Kedarlaomer
Någon sorts härskare Nämns i Bibeln vid namn

Tidsperiod: Abraham-Mose (2000 – 1400 f.kr.)
Ålder: -
Engelska namn: ChedorlaomerAnvändning i Bibeln


Kedarlaomer H3540
כְּדׇרְלָעֹמֶר (Kedarlaomer)
6 ggr i GT
Totalt    6 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Referenser (5 st)

Filter:

Endast vid namn (5)
Endast nyckelverser (5)
Dölj genitiv (5)
Det hände sig i de dagar då
Amrafel var kung i Shinar [Babylon],
Arioch var kung i Ellasar [troligtvis i Mesopotamien],
Kedarlaomer var kung i Elam [nuvarande Iran]
och Tidal var kung i Gojim [pluralformen av gojim används generellt för hednanationer].
I 12 år tjänade de Kedarlaomer [kungen i Elam], men i det 13:e året gjorde de uppror.
Och i det 14:e året kom Kedarlaomer och de kungar, som var med honom, och de slog rafaéerna i Asterot-Karnaim och suséerna i Ham [troligtvis tel Ham i närheten av Irbid i nuvarande Jordanien] och eméerna ["skräck-folket"; ett resligt folkslag (jättar) i Moab, se 5Mos2:10–11] i Save-Kirjataim
mot Elams kung Kedarlaomer, Gojims kung Tidal, Shinars kung Amrafel och Ellasars kung Arjok – fyra kungar mot fem.
När Abram hade kommit tillbaka efter att ha slagit Kedarlaomer och kungarna som var med honom, gick Sodoms kung ut för att möta honom i Shavedalen, det vill säga Kungadalen [alldeles i närheten av Jerusalem].