2518 – καθεύδω (katheudo)

sova


Typ:
VERB
Grekiska: καθεύδω (katheudo)
Uttal: kath-yoo-do
Talvärde: 1239 (20 + 1 + 9 + 5 + 400 + 4 + 800)    ord med samma talvärde
Ursprung: Från G2596 och heudo (to sleep)
Användning: 22 ggr i NT

Motsvarande hebreiska/arameiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till katheudo :

יָשַׁבjashavH3427sitta, bo, vistas
יָשֵׁןjashenH3462sova
שָׁכַבshachavH7901ligga ner

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

sleep (22)

Engelsk beskrivning

 1. To fall asleep, drop off to sleep.
 2. To sleep.
  1. To sleep normally.
  2. Euphemistically, to be dead.
  3. Metaphor.
   1. To yield to sloth and sin.
   2. To be indifferent to one's salvation.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Referenser (22 st i TR)


Matteusevangeliet (7)

Plötsligt uppstod en våldsam storm (ordagrant "jordbävning", betonar att det var en okontrollerbar kraft) på sjön, så att vågorna slog över båten. Trots detta sov Jesus.
då sade han: "Gå härifrån! Flickan [som var tolv år, se Mark 5:42] är inte död, hon sover." Då hånskrattade de åt honom.
Medan alla låg och sov kom hans fiende och sådde falskt vete [rajgräs, ett ogräs med giftig frukt som är snarlikt vete] på åkern mitt bland vetet och gick sedan sin väg.
När brudgummen dröjde, blev alla sömniga (dåsiga) och somnade.
När han kom tillbaka till lärjungarna [Petrus, Jakob och Johannes] och fann dem sovande, sade han till Petrus: "Så ni orkade inte ens hålla er vakna en timme med mig?
När Jesus kom tillbaka fann han dem sovande igen. Deras ögon var så tyngda av sömn.
Sedan kom han tillbaka till lärjungarna och sade till dem: "Ja, ni sover fortfarande och vilar er. Men nu är stunden här då Människosonen ska överlämnas i syndares händer.

Markusevangeliet (8)

Han sover på natten och går upp på dagen, och under tiden gror säden och växer till i längd. Hur [och varför växer säden]? Det vet han inte.
men han [Jesus] låg i aktern och sov på en dyna. Då väckte de honom och sade: "Mästare, bryr du dig inte om att vi går under?"
När han gått in sade han till dem: "Varför denna uppståndelse och gråt? Den lilla flickan har inte dött, hon sover."
Annars kan han komma plötsligt och finna att ni sover.
När han kom tillbaka [till Petrus, Jakob och Johannes en timma senare] och fann att de sov sade han till Petrus: "Simon, sover du? Orkade du inte ens hålla dig vaken en timme?
När han kom tillbaka fann han dem igen sovande eftersom deras ögon var så tyngda av sömn. De visste inte vad de skulle svara honom.
Han kom tillbaka för tredje gången och sade till dem: "Sover ni fortfarande och vilar er? Det räcker. Timmen har kommit, nu ska Människosonen överlämnas i syndarnas händer.

Lukasevangeliet (2)

Alla grät och sörjde henne.
    Men Jesus sade: "Gråt inte, för hon är inte död, hon sover."
Då sade han till dem: "Varför sover ni? När ni stigit upp [rest på er] – be att ni inte skulle komma i (gå in i) frestelse." [Detta händer flera gånger, se Matt 26:39–44.]

Efesierbrevet (1)

Därför säger han [det är för den anledningen som det heter]:
Vakna du som sover!
Och stå upp från de döda,
    så ska den Smorde (Messias, Kristus) lysa över dig.
[Fritt citerat från Jes 26:19; 60:1–2. Strofen kan vara tagen från en tidig hymn.]

1 Thessalonikerbrevet (4)

Låt oss därför inte sova som de andra, utan hålla oss vakna och nyktra.
De som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten.
Han dog för oss för att vi ska leva tillsammans med honom, vare sig vi nu är vakna (levande) eller insomnade (döda) [när Jesus kommer tillbaka].Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.