8138a – שָׁנָה (shana)


Typ:
Hebreiska: שָׁנָה (shana)
Ursprung: a primitive root
Användning: 14 ggr i GT

Engelsk översättning

to change
do (speak, strike) again, alter, double, (be given to) change, disguise, (be) diverse, pervert, pref

Engelsk beskrivning

1) change, alter
1a) (Qal) to change
1b) (Piel) to change, alter
1c) (Pual) to be changed, mollified
1d) (Hithpael) to disguise oneself


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (14 st)


Vin serverades i gyllene bägare, alla i olika utföranden, och det kungliga vinet flödade över i överensstämmelse med kungens rikedom.
Jungfrun [Ester] behagade honom [Hege] och hon vann hans välvilja (blev vänligt bemött). Han gav henne omgående hennes skönhetsbehandlingar (rengörande behandlingar; med tvål, salvor och parfymer) och hennes ranson [troligen den kost hon blev tilldelad] och de sju tärnorna som var utvalda för henne från kungens hus (hushåll) och han flyttade henne och hennes tärnor till den bästa platsen i kvinnornas hus.
Haman sade till kung Ahasveros (Xerxes): "Det finns ett särskilt folk [judarna] utspritt och skingrat bland folken i alla provinser i ditt kungarike. Deras lagar skiljer sig från dem hos alla andra folk, de håller inte heller kungens lagar. Därför gagnar det inte kungen att bevara (tolerera) dem.
Av David, när han spelade vansinnig (ordagrant: "förändrade sitt sinne") inför Abimelek [troligtvis en titel på filistéeiska kungar i Gazaområdet, se 1 Mos 20:2; 26:1], som drev bort honom [David], och han kunde undkomma (gå därifrån). [Bakgrunden till denna psalm är att David har besegrat filistéernas Goliat, se 1 Sam 17. Kvinnorna i Israel sjöng: "Saul har slagit tusen, David tiotusen", se 1 Sam 18:7. Detta gjorde David populär vilket skapade avundsjuka hos Saul. Med tiden växte hatet och David flyr från honom. I fruktan för Saul sökte David skydd hos filistéernas kung i Gat, Goliats hemstad. Väl där börjar ryktet sprida sig om vem han är och han drabbas av fruktan. David spelar galen och släpps fri, se 1 Sam 21:10‑15. I Samuelsboken är den filistéiska kungens namn Akish, 1 Sam 21:10, men här i psalmen kallas han Abimelek. Den sista delen av namnet är "melek", vilket betyder kung på hebreiska. Abimelek är troligtvis en generell titel på filistéiska kungar i Gazaområdet, på samma sätt som Roms kejsare eller Egyptens farao. Namnet Abimelek gör även att tankarna går till två händelser ungefär tusen år tidigare i samma område, se 1 Mos 20:2; 26:1. Abraham och Isak försökte också förleda en kung som hette Abimelek. Att samma namn används gör att deras berättelser också finns med som en bakgrund. Den som läser eller hör psalmen uppmuntras att tänka sig in i hur Abraham, Isak och David har konfronterat sin fruktan. Nyckeln till befrielse är att frukta Gud mer än människor, att lyda Gud mer än människor, se Apg 5:29.]
-
Jag säger [svarar och tänker högt]: Det smärtar mig att den Högstes (Elions) högra hand
    kan förändras (ordagrant "bytas ut", syftar på att den inte alltid gör likadant eller tycks vara overksam).
Mitt förbund ska jag inte vanhelga,
    inte heller ändra på det som gått över mina läppar (ångra eller ändra på något som jag sagt).
Min son (barn), frukta Herren (Jahve) och kungen,
    och associera dig inte med rebeller (upprorsmän).
Sådana [kungar] kan, i fyllan, inte skilja på rätt och fel,
    och människorna som är beroende av dem råkar illa ut.
För jag är Herren (Jahve) och jag förändras inte. Ni Jakobs söner (barn) det är inte ute med er.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.