6341a – פַּח (pach)


Typ:
Hebreiska: פַּח (pach)
Ursprung: from H6351 (פָּחַח)
Användning: 25 ggr i GT

Engelsk översättning

snare
gin, (thin) plate, snare

Engelsk beskrivning

1) bird trap, trap, snare
1a) bird trap (literal)
1b) of calamities, plots, source or agent of calamity (fig.)


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
2
9
2
1
3
3
2
2
Totalt    25

Passager (25 st)


Låt Herren göra så att det regnar glödande kol och svavel över de gudlösa,
    en brännande het vind är vad de förtjänar (ordagrant "är deras bägares del"). [Det är Davids önskan att Herren dömde de ogudaktiga på en gång. Eld och svavel för tankarna till domen över Sodom och Gomorra och domen mot Gog, se 1 Mos 19:24; Hes 38:22.]
Låt deras bord framför dem bli en snara,
    och deras frid (säkerhet, trygga förhållanden) bli en fälla för dem.
För han räddar (utan tvekan ska han rycka bort) dig från fågelfångarens snara (jägarens nät),
    från dödlig pest (förödande farsot). [Ps 78:50]
De onda har lagt ut en snara för mig,
    men jag vandrar inte bort från dina föreskrifter (påbud, uppdrag – hebr. piqudim).
Vi (vår själ) har flytt som en fågel
    ut ur fågelfångarens snara,
    snaran har gått sönder
och vi har flytt.
De stolta har gömt en fälla och rep för mig,
    de har lagt ut ett nät vid vägkanten (längs med stora rutter),
    de har lagt en snara för mig. Sela. [Antagligen ett avbrott för instrumentalt mellanspel, en paus för att begrunda vad som just har sjungits.]
Bevara mig från snaran som de har lagt ut för mig,
    och från våldsverkarens fälla.
När min ande försvagas i mig,
    känner du mina steg (min väg). På stigen (min välkända upptrampade gångväg) där jag går
    har de gömt en snara (fälla) för mig.
som en fågel som snabbt flyger (hetsas, jagas upp för att flyga) rakt in i ett nät
    och inte vet att det kommer att kosta den livet, förrän pilen (spjutet) tränger in i hans lever (innersta, vitala delar).
Törnen och fällor (snaror) finns längs med den obstinates (falskes, egensinniges) väg,
    den som värdesätter sitt liv håller distans till sådana människor.
För människan känner inte till (saknar intim kunskap om) sin tid.
Som fiskarna fångas i det onda nätet
    eller som fåglarna fångas i snaran,
så snärjs människans söner i en ond tid,
    när det plötsligt kommer över dem.
Han ska vara er helighet,
    men en stötesten [som de snubblar på] och en klippa till anstöt
för både Israels hus
    och en fälla och en snara för Jerusalems invånare.
Terror, avgrundsdjup och fällor är över (drabbar) er
    ni jordens inbyggare.
Och det ska ske att den som flyr från ljudet av terror
    ska ramla ner i avgrundsdjupet,
och den som kommer upp ur (från) mitten av avgrundsdjupet
    ska fångas i en fälla,
för fönstren i höjden är öppna
    och jordens grundvalar skakar.
Fastnar en fågel i en snara på jorden, om det inte finns ett lockbete? [Nej, självklart inte.]
Sprätter en snara upp från marken, utan att ha fångat något? [Nej, självklart inte.]Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.