Bokstaven "H" i Abrahams och Saras namn

bloggimage

I första Moseboken kapitel 17 kan man läsa om hur Gud ger Abram och Sara nya namn. Det är nu tjugofyra år sedan Gud hade gett dem löftet om ett barn. De har själva försökt "hjälpa Gud" och tjänstekvinnan Hagar har fött sonen Ismael. När Gud talar igen och förnyar sitt löfte är Ismael tretton år gammal, och Abraham 99 år gammal.

Det är alltså så här situationen ser ut när Gud talar till Abram och Sara och ger dem nya namn. Det är hopplöst, de har försökt själva och nu är allt bara en enda stor röra i deras familj.

Då griper Gud in (1 Mos 17:1) och visar sig för Abram och säger att han ska hålla sig till Gud. Han lovar också att gå in ett förbund och försäkrar igen att Abram ska bli en fader för många folk. Abram blir överväldigad och faller ner på marken. I vers fem så får han ett nytt namn:

Du ska inte längre heta Abram, utan ditt namn ska vara Abraham

i vers femton får även Sara ett nytt namn:

Din fru ska inte längre heta Sarai, utan hennes namn ska vara Sarah

Gud lägger alltså till bokstaven "H", på hebreiska "he", i Abrams namn så det blir Abraham, och Sarai blir Sarah. Vad är det för speciellt med det? Av alla hebreiska bokstäver, varför just ett H?

Vad är speciellt med bokstaven "H"?

Vad är det då som är speciellt med den femte hebreiska bokstaven H - "He".

Symbolen kan betyda staket, inhägnad och ande. Anledningen till att det betecknar ande kommer ifrån hur bokstaven uttalas.

Det är ett ljud där man inte använder tungan för att forma bokstaven. Om man ska putsa ett par glasögon och blåser ut luft, då får man fram uttalet för bokstaven "He".

Så Gud lägger nu till bokstaven h i Abram och Saras namn.

När Gud ändrar Abram till Abraham, och Sara till Sarah så är det en illustration på att han ger sin ande till dem. På samma sätt som Gud blåste in sin livsande i den första människan, blåser nu Gud in sin ande i Abraham och Sarah!

Det som förut var omöjligt är nu möjligt - med Guds hjälp ska de få se löftet Gud gett dem gå i uppfyllelse!