Nämns i Bibeln vid namn
Kedar

Namnet betyder mörk.

Tidsperiod: David-fångenskapen (1000 – 586 f.Kr.)
Ålder: -
Alt. namn/stavningar: Qedar
Engelska namn: Kedar
Far: Ismael
Syskon: Nevajot, Adbeel, Mivsam, Mishma, Doma, Massa, Hadad, Teima, Jetur, Nafish, Kedma, Machalat

  Visa Kedar i stora familjeträdet

Rapportera ett problem

Användning i Bibeln


Qedar H6938
קֵדָר (Qedar)
Betyder: mörk
12 ggr i GT
Totalt    12 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Familjeträd

Släktträdet visar Kedars föräldrar, barn och barnbarn. Visa Kedar i stora familjeträdet

 • Ismael
  • Kedar

   barn nr: 2

De symboler som används är:

 • Man

  hustru

 • Kvinna
 • Ingår i Jesu släktled
 • Härskare/ledare
 • flera personer
Referenser (11 st)

Filter:

Endast vid namn (11)
Endast nyckelverser (1)
Dölj genitiv (2)
Och detta är namnen på Ismaels [tolv] söner efter deras namn enligt deras släktled. Ismaels förstfödde
Nevajot
och Kedar
och Adbeel
och Mivsam
Detta är deras släkttavla:
Nebajot, Ismaels förstfödde, dessutom Kedar, Adbeel och Mibsam,
Ve mig eftersom jag vistas i Meshech [långt i norr],
jag bor bland Kedars tält [i den arabiska öknen sydost om Israel].
[Meshech är namnet på ättlingar till Noa som bodde norrut, antingen i norra Israel eller i trakten av Armenien. Deras namn nämns ofta tillsammans med Tubal och Magog, se 1 Mos 10:2 Ordet betyder att dra upp som en fisk ur vattnet eller en rot ur jorden, eller rita ut ett spår, dra upp en linje. Men det kan också betyda en sådd eller en besittning.
Kedar var Ismaels son, se 1 Mos 25:14. Ordet betyder "mörk". Genom att ange områden i norr och öster visar psalmisten hur han är som en nomad, borta från landet.]
Jag är svart (solbränd) [har arbetat med kroppsarbete utomhus], men vacker – ni Jerusalems döttrar,
[svart] som Kedars [mörka] tält [vävda av svart gethår],
[vacker] som Salomos draperier (tält).
För så har Herren (Adonaj) sagt till mig: "Inom ett år, så som en inhyrd [noggrant] räknar år, ska Kedars härlighet [område i norra Arabien] falla,
och återstoden av antalet bågskyttar, de mäktiga männen av Kedars söner, ska förminskas, för Herren (Jahve) Israels Gud (Elohim) har talat."
Låt öknen och dess städer lyfta upp sina röster,
byarna som Kedar bebor [en nomadstam i norra Arava mellan Edom och Babylon],
låt Selas [Edoms huvudstad, troligtvis nuvarande Petra] invånare jubla,
låt dem ropa från bergens toppar.
Alla Kedars fårhjordar [i den arabiska öknen, öster om Syrien] ska samlas till dig,
Nevajots hjortar [öster om Jordan] ska bli tillgängliga som offer.
De ska bli offer som ger nåd (villkorad nåd – hebr. ratson) på mitt altare,
när jag ska förhärliga mitt majestätiska tempel.
[Både Nevjaot och Kedar var söner till Ismael, se 1 Mos 25:13. De var nomader och fåraherdar som bosatte sig öster om Jordanfloden. Den assyriska kungen Ashurbanipal (regerade 669-632 f.Kr.) nämner om en militärkampanj mot Kedar, se även Jes 21:16.]
[väst] över till ketiternas öar [Cypern] och se [fråga om detta har hänt],
och sänd [någon österut] till Kedar [beduinstammarna i Syriens öken, se 1 Mos 25:13; Jer 49:28–29; Höga V 1:5] och [be dem] undersök noggrant,
och se om något sådant har skett där.
Till Qedar och till Chatsors kungarike som Nebukadnessar, Babels kung slog. Så säger Herren (Jahve): Res dig, gå upp mot Qedar och ödelägg österns söner.
Araberna och alla Kedars furstar var din hands köpmän, med lamm och baggar och getter, i detta var de dina köpmän.