och amen.
[Den tredje boken avslutas med lovprisning. Strofen återkommer även i avslutningen av Bok 1, 2 och 4, se Ps 41:14; 72:18–19; 106:48.]
Välsignad är Herren (Jahve) för evigt!
Amen och amen.
Välsignad är Herren (Jahve), Israels Gud (Elohim)
från evighet till evighet,
låt alla människor säga:
Amen! Prisa Herren (lova Jah – hebr. hallelu jah)!

Jesaja (2)

så att den som välsignar sig i landet [Israel]
ska välsigna sig med Guds sanning (hebr. Elohim Amen),
och den som svär en ed i landet
ska svära vid Guds sanning (hebr. Elohim Amen),
eftersom de tidigare bekymren (all ondska, synd och sjukdom) är bortglömda,
eftersom de är dolda för mina ögon.
[Nu ser Gud allting genom det Jesus gjorde på korset och därför är allting dolt bakom korset, Jesu försoning, så att Gud inte längre kan se det. Här används amen som ett adjektiv. Det betyder fast, sann och pålitlig. Här är formas ännu ett Gudsnamn, Gud Amen – han som håller sitt löfte och är pålitlig.]

Jeremia (2)

för att jag ska stadfästa eden som jag avlade till era fäder, till att ge dem ett land som flyter av mjölk och honung, som det är idag.
Och jag svarade och sa: "Amen Herre (Jahve)."
och profeten Jeremia sa: "Amen! Herre (Jahve) gör så! Må Herren (Jahve) resa upp dina ord som du har profeterat och föra tillbaka redskapen från Herrens (Jahves) hus och alla dem som burits bort i fångenskap, från Babel till denna plats!Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.