Daniels bok

bloggimage

Nu finns Daniels bok i en första provversion på nätet. Boken inleds med att Daniel tillfångatas och förs till Babylon som tonåring 605 f.Kr. Han utsätts för en massiv påverkan av den babyloniska kulturen, men behåller sin tro på den levande Guden. Huvudtemat är att Gud har kontroll över världshistorien och hur en troende kan leva efter Guds vilja i en orättfärdig värld.

 

Några exempel

Så här ser texten ut på hemsidan i Kärnbibelns bibelläsare. Till höger visas alla kapitel och rubriker i boken så man lätt ser var man är och kan navigera i innehållet. Läser man på mobil med mindre skärm finns innehållsförteckningen i bokens introduktion.

Kartor och illustrationer hjälper till att förklara texten.

Även arkeologiska fynd finns med. Nedan är en bild från en av de många tegelstenar med Nebukadnessars namn på.

 

Om Daniels bok

Temat i Daniels bok är att Gud har kontroll över världshistorien och hur en troende kan leva efter Guds vilja i en orättfärdig värld. Daniel föddes omkring 620 f.Kr. då Josia, som var en god kung, regerade i Jerusalem, se 2 Kung 22:1. Daniel växer upp mitt i ett väckelseskeende där kung Josia avskaffar avgudadyrkan och lokala offerplatser. En utlösande faktor för det andliga uppvaknandet var att under renoveringen av templet i Jerusalem hittades 622 f.Kr. en gömd kopia av Femte Mosebok eller mer troligt alla de fem Moseböckerna, se 2 Kung 22:3-13. Samtida med Daniel är profeterna Jeremia, Joel, Habackuk och Sefanja. Det är inte otroligt att Daniel som ung grabb har varit på samlingar där Jeremia predikat.

Enkel struktur:
1. Daniel i Babylon, kap 1-6
2. Daniels syner i Babylon, kap 7-12

Struktur - språk och tema
Boken är skriven på två språk, hebreiska och arameiska. Det första kapitlet fram till några verser in i det andra är på hebreiska. Sedan följer ett stycke från 2:4 fram till och med kapitel 7 på arameiska, det babyloniska språket. Boken avslutas med fem kapitel på hebreiska. Sektionen på arameiska har också en fin kiastisk struktur med tre par som tematiskt hör ihop. En alternativ struktur framträder om man delar in boken på språk och tema:

1. HERBREISKA, kap 1
Daniel och hans tre vänner vägrar ge upp sin judiska identitet.

2. ARAMEISKA, kap 2-7
Dröm - kungens dröm om en staty, kap 2
Vägrar tillbe riket - Daniels tre vänner i den brinnande ugnen, kap 3
Dröm - Nebukadnessars högmod, kap 4
Dröm - Belshassars högmod, kap 5
Vägrar tillbe kungen som gud - Daniel i lejongropen, kap 6
Dröm - Daniels dröm om fyra odjur, kap 7

3. HERBREISKA, kap 8-12
Tre visioner - när ska Gud återupprätta det judiska folket?