4195 – מוֹתָר (måtar)


Typ:
Hebreiska: מוֹתָר (måtar)
Ursprung: from H3498 (יָתַר)
Användning: 3 ggr i GT

Engelsk översättning

advantage
plenteousness, preeminence, profit

Engelsk beskrivning

1) pre-eminence, abundance, profit, superiority
1a) abundance, plenty
1b) pre-eminence, superiority


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


2
1
Totalt    3

Passager (3 st)


I allt arbete så finns det en vinst (förtjänst),
    men tomt prat leder bara till fattigdom (behov).
Att planera noggrant ger vinst i det långa loppet,
    medan hastverk (oöverlagt handlande) bara leder till förlust.
För det som drabbar människans söner, drabbar vilddjuren. En sak drabbar dem – som den ene dör så dör den andre, alla har en ande (alternativ översättning: de andas alla). I detta har människan ingen fördel framför vilddjuret, för allt är fåfängt (tomhet; helt meningslöst). [Hebreiskan har helt andra uttryckssätt än vårt språk. Men det som ligger i denna mening är att allt som andas har en ande och så länge som vi andas lever vi, när vi slutar andas dör vi. I detta avseende finns det ingen skillnad på människor och djur. Annars skiljer bibeln noga på djur och människor, för det är enbart människan som är skapad till Guds avbild. I detta är människan unik och har inget samröre med djuren.]Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.