8414 – תֹּ֫הוּ (tåho)


Typ:
Hebreiska: תֹּ֫הוּ (tåho)
Ursprung: from an unused root meaning to lie waste
Användning: 20 ggr i GT

Engelsk översättning

formlessness
confusion, empty place, without form, nothing, (thing of) nought, vain, vanity, waste, wilderness

Engelsk beskrivning

1) formlessness, confusion, unreality, emptiness
1a) formlessness (of primeval earth)
1a1) nothingness, empty space
1b) that which is empty or unreal (of idols) (fig)
1c) wasteland, wilderness (of solitary places)
1d) place of chaos
1e) vanity


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
1
2
3
1
11
1
Totalt    20

Passager (20 st)


Jorden (materien) var formlös (i kaos, oordning) och tom (omätbar), och det stora djupet var i mörker. Guds Ande rörde sig varsamt (svävade, ruvade) över vattnen (haven, vätemolnen – hebr. maim). [Bibeln använder den vetenskapligt korrekta termen vattnen, utifrån de ord som fanns att tillgå, för att beskriva universum som vi nu vet består till 90% av väteatomer. När kemister på 1700-talet upptäckte vätet skapade forskarna nya ord i våra språk som beskriver ämnets vätande egenskaper. Svenska ordet väte härstammar från verbet att väta, engelska hydrogen betyder "vattengöraren" och tyska wasserstoff betyder "vattenämnet", osv. I modern hebreiska skapades ordet maimn (bibelhebreiskans ord för vatten maim, följt av bokstaven Nun), vilket ger den ordagranna betydelsen "vattengöraren".]
Han (Herren) hittade honom (Israel) i ett ökenland,
    på avskrädeshögen i en vindpinad vildmark.
Han omslöt (gav beskydd åt) honom,
    han tog hand om (förbarmade sig över) honom,
    han behöll (bevarade) honom som sin ögonsten (ordagrant: vaktade honom som pupillen i sitt eget öga).
och vänd er inte bort, för då går ni efter fåfänga ting som inte kan ge vinning eller befria, för de är fåfänga.
Han expanderar (spänner ut) norr över tomrummet, han hänger upp jorden på ingenting. [Här ser vi ett exempel på hur Bibeln talar om sådant som bara modern fysik kan förklara.]
Han utgöt förakt över furstar och lät dem vandra i meningslöshet,
    där det inte fanns någon väg. [I marginalen finns ett inverterat Nun (׆), se inledningen.]
Nedbruten är tomhetens ort (samlingsplatsen har blivit öde),
    alla hus är stängda så att ingen kan komma in.
Borta är också de som vittnade falskt mot de oskyldiga (de som genom sitt anklagande ord fick en människa att ses som en syndare och lagöverträdare), som snärjde den som medlade i porten [där de äldste dömde] och undanhöll den oskyldiges rätt genom falska anklagelser.
Men pelikanen och rördrommen ska besitta det,
    och ugglan och korpen ska bo där,
och han ska sträcka ut förvirring
    över det och tomhetens lod.
Alla länder är intet inför honom,
    de räknas av honom som ting utan värde och är fåfänga.
Som gör furstar till intet,
    han gör jordens domare till ingenting.
Se, allesammans, deras arbete är förgängligt (tomhet, ingenting),
    deras gjutna beläten (avgudar) är vind och förvirring.
De som gör en skuren avbild är alla fåfänga,
    och deras ljuvliga ting ger ingen framgång (fördel)
och deras egna vittnen ser ingenting
    och vet ingenting (saknar kunskap) för att de ska skämmas.
För så säger Herren (Jahve)
    som skapat himlarna (universum),
han är Gud (Elohim)
    som har format jorden och gjort den,
han grundade den,
    han skapade den inte förgäves,
han formade den för att bli bebodd:
    "Jag är Herren (Jahve) och det finns ingen annan."
Jag har inte talat i hemlighet,
    på en plats i mörkrets land,
jag sade inte till Jakobs säd:
    "Sök mig förgäves".
Jag Herren (Jahve) talar rättfärdighet,
    jag förkunnar ting som är rätt.
Men jag svarade: "Jag har ansträngt mig (arbetat) förgäves,
    jag har använt min styrka till tomhet och fåfänglighet,
men likväl (med säkerhet) är min rätt hos Herren (Jahve)
    och min lön (belöning) hos min Gud (Elohim)."
Ingen kungör i rättfärdighet
    och ingen dömer i sanning.
De har sin tillit i fåfänglighet och talar lögn,
    de föder fram ondska och bär fram missgärning.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.