4912 – מָשָׁל (mashal)


Typ:
Hebreiska: מָשָׁל (mashal)
Ursprung: apparently from H4910 (מָשַׁל) in some original sense of superiority in mental action
Användning: 39 ggr i GT

Engelsk översättning

proverb
byword, like, parable, proverb

Engelsk beskrivning

1) proverb, parable
1a) proverb, proverbial saying, aphorism
1b) byword
1c) similitude, parable
1d) poem
1e) sentences of ethical wisdom, ethical maxims


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (39 st)


Och du ska väcka förundran och bli ett ordspråk och en visa (ett ordspråk) bland alla de folk dit Herren (Jahve) ska leda dig bort. [1 Kung 9:7; Jer 24:9]
Då tog Job till orda och svarade:
Du gör oss till ett ordspråk bland hednafolken,
    en anledning till att de skakar på huvudet åt oss.
Jag vill böja mitt öra till ordspråk (visa ord),
    jag vill förklara (öppna) mina mysterier (mörka och förbryllande ord) vid harpan (kithara, mindre harpa – hebr. kinnor).
Jag klädde mig i sorgdräkt (säckklädnad),
    men jag blev som ett ordspråk för dem.
Jag ska öppna min mun i liknelser,
    jag ska förtälja (berätta om) mysterier (mörka och förbryllande ord) från äldre tider (fordom).
Detta är ordspråk (liknelser, bilder, talesätt, sanningar)
    av Israels kung Salomo, Davids son.
För att ge förståelse (insikt att tolka den djupare meningen) av ordspråk,
    de visas ord och mysterier (mörka och förbryllande ord).
Salomos ordspråk. [Det numeriska värdet av de hebreiska bokstäverna i ordet Salomo är totalt 375 – det exakta antalet verser i 10:1-22:16.]En vis son (barn) är en glädje för sin far,
    men en självsäker dåre till son (barn) är en sorg (bedrövelse, smärta, tyngd) för sin mor.
[Följande sektion, kap 25-29, består av ordspråk som Salomo har skrivit. Kung Hiskia och hans medarbetare har sedan sammanställt dem på 700 f.Kr. Det går att dela upp dem i 130 ordspråk, vilket motsvarar det numeriska värdet av de hebreiska bokstäverna i namnet Hiskia som det är stavat här – Hizqiyah.] Dessa ordspråk är också av Salomo,
    som Judas kung Hiskias män har kopierat (överfört).
Som benen på den lame hänger kraftlösa,
    så är ett ordspråk i munnen på en dåre.
Som en törntagg går in i en drucken mans hand,
    så är ett ordspråk i en [oresonlig] dåres mun.
    [En dåre kan läsa och tala ordspråk, men kan inte hantera det.]
Förutom att Predikaren (läraren, den som talar inför folkskaran – hebr. Kohelet) var vis, lärde han också ut kunskap till folket, ja han funderade (grubblade) och utforskade och satte samman många ordspråk.
ska du kan ta upp dessa glåpord mot kungen i Babel och säga:
"Vilket slut förtryckaren har fått!
    Slut på tortyren (slavdriveriet; den hårda beskattningen)! [Ordet översatt tortyren (hebr. madheva) används bara här och betydelsen är inte helt känd. Det kan härröra från rahav som har med stor förtryckande makt att göra. En annan tolkning är att det kommer från ordet för guld, hebr. zahav, antingen och då antingen syftar på staven i vers 5, eller att det har att göra med beskattning med guldmynt. Den sistnämnda tolkningen gör Septugianta som översätter med gr. epispoudastes, en tillsyningsman som ser till att staten får sin andel av skörd, skatt osv.]
På den dagen ska man ta upp ett ordspråk (liknelse) över dig
    och klaga med en sorgsen klagosång och säga:
"Vi är fullständigt utblottade,
    han ändrade mitt folks del,
hur tar han bort det från mig,
    i småbitar delar han våra fält."
[Genom alla tider har människor undrat över ondskan i världen. Habackuk har ställt frågor till Gud. Först handlade det om ondskan i Juda, se Hab 1:2‑4. Senare undrar han hur Gud kan tillåta Babylon att invadera en nation som i jämförelse i alla fall är mer rättfärdig, se Hab 1:12‑17. Habackuk inser att Gud är allsmäktig och håller sin hand över det som sker, se Jer 1:11‑12.
    Följande stycke är som en sång som de nationer som drabbats av Babylons våld sjunger ut. De sex ve-ropen börjar alla med ett smädande (vers 6, 9, 12, 15, 19a), fortsätter med ett hot (vers 7, 11, 13, 16, 20) följt av kritik (vers 8, 10, 14, 17‑19b).]
Ska inte alla dessa göra ett ordspråk mot honom
    och hånfullt begabba honom och säga:

Ve till den som utpressar

Ve över honom som förökar det som inte är hans! Hur länge?
    Och som fyller sig själv med tunga skulder [alternativ översättning: många löften]!Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.