4912 – מָשָׁל (mashal)

ordspråk, liknelse


Typ:
Substantiv Substantiv
 
mask. maskulinum
 
Hebreiska: מָשָׁל (mashal)
Uttal: ma-shal    Lyssna
Talvärde: 370 (40 + 300 + 30)    ord med samma talvärde
Ursprung: till synes från H4910 (מָשַׁל) in some original sense of superiority in mental action
Användning: 39 ggr i GT

Synonymer

מָשָׁלmashalH4912
(39 ggr)
ordspråk, liknelse
חִידָהchidahH2420
(18 ggr)
gåta
*Staplarna visar hur många gånger ordet används i Gamla testamentet.

Ursprung

till synes från H4910 (מָשַׁל) in some original sense of superiority in mental action:

מָשַׁלmashalH4910råda

Ordstam

Ord med mashal som rot:

מָשַׁלmashalH4911alikna

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

proverb
byword, like, parable, proverb

Engelsk beskrivning

1) proverb, parable
1a) proverb, proverbial saying, aphorism
1b) byword
1c) similitude, parable
1d) poem
1e) sentences of ethical wisdom, ethical maxims


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis
-22
Subst. Substantiv
pl. maskulinum pluralis
-3
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv
-10
Subst. Substantiv
pl. gen. maskulinum pluralis genitiv
-4


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com Rapportera ett problem

Referenser (39 st)


4 Moseboken (7)

Och han [Bileam] tog upp sitt talesätt (började han tala i bilder och ordspråk, ofta med många bottnar; ibland även profetiskt – hebr. mashal) och sa:
"Från Aram [nuvarande centrala och södra Syrien; betyder "upphöjd"]
hämtade Balak mig,
Moabs kung
från bergen i öster:
'Kom, förbanna (hebr. arar) Jakob
och kom förbanna (hebr. zaam) Israel.'
Och han tog upp sitt talesätt (började han tala i bilder och ordspråk, ofta med många bottnar; ibland även profetiskt – hebr. mashal) och sa:
"Stå upp Balak och lyssna,
ge ditt öra till mig du Tsippors son.
Och han tog upp sitt talesätt (han började tala i bilder och ordspråk, ofta med många bottnar; ibland även profetiskt – hebr. mashal) och sa:
"Så förkunnar (säger, proklamerar) Bileam, Beors son,
och förkunnar (säger, proklamerar) om den man (en stridsman, en man i sina bästa år, full av egen styrka och kraft) som har rena (felfria, klarsynta – hebr. tam) ögon,
Och han tog upp sitt talesätt (började han tala i bilder och ordspråk, ofta med många bottnar; ibland även profetiskt – hebr. mashal) och sa:
"Så förkunnar (säger, proklamerar) Bileam, Beors son,
och förkunnar (säger, proklamerar) om den man (en stridsman, en man i sina bästa år, full av egen styrka och kraft) som har rena (felfria, klarsynta – hebr. tam) ögon,
Och han såg på Amalek och tog upp sitt talesätt (började han tala i bilder och ordspråk, ofta med många bottnar; ibland även profetiskt – hebr. mashal) och sa:
"Amalek var den förste av folkslagen (hednafolken)
men hans slut ska komma med ödeläggelse."
Och han såg på keniterna och tog upp sitt talesätt (började han tala i bilder och ordspråk, ofta med många bottnar; ibland även profetiskt – hebr. mashal) och sa:
"Fastän din boplats är stadig
och ditt bo är placerat på en klippa,
Och han tog upp sitt talesätt (började han tala i bilder och ordspråk, ofta med många bottnar; ibland även profetiskt – hebr. mashal) och sa:
"Ve, vem ska leva (förbli levande)
efter att Gud (El) har mött honom?

5 Moseboken (1)

Du ska bli till häpnad [ett avskräckande exempel], ett ordspråk och en nidvisa (ett skarpt ord – hebr. sheninah) bland alla de folk dit Herren (Jahve) ska leda dig bort. [1 Kung 9:7; Jer 24:9]

1 Samuelsboken (2)

Och en man på samma plats svarade och sa: "Och vem är deras far?" Därför blev det ett talesätt: "Är Saul också bland profeterna?"
Som de gamlas ordspråk säger: Från den onde kommer ondska, men min hand ska inte drabba honom.

1 Kungaboken (2)

Och han talade 3000 ordspråk, och hans sånger var 1005. [Ordet tala – hebr. davar, betyder både att tala och skapa, vilket här gör att han både formulerar/uppfinner och uttalar 3000 ordspråk förutom sångerna.]
då ska jag hugga av Israel, ut från landet som jag har gett dem, och detta hus som jag har helgat (avskilt) till mitt namn, ska jag kasta bort från mitt ansikte, och Israel ska bli ett ordspråk och ett skällsord bland alla folkslag.

2 Krönikeboken (1)

då ska jag rycka upp dem ur mitt land, det som jag har gett dem, och detta hus som jag har helgat åt mitt namn ska jag förkasta ifrån mitt ansikte. Jag ska göra det till ett ordspråk och en nidvisa bland alla folk.

Job (3)

Era minnesord (krönikor) [Est 6:1] är ordspråk i aska [tomhet],
era försvarsmurar (försvar och "argumentation") är som en lerskärva [spricker lätt].
[Här skulle Job kunna ta upp en näve aska och låta den sila ner mellan hans händer. Sedan kanske han tog upp en lerskärva och knäckte den, se Job 2:8.]
[Jobs inledande ord i kapitel 27 bryter den normala cykeln med anförande och respons som funnits i de 8 tidigare dialogerna. Baserad på tidigare mönster (Elifaz, Bildad och Tsofar), skulle det varit dags för den tredje talaren, Tsofar, här. Han verkar vara tyst, och istället fortsätter nu Job sitt anförande. Det ovanligare hebreiska ordet mashal som beskriver ordspråk och talesätt används här.]
Då tog Job upp sitt talesätt (började han tala i bilder och ordspråk, ofta med många bottnar; ibland även profetiskt – hebr. mashal) och sa:
Igen tog Job upp sitt talesätt (började han tala i bilder och ordspråk, ofta med många bottnar; ibland även profetiskt – hebr. mashal) och sa:

Psaltaren (4)

Du gör oss till ett ordspråk (talesätt – hebr. mashal) bland hednafolken,
en anledning till att de skakar på huvudet åt oss.
Jag vill böja mitt öra till ordspråk (visa ord – hebr. mashal) [talesätt med många bottnar; ibland även profetiska ord],
jag vill förklara (öppna) mina mysterier (mörka och förbryllande ord) vid kinnor-harpan (kitharan – hebr. kinnor) [mindre harpa, se Ps 33:2].
Jag klädde mig i sorgdräkt (säckklädnad),
men jag blev som ett ordspråk för dem.
Jag ska öppna min mun till liknelse (ett ordspråk – hebr. mashal),
jag ska uppenbara (flöda, bubbla över med, berätta om) mysterier (mörka och förbryllande ord – hebr. chida) från äldre tider (fordom).

Ordspråksboken (6)

Detta är ordspråk (liknelser, bilder, talesätt, sanningar – hebr. mashal)
av Israels kung Salomo, Davids son.
För att ge förståelse (insikt att tolka den djupare meningen) av ordspråk (hebr. mashal),
de visas ord och mysterier (frågeställningar; mörka och förbryllande ord – hebr. chida).
Salomos ordspråk. [Det numeriska värdet av de hebreiska bokstäverna i ordet Salomo är totalt 375 – det exakta antalet verser i Ords 10:1–22:16.]
En vis son (barn) är en glädje för sin far,
men en självsäker dåre till son (barn) är en sorg (bedrövelse, smärta, tyngd) för sin mor.
[Följande sektion, kap 25-29, består av ordspråk som Salomo har skrivit. Kung Hiskia och hans medarbetare har sedan sammanställt dem på 700-talet f.Kr. Det går att dela upp dem i 130 ordspråk, vilket motsvarar det numeriska värdet av de hebreiska bokstäverna i namnet Hiskia som det är stavat här – Hizqiyah.]
Dessa ordspråk är också av Salomo,
som Judas kung Hiskias män har kopierat (överfört).
Som benen på den lame hänger kraftlösa,
så är ett ordspråk i munnen på en dåre.
Som en törntagg går in i en drucken mans hand,
så är ett ordspråk i en [oresonlig] dåres mun.
[En dåre kan läsa och tala ordspråk, men kan inte hantera det.]

Predikaren (1)

Förutom att Predikaren (läraren, samlaren, sökaren – hebr. Qohelet) var vis, lärde han också ut kunskap till folket, ja han funderade (grubblade) och utforskade och satte samman många ordspråk.

Jesaja (1)

då ska du ta upp detta talesätt (ordspråk, liknelse; visa – hebr. mashal) mot kungen i Babel och säga:
"Vilket slut förtryckaren har fått!
Slut på tortyren (slavdriveriet; den hårda beskattningen)!
[Ordet översatt tortyren (hebr. madheva) används bara här och betydelsen är inte helt känd. Det kan härröra från rahav som har med stor förtryckande makt att göra. En annan tolkning är att det kommer från ordet för guld (hebr. zahav) och då antingen syftar på staven i vers 5, eller att det har att göra med beskattning med guldmynt. Den sistnämnda tolkningen gör Septuaginta som översätter med grekiska ordet epispoudastes, en tillsyningsman som ser till att staten får sin andel av skörd, skatt osv.]

Jeremia (1)

Jag ska göra dem till en skräck bland alla jordens kungariken till ondska, till skam och till ordspråk, till hån och till förbannelse på alla platser som jag driver bort dem till.

Hesekiel (8)

Människobarn, vilket är ordspråket som ni har i Israels land och säger: Dagarna blir förlängda och synerna slår fel?
Säg därför till dem: Så säger Herrarnas Herre (Adonaj Jahve): Jag ska låta detta ordspråk försvinna och de ska inte längre använda det som ett ordspråk i Israel. Men tala till dem: Dagarna visar sig och orden i alla syner.
och jag ska sätta mitt ansikte mot den mannen och ska göra honom till ett tecken och ett ordspråk och jag ska hugga av honom från mitten av mitt folk och ni ska veta att jag är Herren (Jahve).
Människobarn lägg fram en gåta och tala en liknelse till Israels hus
Vad menar ni med att använda detta ordspråk i Israels land och säga:
Fäderna har ätit sura (omogna) druvor
och sönernas tänder blir dåliga (är på kant, nötta, trubbiga – hebr. qahah) [och därmed ömma]?
[Jeremia har använt samma ordspråk tidigare (Jer 31:29–30 och även i liknande form i Klag 5:7). Ordspråket har troligtvis sitt ursprung i hur Adam åt av den förbjudna frukten, se 1 Mos 3:12. Även Jeremia visar att detta ordspråk inte gäller (smaken i någons mun kan inte gå i arv). Det är fel att skylla på tidigare generationer för sin synd. Ordspråket visar på människans fallenhet att vilja vara ett oskyldigt offer inför en orättvis Gud och inte ta ansvar för sin egen synd, se vers 25.]
Jag lever förkunnar (säger, proklamerar) Herrarnas Herre (Adonaj Jahve), ni ska inte längre ha anledning att använda detta ordspråk i Israel.
Och jag sa: Ack (åh nej), Herrarnas Herre (Adonaj Jahve) dessa säger till mig: Är han inte en fabeldiktare (någon som hittar på sagor)?
Och tala i en liknelse om det upproriska huset och säg till dem: Så säger Herrarnas Herre (Adonaj Jahve):
Ställ fram grytan, ställ fram den
och häll även vatten i den.

Mika (1)

På den dagen ska man ta upp ett ordspråk (liknelse) över dig
och klaga med en sorgsen klagosång och säga:
"Vi är fullständigt utblottade,
han ändrade mitt folks del,
hur tar han bort det från mig,
i småbitar delar han våra fält."

Habackuk (1)

[Genom alla tider har människor undrat över ondskan i världen. Habackuk har ställt frågor till Gud. Först handlade det om ondskan i Juda, se Hab 1:2–4. Senare undrar han hur Gud kan tillåta Babylon att invadera en nation som i jämförelse i alla fall är mer rättfärdig, se Hab 1:12–17. Habackuk inser att Gud är allsmäktig och håller sin hand över det som sker, se Jer 1:11–12.
Följande stycke är som en sång som de nationer som drabbats av Babylons våld sjunger ut. De fem ve-ropen börjar alla med ett smädande (vers 6, 9, 12, 15, 19a), fortsätter med ett hot (vers 7, 11, 13, 16, 20) följt av kritik (vers 8, 10, 14, 17–19b).]

Ska inte alla dessa göra ett ordspråk mot honom
och hånfullt begabba honom och säga:
Ve över honom som förökar det som inte är hans! Hur länge?
Och som fyller sig själv med tunga skulder [alternativ översättning: många löften]!Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.